Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.10 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

 • 6 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
 • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildjautājums (pārkāpuma izskatīšanas);

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Slēgta tipa asenizācijas dūņu pieņemšanas stacijas ēkas projektēšana Rīgā, Mārkalnes ielā 22 (91.grupa, 80.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 liepu ø 32 cm, 1 egli ø 42 cm, 1 ošlapu kļava ø 20 cm Rīgā, Mārkalnes ielā 22 (91.grupa, 80.grunts). 1 liepu ø 26 cm Rīgā, Mārkalnes ielā b/n (91.grupa, 2206.grunts). 4 papeles ø 70/55, 55/55/55, 90, 90 cm un 17 krūmus Rīgā, Mārkalnes ielā b/n (91.grupa, 35.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti latu nulle santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšana Rīgā, Stāmerienas ielā 2A (92.grupa, 2456.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 3 liepas ø 32, 35 un 38 cm, 1 kļavu ø 25 cm, 1 divstumbru kļavu ø 28/21 cm, 1 zirgkastaņu ø 30 cm, 1 ozolu ø 34 cm, 1 vītolu ø 16/16/16 cm, 1 ošlapu kļavu ø 18 cm un 17 krūmus Rīgā, Stāmerienas ielā 2A (92.grupa, 2456.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1616,40 (viens tūkstotis seši simti sešpadsmit lati četrdesmit santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Divu savrupmāju, saimniecības ēkas un lapenes projektēšana Rīgā, Ķiburgas ielā 8 (82.grupa, 106.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Ķiburgas ielas sarkanajās līnijās pie Ķiburgas ielas 8 (82.grupa, 106.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 75,00 (septiņdesmit pieci lati nulle santīmu);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

4. Dienesta viesnīcas projektēšana Rīgā, Dārzciema ielā 64 (121.grupa, 2489.grunts)
Adresāts: Rīgas Valsts tehnikums
Nolemj:

  Atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 22, 19 cm, 5 papeles ø 17, 38, 25, 20, 17 cm, 2 trīsstumbru papeles ø 30/28/26, 23/26/20 cm, 1 divstumbru papeli ø 21/25, 2 āra bērzus ø 26, 20 cm, 1 divstumbru parasto apsi ø 18/10 cm, 1 četrstumbru ošlapu kļavu ø 15/22/10/15 cm, 1 papeli (nokaltusi) ø 20 cm Rīgā, Dārzciema ielā 64 (121.grupa, 2489.grunts);
  Veikt vainaga kopšanu 1 parastai kļavai ø 26 cm un 5 bērziem ø 22, 20, 20, 20, 25 cm (saīsināt zaru galus). Darbus veikt profesionālam koku kopējam-arboristam;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1131,60 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit viens lats sešdesmit santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

5. Ziedoņdārza teritorijas revitalizācija Rīgā, Aleksandra Čaka ielā b/n (34.grupa, 186.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 vilkābeli ø 17/10 cm, 3 lapegles ø 16, 16, 18 cm, 21 aso egli ø 23, 29, 16, 24, 29, 16, 17, 18, 18, 19, 18, 17, 20, 22, 22, 17, 23, 19, 26, 23, 24 cm, 1 eiropas lapegli ø 37 cm, 2 parastos ozolus ø 32, 36 cm, 2 parastās zirgkastaņas ø 40, 19 cm, 3 parastās liepas ø 34, 33, 35 cm, 8 purva bērzus ø 22, 22, 18, 31, 34, 47, 31, 34 cm, 1 platlapu liepu ø 31 cm, 1 holandes liepu ø 44 cm, 1 divstumbru parasto ievu ø 16/10 cm un 2 vilkābeles ø 18, 18 cm Rīgā, Aleksandra Čaka ielā b/n (34.grupa, 186.grunts);
  Atkārtoti norādām, ka koku ciršana saskaņojama ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;
  Atkārtoti norādām, ka Būvvaldē iesniegt Latvijas Ainavu arhitektu biedrības projekta „Grīziņkalna parka teritorijas revitalizācija” novērtējumu;
  Būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju.

