Remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu uzturēšanai

Versija drukāšanai

Iepirkuma priekšmets: Remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu uzturēšanai

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD RPB 2013/2

Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 8264,46 LVL

Tālrunis informācijai, kontaktpersona: 67037381 Tatjana Lucēviča, 67012802, 29176737 Ildze Lediņa

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 16.04.2013. plkst.11.00 Amatu ielā 4, 421.kabinetā

Iepirkumu nodaļas tālr. 67037381

Iepirkuma noteikumi - 05.04.2013.
Pretendentu aizpildāmie pielikumi - 05.04.2013.

Informācija par pieņemto lēmumu - 17.05.2013.