Publiskās apspriešanas

Versija drukāšanai

Poga.png

Lai skaidrotu risināmās adresācijas problēmas Rīgā, apkaimēs tiks paredzētas publiskās apspriešanas sanāksmes, kuru laikā iedzīvotājiem būs iespējams tikties ar Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem, uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli.

Par katru vispārīgo administratīvo aktu ar publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” vai pašvaldības vietējā laikrakstā tiks izsludināta publiskā apspriešana, kas nebūs īsāka par trim nedēļām. Informācija par publiskajām apspriešanām, tostarp tikšanās laikiem ar iedzīvotājiem, ir pieejama arī oficiālajā Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā.

Lai aplūkotu karti, spied uz attēla

Publiskās apspriešanas laikā personām, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, tiks dota iespēja izteikt savu viedokli, aizpildot un iesniedzot publiskās apspriešanas anketas rakstveidā vai elektroniski oficiālajā Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā. Viedokli varēs izteikt arī mutiski publiskās apspriešanas sanāksmju laikā. Izsakot viedokli, būs nepieciešams norādīt personas saistību ar adresācijas objektu, tuvāko ielu, no kuras objektam piekļūst (saistībā ar to tiek piešķirta adrese), kā arī citu informāciju. Personas nostāja pret adreses maiņu nevarēs tikt ievērota, ja normatīvie akti viennozīmīgi nosaka adreses maiņu, jo citādi pašvaldība nebūs ievērojusi tajos noteiktās prasības.

Pēc publiskās apspriešanas Rīgas pilsētas būvvalde izteiktos viedokļus apkopos un publicēs oficiālajā Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā. Pēc viedokļa noskaidrošanas tiks pieņemts lēmums par adresācijas maiņu, kas visiem lēmuma adresātiem tiks paziņots publikācijas veidā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Šādā veidā publicēts lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas. Rīgas pilsētas būvvalde par adresācijas maiņu piecu dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā informēs arī Valsts zemes dienestu, kas atjauno informāciju Valsts adrešu reģistrā atbilstoši veiktajām izmaiņām. Visa veida informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiks publicēta arī oficiālajā Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā.