Paziņojums par paredzamo iepirkumu (Realizēts)

Versija drukāšanai

Iepirkuma priekšmets: Par Rīgas pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu remontu

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD RPB 2012/4

Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 8890,60 LVL

Tālrunis informācijai, kontaktpersona: 67012819, Vilnis Piķis

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 05.11.2012. plkst.11.00 Amatu ielā 4, 421.kabinets

Iepirkumu nodaļas tālr. 67037381

Iepirkuma noteikumi - 25.10.2012.
Pretendentu aizpildāmie pielikumi - 25.10.2012.
Izvērsta tāme - 25.10.2012.

Iepirkuma rezultāts - 15.11.2012.