Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.27 lēmumi

Versija drukāšanai
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 27 (02.07.2018.)
Sēdi vada:
Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko
Komisijas locekļi:
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Kondrāte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Protokolē:
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 12 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.05.2018. lēmuma (sēdes protokols Nr. 20, 1.1.1.§) “ Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.01.2018. lēmuma (sēdes protokols Nr. 4, 1.1.2.§) “Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā, Ūbeles ielā, Strautu ielā (121. grupa, 2393. grunts), Rīgā, Ūbeles ielā (121. grupa, 2863., 2864., 2869., 2870. grunts), pie Kaķu ielas pārskatīšanu” atcelšanu

Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.05.2018. lēmumu (sēdes protokols Nr. 20, 1.1.1.§) “Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.01.2018. lēmuma (sēdes protokols Nr. 4, 1.1.2.§) “ Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā, Ūbeles ielā, Strautu ielā (121. grupa, 2393. grunts), Rīgā, Ūbeles ielā (121. grupa, 2863., 2864., 2869., 2870. grunts), pie Kaķu ielas pārskatīšanu”.

 

2. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielā 26 (60. grupa, 239. grunts)

 

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 zirgkastaņu ø 25, 25 cm Rīgā, Āgenskalna ielā 26 (60. grupa, 239. grunts) patvaļīgu ciršanu 284,58 EUR (divi simti astoņdesmit četri euro, piecdesmit astoņi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kojusalas ielā 15 (48. grupa, 32. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.08.2018.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā 160 (121. grupa, 2042. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2018.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 193. grunts), pie Aplokciema ielas 26

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.08.2018.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 10 k-2 (82. grupa, 2417. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 46, 18 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Ķiburgas ielā 10 k-2 (82. grupa, 2417.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 546,38 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas pārbūvi Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 17.07.2018. līdz 30.07.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 oša ø 91 cm, 1 ošlapu kļavas ø 24/22 cm, 1 kļavas ø 19/14 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršanu Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46.grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.07.2018. Ne vēlāk kā līdz 17.07.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.07.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Enkura ielā 6A (62. grupa, 46.grunts) pie Enkura ielas;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.08.2018.

 

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar esošās ēkas pārbūvi Rīgā, Enkura ielā 4 (62. grupa, 45. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 17.07.2018. līdz 30.07.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 bērza ø 47 cm, 2 ošlapu kļavas ø 20/18/17/15/16, 20 cm, 1 kļavas ø 25 cm, 1 oša ø 15 (celma caurmērs 20 cm) cm ciršanu Rīgā, Enkura ielā 4 (62. grupa, 45.grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.07.2018. Ne vēlāk kā līdz 17.07.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.07.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Enkura ielā 4 (62. grupa, 45.grunts) pie Enkura ielas;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.08.2018.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 (93. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 45 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 (93. grupa, 3.grunts);
 2. atļaut cirst 2 kalstošus ošus ø 40, 21 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 (93. grupa, 3.grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 104,16 EUR (viens simts četri euro, sešpadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā bez numura (77. grupa, 2102. grunts) un

Rīgā, Dzirciema ielā 122 (77. grupa, 25. grunts) saistībā ar ūdensvada un kanalizācijas maģistrālo inženiertīklu izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 3 liepas ø 34, 39, 20/27/25 cm, 4 ošlapu kļavas ø 20/20, 38/21, 17 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 1 blīgznu ø 13 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Dzirciema ielā bez numura (77. grupa, 2102.grunts);
  1.2. 1 vītolu ø 32 cm un 3 melnalkšņus ø 40/25, 37, 18 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Dzirciema ielā 122 (77. grupa, 25.grunts).
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2880,47 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 16F (104. grupa, 2063. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.08.2018.

 

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 1A (10. grupa, 51. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 0073), Eksporta ielā 1D (10. grupa, 220. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 0078), Eksporta ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 9999. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 010 2042), Andrejostas ielā 27 (11. grupa, 135. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.08.2018.

11. Par atteikumu atkārtoti organizēt publisko apspriešanu par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada “Rīga – Skulte” ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas izbūvi Rīgā, Tvaika ielā, Sliežu ielā, Saulgriežu ielā, Viestura prospektā

Nolemj:

atteikt atkārtoti organizēt publisko apspriešanu par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada “Rīga – Skulte” ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas izbūvi Rīgā, Tvaika ielā, Sliežu ielā, Saulgriežu ielā, Viestura prospektā.

