A+
A-

Apstādījumu saglabāšanas komisija

Rīgas Domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs
Vjačeslavs Stepaņenko Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Valērijs Petrovs Rīgas domes deputāts
Komisijas locekļi
Uldis Zommers SIA „Rīgas meži” valdes loceklis
Evija Piņķe Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece
Inguna Kublicka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja
Arta Dubava Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja
Anita Vītola Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
Ilze Bernovska Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja
Irina Veļikanova Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja
Sintija Pastare Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte
Kristīne Zīverte Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
Sandra Micēviča Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte
Komisijas sekretāre
Krista Smutova Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze