A+
A-

Ģeodēzisko izpildmērījumu plāna noformēšana un iesniegšana

Papildu informācija par pakalpojumu „Ģeodēzisko izpildmērījumu izvērtēšana” pieejama: www.eriga.lv.

Iesniedzot izpildmērījumu plānu izvērtēšanai, lūdzam pārliecināties, ka tas noformēts ievērojot MK noteikumu Nr.281 prasības. Pārbaudei iesakām izmantot kontroles lapu: Izpildījuma plāna noformēšana.