Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.11 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i.

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītājas vietniece, transporta būvju galvenā speciāliste

I.Veļikanova

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 6 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 5 k-1 (70.grupa, 2347.grunts)
Adresāts: SIA „Realm”

Nolemj:
Uzlikt par pienākumu SIA „Realm” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par iznīcināto 1 bērzu ø 20 cm Rīgā, Ieriķu ielā 5 k-1 (70.grupa, 2347.grunts) Ls 40,00 (četrdesmit latu nulle santīmu) apmērā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Turaidas ielas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Turaidas ielas sarkanajās līnijās
posmā no Brīvības gatves līdz Bērzaunes ielai
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
Atļaut cirst 1 divstumbru kļavu ø 20/18 cm, 2 kļavas ø 21 cm Rīgā, Turaidas ielā posmā no Brīvības gatves līdz Bērzaunes ielai;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 480,00 (četri simti astoņdesmit latu nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Īslaicīgas lietošanas būve-autostāvvietas projektēšana Rīgā, Dzelzavas ielā b/n (70.grupa, 2440.grunts)
Adresāts: SIA „Mentona”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 50, 65 cm Rīgā, Dzelzavas ielā b/n (70.grupa, 2440.grunts), jo neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Rekomendējam saglabāt skuju kokus;
Ap bērziem un skuju kokiem veidot kopēju apdobi, koku vainagu lapotnes projekcijā uz zemes, uzlabojot koku augšanas apstākļus.

3. Dzīvojamās mājas pieslēgšana pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai Rīgā, Mazsalacas ielā 2B (120.grupa, 179.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 2B (120.grupa, 179.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 180,00 (viens simts astoņdesmit latu nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

4. Veikala ēkas jaunbūve Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 45 (88.grupa, 18.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 kļavu ø 79 cm un 1 trīsstumbru kļavu ø 32/32/42 cm Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 45 (88.grupa, 18.grunts);
Atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm, 1 egli ø 31 cm, 2 ozolus ø 34, 51 cm Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 45 (88.grupa, 18.grunts);
Veikala ēkas jaunbūvi projektēt 3 m attālumā no 1 kļavas ø 30 cm, 1 egles ø 31 cm un 1 ozola ø 34 cm;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1110,00 (viens tūkstotis viens simts desmit latu nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

5. Biroja ēkas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (74.grupa, 98.grunts) un Vaiņodes ielā 1A (74.grupa, 2030.grunts)
Adresāts: SIA „Moduls Rīga”

Nolemj:
Atļaut cirst 4 kļavas ø 31, 36, 59, 21/23 cm, 1 ošlapu kļavu ø 48 cm, 1 robīniju ø 30 cm, 33 bērzus ø 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30, 32, 32, 34, 34, 35, 35, 38, 38, 39, 40, 40, 42, 42, 43, 43, 44, 45, 47, 21/28 Rīgā, Vaiņodes ielā 1A (74.grupa, 2030.grunts);
Atļaut cirst 9 bērzus ø 20, 28, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 54 cm, 4 gobas ø 16, 22, 34 15/23 cm, 1 ošlapu kļavu ø 18/20/20/20 cm, 13 kļavas ø 19, 19, 19, 20, 20, 21, 24, 33, 17/24, 26/29, 12/16/22, 14/14/16, 14/16/18 cm, Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (74.grupa, 98.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 10 312,20 (desmit tūkstoši trīs simti divpadsmit lati divdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

6. Autostāvvietas projektēšana Rīgā, Nometņu ielā 63 (57.grupa, 106.grunts)
Adresāts: SIA „K.E.S.1”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 pīlādzi ø 20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 14/26 cm, 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Nometņu ielā 63 (57.grupa, 106.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 228,00 (divi simti divdesmit astoņi lati nulle santīmu);
Projekta paredzēt augsnes seguma atjaunošanu un nostiprināšanu Mazās Nometņu ielas malā augošo 5 zirgkastaņu ø 18 - 40 cm sakņu zonā;
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Atlantijas ielā 34 (120.grupa, 1509.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 priedi ø 50 cm Rīgā, Atlantijas ielā 34 (120.grupa, 1509.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 300,00 (trīs simti latu nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt zemes līdzīpašnieka rakstisku saskaņojumu, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, A.Čaka ielā 62 (33.grupa, 83.grunts)
Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 52 cm Rīgā, A.Čaka ielā 62 (33.grupa, 83.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Rekomendējam veikt vainaga kopšanu ošlapu kļavai ø 52 cm Rīgā, A.Čaka ielā 62 (33.grupa, 83.grunts). Darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam;
Par 1 ošlapu kļavas ø 44 cm ciršanu Rīgā, A.Čaka ielā 62 (33.grupa, 83.grunts) no 16.04.2013. līdz 29.04.2013. organizēt publisko apspriešanu;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektronisko versiju iesūtīt līdz 10.04.2013. saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Ne vēlāk kā līdz 15.04.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 15.04.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2013.

2. Koku ciršana Rīgā, Amoliņa ielā 5 (128.grupa, 194.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 priedi ø 32 cm un 1 kalstošu priedi ø 36 cm Rīgā, Amoliņa ielā 5 (128.grupa, 194.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 priedes ø 32 cm ciršanu sastāda Ls 102,40 (viens simts divi lati četrdesmit santīmu), par 1 kalstošas priedes ø 36 cm ciršanu sastāda Ls 28,80 (divdesmit astoņi lati astoņdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt zemes līdzīpašnieka rakstisku saskaņojumu, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koku ciršana, teritorijas kopšana 20 kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā
Adresāts: SIA „Vējakalni”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2013.;
Pasūtītājam līdz 25.03.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieku rakstisku saskaņojumu par koku ciršanu;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma un zemes īpašnieku rakstisku saskaņojumu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Koku vainagu kopšanas darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam.

4. Koka ciršana Rīgā, Pēkšēna ielā 16 (115.grupa, 228.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Pēkšēna ielā 16 (115.grupa, 228.grunts). Koka ciršanu saskaņot ar zemes līdzīpašnieku;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par bērza ciršanu sastāda Ls 11,20 (vienpadsmit lati divdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt zemes līdzīpašnieka rakstisku saskaņojumu, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, Žagatu ielā 4 (70.grupa, 576.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 egli ø 41 cm Rīgā, Žagatu ielā 4 (70.grupa, 576.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 16,40 (sešpadsmit lati četrdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Miera ielā 6 (23.grupa, 60.grunts)
Adresāts: SIA Unir”

Nolemj:
Par 1 liepas ø 53 cm ciršanu Rīgā, Miera ielā 6 (23.grupa, 60.grunts) no 16.04.2013. līdz 29.04.2013. organizēt publisko apspriešanu;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektronisko versiju iesūtīt līdz 10.04.2013. saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. Ne vēlāk kā līdz 15.04.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 15.04.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.06.2013.

7. Koku ciršana Rīgā, Juglas ielā 16A (92.grupa, 650.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst bīstamības novēršanai 1 kļavu ø 98 cm, 2 liepas ø 69, 62 cm, 2 ozolus ø 94, 97 cm Rīgā, Juglas ielā 16A (92.grupa, 650.grunts);
Atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm Rīgā, Juglas ielā 16A (92.grupa, 650.grunts);
Atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 134 cm Rīgā, Juglas ielā 16A (92.grupa, 650.grunts);
Atteikt atļaut cirst 1 Eiropas lapegli ø 50 cm Rīgā, Juglas ielā 16A (92.grupa, 650.grunts). Veikt vainaga sakopšanu profesionālam koku kopējam-arboristam;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 liepas ø 50 cm ciršanu sastāda Ls 160,00 (viens simts sešdesmit latu nulle santīmu);
Atkārtoti norādām, ka nekavējoši no teritorijas Rīgā, Juglas ielā 16A (92.grupa, 650.grunts) jāizved uzbērtā grunts un būvgruži. Jāatjaunot iepriekšējo grunts līmeni un dabīgo reljefu, veicot koku saglabāšanas pasākumus. Teritorijas daļā pēc uzbērtās grunts aizvākšanas uzvest auglīgo augsni;
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Teritorijas kopšana Rīgā, Tumes ielas sarkanajās līnijās pie Līvciema ielas 31
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 60 cm Rīgā, Tumes ielas sarkanajās līnijās pie dzīvojamās ēkas Rīgā, Līvciema ielā 31;
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.