A+
A-

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā noformēt iesniegumu par ģeodēzisko izpildmērījumu izvērtēšanu, ja vienā objektā veikti vairāki izpildmērījumi, piemēram, ēkām, dažādām inženierkomunikācijām?

Ja vienā objektā veikti vairāki izpildmērījumi, katram izpildmērījumam jāsagatavo atsevišķs iesniegums un izpildmērījuma plāns.

Kādos gadījumos iesniegumam ir jāpievieno Valsts zemes dienesta saskaņojums?

Elektroniski parakstīts Valsts zemes dienesta saskaņojums par informācijas atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir nepieciešams, ja izpildmērījumu plānā ir iekļauta kadastra informācija.

Vai elektroniski iesniegt izpildmērījumu plānu izvērtēšanai var tikai gadījumā, ja tas ir elektroniski parakstīts?

Lai apliecinātu personas identitāti, atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, visiem dokumentiem, kas tiek iesniegti elektroniski, ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Ja izpildmērījuma plāns izvērtēšanai tiek iesniegts izmantojot Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālu https://www.eriga.lv, tad iesniedzējs savu identitāti apliecina, autorizējoties ar kādu no internetbankām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu eID karti/LVRTC e-parakstu vai lietotājvārdu un paroli, ko izsniedz Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs.

Kas var parakstīt elektroniski iesniedzamos dokumentus?

Ģeodēzisko izpildmērījumu plānus ar elektronisko parakstu un laika zīmogu ir tiesīgs parakstīt tikai mērnieks – ģeodēzisko darbu veikšanai sertificēta persona, kas veikusi uzmērīšanas darbus.

Kādos gadījumos informācijas slāņa 6.daļu apzīmē ar burtu ”I”?

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 prasībām, informācijas slāņu 6. daļu ar burtu ”I” apzīmē tikai pazemes inženierkomunikāciju izpildmērījumu laikā iegūtos datus. Šādi apzīmē gan pašu inženierkomunikāciju, gan tās raksturlielumus atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā esošajām resursu datnēm.