02 | 11 | 2018
A+
A-

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Administratīvo pārkāpumu lietvedība, 2018.gads

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Administratīvo pārkāpumu lietvedība, 2018. gads.