A+
A-

Mainīta nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

06 | 02 | 2020

Mainīta kārtība un nosacījumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtībā Rīgā. Turpmāk iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai iesniegšana Rīgas pilsētas būvvaldē (http://www.rpbv.lv/veidlapas/) un Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (https://pip.riga.lv/nin_atv_kulturas_pieminekli/) veicama tikai elektroniski, izmantojot iestāžu oficiālās e-pasta adreses: buvvalde@riga.lv un pip@riga.lv. Informējam, ka elektroniski parakstītiem pieteikumiem, kurus iesniedz ēkas apsaimniekotājs, jāpievieno apsaimniekošanas tiesību apliecinošs dokuments.