Priekšlikumi par normatīvo aktu grozījumiem 2014.-2018. gads

Versija drukāšanai

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem Normatīvajos aktos
2014.-2018. gads

PRIEKŠLIKUMI PAR NEPIECIEŠAMAJIEM GROZĪJUMIEM