Paziņojums par paredzamo iepirkumu (Realizēts)

Versija drukāšanai

Iepirkuma priekšmets: Mobilo arhīva plauktu iegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD RPB 2012/3

Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 4064,80 LVL

Tālrunis informācijai, kontaktpersona: 67102888, Mārtiņš Bērziņš

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 02.11.2012. plkst.11.00 Amatu ielā 4, 421.kabinets

Iepirkumu nodaļas tālr. 67037381

Iepirkuma noteikumi - 22.10.2012.
Pretendentu aizpildāmie pielikumi - 22.10.2012.

Iepirkuma rezultāts - 26.11.2012.