A+
A-

Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem

Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Veidlapas” izveidota iesnieguma veidlapa – “Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem”. Aizpildot un nosūtot šo veidlapu uz Arhīva e-pasta kastīti buvvalde@riga.lv , iespējams pasūtīt atlasīšanai nepieciešamos dokumentus, kuri būs pieejami apskatei Arhīva apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00.
Šo iesniegumu iespējams aizpildīt un iesniegt arī Rīgas pilsētas Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4. Iesniegumā obligāti jānorāda interesējošā objekta adrese, zemes gabala kadastra numurs un interesējošās personas kontakttālruņa numurs.

Plašāku informāciju par interesējošajiem jautājumiem iespējams saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4 vai pa tālruni 67105800

Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem (Veidlapa Nr. BV_126)