A+
A-

Risku vadība

Būvvaldē kopš 2009.gada aprīļa ir ieviests risku vadības process, kas nodrošina Būvvaldes darbā iespējamo risku identificēšanu, risku iespējamību noteikšanu un to ietekmi uz Būvvaldes darbību. Atkarībā no riska pakāpes novērtējuma izstrādāts atbilstošs pasākumu kopums, kas novērsīs vai samazinās riskus. Risku vadība ir nepārtraukts process, kas uzlabo Būvvaldes darbību.

Rīgas pilsētas būvvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2014.–2017. gadam.

Rīgas pilsētas būvvalde ētikas prasības ievēro saskaņā ar Rīgas domes 08.07.2008. lēmumu Nr. 3913 „Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss”.