 

12. Par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada “Rīga – Skulte” ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas izbūvi Rīgā, Tvaika ielā, Sliežu ielā, Saulgriežu ielā, Viestura prospektā

Nolemj:

atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:

 1. 15 bērzus ø 37, 34, 27, 34, 31, 24, 44, 23, 31, 21, 28, 24, 29, 22, 33 cm Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 85.grunts; kadastra apzīmējums 0100 095 0024);
 2. 61 priedi ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 27/31, 25, 21, 24, 32, 27, 28, 16 (celma caurmērs 20 cm), 25, 22, 31, 27, 29, 27, 21, 21, 22, 30, 30, 20, 23, 20, 20, 26, 20, 20, 30, 19 (celma caurmērs 25 cm), 30, 30, 31, 36, 23, 23, 25, 28, 30, 30, 30, 25, 35, 36, 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 25, 20, 30, 42, 40, 29, 41, 41, 20, 23, 28, 27, 26, 21 cm, 5 bērzus ø 20, 22, 20/17, 16 (celma caurmērs 24 cm), 28 cm, 3 liepas ø 47, 21/27/15, 22 cm Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (95. grupa, 2047.grunts);
 3. 3 kļavas ø 22, 19 (celma caurmērs 27 cm), 22 cm Rīgā, Viestura prospekta sarkanajās līnijās (68. grupa, 85.grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 0086);
 4. 3 liepas ø 29, 18 (celma caurmērs 24 cm), 34 cm, 2 ošlapu kļavas ø 21/28/33/9, 35/40 cm, 5 papeles ø 55, 44, 53, 41, 46 cm Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (15. grupa, 9999.grunts);
 5. 3 ošlapu kļavas ø 26, 27, 26 cm, 3 kļavas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm Rīgā, Tvaika ielā bez numura (68. grupa, 223.grunts);
 6. 1 ošlapu kļavu ø 18/22 cm Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (68. grupa, 9999.grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 9001).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 16 k-1 (22. grupa, 6. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.07.2018.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 16 (47. grupa, 2017. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 16 (47. grupa, 2017. grunts).

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ikšķiles ielā 11/13 (78. grupa, 884. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Ikšķiles ielā 11/13 (78. grupa, 884. grunts).

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maskavas ielā bez numura (125. grupa, 6549. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 430 (125. grupa, 6455. grunts), pie Mazjumpravas ielas 20 un Rīgā, Maskavas ielā bez numura (125. grupa, 6549. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 papeli ø 141 cm Rīgā, Maskavas ielā bez numura (125. grupa, 6549.grunts);
 2. atļaut cirst:
  2.1. 2 papeles ø 65, 98 cm Rīgā, Maskavas ielā 430 (125. grupa, 6455. grunts);
  2.2. 2 papeles ø 56, 45 cm Rīgā, Maskavas ielā bez numura (125. grupa, 6549. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 338,03 EUR (trīs simti trīsdesmit astoņi euro, trīs centi);
 4. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 26A, 26 (120. grupa, 1519. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 34 cm un 2 bērzus ø 41, 44 cm Rīgā, Zvejas ielā 26 (120. grupa, 1519.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 348,32 EUR (trīs simti četrdesmit astoņi euro, trīsdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.06.2017. Lēmuma (protokols Nr. 26, 1.3.2. §) “Par koka ciršanu Rīgā, Zaļenieku ielā 1 (107. grupa, 44. grunts)” grozīšanu daļā par zaudējumu atlīdzības apmēru

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 40, 65 cm Rīgā, Zaļenieku ielā 1 (107. grupa, 44.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 59,76 EUR (piecdesmit deviņi euro, septiņdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.”

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 11A (105. grupa, 207. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 Kanādas hemlokegli ø 23 cm Rīgā, Drustu ielā 11A (105. grupa, 207.grunts);
 2. atļaut cirst 1 aso egli ø 24 cm Rīgā, Drustu ielā 11A (105. grupa, 207.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 109,28 EUR (viens simts deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koka ciršanu Rīgā, Spāres ielā 1C (75. grupa, 559. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 68 cm Rīgā, Spāres ielā 1C (75. grupa, 559.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 2161, pie Kalnciema ielas 197B, un Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 2162, pie Kalnciema ielas 197B

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1.1. 1 kalstošu papeli ø 80 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr.0100 099 2161, pie Kalnciema ielas 197B;
  1.2. 1 kalstošu papeli ø 107 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 2162, pie Kalnciema ielas 197B;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Komētas ielā 18 (52. grupa, 104. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.08.2018.

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Saites ielā 12 (78. grupa, 558. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.08.2018.

 

12. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jūrmalas gatvē 46 (93. grupa, 307. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 46 (93. grupa, 307. grunts).

 

13. Par koka ciršanu Rīgā, Raunas ielā 54 (89. grupa, 158. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Raunas ielā 54 (89. grupa, 158.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 111,72 EUR (viens simts vienpadsmit euro septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.