Priekšlikumi par nepieciešamajiem NA grozījumiem, 2014. – 2018. gads