Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.2 lēmumi