Pakalpojumi

Versija drukāšanai

Pašvaldības nodevas likmes par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu

Zemes īpašums

Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļu atvieglojumu saņemšanai

Adresācija

Apstādījumu saglabāšana

Būvniecība

Vienkāršotā fasādes atjaunošana

Ēkas

Būvniecība 1. grupas būvēm (ēkām)

Ēkas

Inženierbūves

Būvniecība 2. un 3. grupas būvēm (ēkām)

Ēkas

Inženierbūves

Būvdarbi

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija

Pilsētvide

Tirdzniecība un pasākumi

Arhīvs

Teritorijas plānošana