6. Grīziņkalna parka teritorijas revitalizācija Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36.grupa, 2.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Nolemj:

  Atļaut cirst 4 divstumbru parastās kļavas ø 43/48, 24/20, 15/29, 31/22 cm, 7 parastās kļavas ø 35, 35, 31, 45, 39, 33, 55 cm, 2 trīsstumbru parastās kļavas ø 30/23/33, 31/33/27 cm, 2 četrstumbru parastās kļavas ø 42/30/20/16, 33/26/37/17 cm, 1 parasto ozolu ø 25 cm, 1 papeli ø 65 cm, 1 lēdebūra lapegli ø 23 cm, 2 parastos ošus ø 24, 25 cm, 5 parastās liepas ø 60, 21, 19, 34, 37 cm, 1 divstumbru liepu ø 39/45 cm, 2 purva bērzus ø 32, 33 cm, 1 vienkrāsas baltegli ø 20 cm, 1 pensilvānijas osi ø 38 cm, 1 pensilvānijas osi ø 46 cm (liela brūce, aug slīpi, nolūzusi galotne, vienpusējs vainags, var būt bīstama cilvēku dzīvībai un veselībai), 1 pensilvānijas osi ø 61 cm (slīps 450, izlūzis zars ar daļu stumbra koksnes, trupe, var būt bīstams cilvēku dzīvībai un veselībai), 1 parasto zirgkastaņu ø 52 cm, 1 divstumbra parasto gobu ø 18/19 cm, 1 divstumbra holandes liepu ø 46/40 cm, 1 zviedrijas pīlādzi ø 18 cm, 1 papeli ø 55 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36.grupa, 2.grunts);
  Atkārtoti norādām, ka koku ciršana saskaņojama ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;
  Atkārtoti norādām, ka Būvvaldē iesniegt Latvijas Ainavu arhitektu biedrības projekta Grīziņkalna parka teritorijas revitalizācija” novērtējumu;
  Būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Ālantu ielā 2C (120.grupa, 1075.grunts)
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 40 cm Rīgā, Ālantu ielā 2C (120.grupa, 1075.grunts);
  Rekomendējam kokkopim (arboristam, profesionālam koku kopējam) veikt vainaga kopšanu ozolam ø 40 cm.

2. Par koka ciršanu Sarkandaugavas kapsētas teritorijā Rīgā, Nesaules ielā 1
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 38 cm Sarkandaugavas kapsētas teritorijā (Kat II-4-13.vieta) Rīgā, Nesaules ielā 1, jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta prasībām.

3. Koka ciršana Rīgā, Skolas ielā 33 (20.grupa, 2006.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Skolas ielā 33 (20.grupa, 2006.grunts);
  Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Teritorijas kopšana Rīgā, Žubīšu ielā 3 (58.grupa, 70.grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Žubīšu ielā 3 (58.grupa, 70.grunts);
  Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Teritorijas kopšana Rīgā, Irlavas ielā 12 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa Zemgale” apsaimniekojamajā teritorijā
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 56 cm Rīgā, Irlavas ielā 12 (76.grupa, 399.grunts), jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta prasībām;

6. Teritorijas kopšana Rīgā, Zvārtavas ielas sarkanajās līnijās
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø 24, 30, 40 un 46 cm Rīgā, Zvārtavas ielas sarkanajās līnijās pie Raicenes ielā b/n (121.grupa, 2062.grunts).

7. Koku ciršana dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „TEMPS” psaimniekojamajā teritorijā
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „TEMPS
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 34 cm (slīpa uz braucamās daļas pusi) Rīgā, Maskavas ielā 291 k-1 (72.grupa, 81.grunts). Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 54,40 (piecdesmit četri lati četrdesmit santīmu). Iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņojumu ar zemes īpašniekiem par koka ciršanu;
  Retināšanas nolūkā atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 58 cm (aug slīpi ietves malā, atsevišķi kalstoši zari) Rīgā, Maskavas ielā 307 (78.grupa, 2162.grunts). Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 74,24 (septiņdesmit četri lati divdesmit četri santīmi). Iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koka ciršanu;
  Atļaut cirst 1 nokaltušu liepu ø 36 cm Rīgā, Salaspils ielā 12 k-5 (72.grupa, 2155.grunts);
  Atteikt atļaut cirst 1 zaļojošu liepu ø 32 cm Rīgā, Salaspils ielā 12 k-5 (72.grupa, 2155.grunts) un 1 vītolu ø 56 cm Rīgā, Maskavas ielā 307 (78.grupa, 2162.grunts), jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta prasībām;
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 100, Pļavnieku kapsētas teritorijā 24A.sektora 7.rindas 2.vietā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 1 divstumbru priedi ø 12/32 cm Rīgā, Lubānas ielā 100, Pļavnieku kapsētas teritorijā 24A.sektora 7.rindas 2.vietā, jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta prasībām.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Avotu ielā 31 k-2 (29.grupa, 2005.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2012;
  Līdz 20.06.2012. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē būveksperta spēdzienu;
  Pēc minētā dokumenta iesniegšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā.

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA (PĀRKĀPUMS)

1. Par zaudējumu atlīdzību Rīgā, Duntes ielā 22 (17.grupa, 150.grunts)
Adresāts: SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība”
Nolemj:

  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 3.punktu atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.