04.04.2016.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.14 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

N. Millersone

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 5 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2016.

2. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Mazajā Albatrosu ielā 7 (120. grupa, 2646. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 priedes ø 21, 21, 28, 28, 30 cm, 1 bērzu ø 18 (celma caurmērs 33 cm) cm Rīgā, Mazajā Albatrosu ielā 7 (120. grupa, 2646. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1169,60 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit deviņi euro, sešdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu autostāvvietas būvniecību Rīgā, Mūkusalas ielā bez numura (50. grupa, 10. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 37, 28, 30, 19 (celma caurmērs 22 cm), 31 cm un 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Mūkusalas ielā bez numura (50. grupa, 10. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2550,50 EUR (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro, piecdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar ielas izbūvi Rīgā, Alsungas ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 9002. grunts), pie Alsungas ielas 32 un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.05.2016.

5. Par koku ciršanu saistībā ar sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūvi Rīgā, Jūrmalas gatvē, posmā no Imantas 1. līnijas līdz Rīgas pilsētas administratīvajai robežai

Nolemj:

atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:

 1. 5 bērzus ø 46, 23, 34, 46, 44 cm, 1 kļavu ø 23 cm pieturās “Kooperatīva iela”;
 2. 4 bērzus ø 40, 55, 47, 34 cm, 1 melnalksni ø 70 cm pieturās “Imantas 7. līnija”;
 3. 2 vītolus ø 57/48, 63/28 cm, 10 bērzus ø 24, 18 (celma caurmērs 25 cm), 49, 35, 34, 30, 24, 36, 66, 50 cm, 3 priedes ø 61, 42, 52 cm pieturās “Pedagoģijas fakultāte”;
 4. 6 bērzus ø 40, 39, 50, 22, 31, 34 cm, 1 melnalksni ø 66/24 cm, 1 liepu ø 66/30/32 cm pieturās “Poliklīnika” (dabā “Anniņmuižas parks”);
 5. 2 bērzus ø 28, 37 cm pieturā “Dubultu iela”;
 6. 15 bērzus ø 23, 30, 46, 17 (nokaltis), 45, 37, 25 (nolūzis viss vainags), 26, 36, 28, 32, 37, 24, 22, 24 cm (kalstošs), 3 kļavas ø 24, 31, 62 cm, 2 liepas ø 47, 49 cm, 5 melnalkšņus ø 68, 75, 53, 54, 55 cm, 1 ozolu ø 37 cm pieturās “Zolitūdes iela”;
 7. 5 bērzus ø 30, 24, 43, 51, 37 cm, 2 melnalkšņus ø 31, 73 cm, 9 vītolus ø 58, 29, 49, 35, 38, 48, 46, 38, 32 cm pieturās “Ērkšķu iela”;
 8. 4 bērzus ø 37, 44, 22, 40 cm pieturās “DUS”;
 9. 8 bērzus ø 45, 36, 58, 31, 44, 35, 20 (kalstošs), 58 cm, 3 ozolus ø 22, 28, 36 cm pieturās “Ķiburgas iela”;
 10. 3 bērzus ø 37, 46, 30 cm (nokaltis), 2 liepas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 50 cm, 1 kļavu ø 34 cm pieturās “Beberbeķu iela”.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 31 (60. grupa, 148. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 31/47 cm Rīgā, Slokas ielā 31 (60. grupa, 148. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 355,15 EUR (trīs simti piecdesmit pieci euro, piecpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Slāvu ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 336. grunts), pie Slāvu ielas 15

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 papeles ø 30, 53, 67 cm Rīgā, Slāvu ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 336. grunts), pie Slāvu ielas 15;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jāņavārtu ielā 3 (121. grupa, 1232. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 pīlādzi ø 12/16/20/22/22/28 cm un 1 zirgkastaņu ø 31 cm Rīgā, Jāņavārtu ielā 3 (121. grupa, 1232. grunts);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 48 cm, 1 kalnu kļavu ø 49 cm, 2 ošlapu kļavas ø 54/38/41, 33/37 cm un 1 pīlādzi ø 20 cm Rīgā, Jāņavārtu ielā 3 (121. grupa, 1232. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 725,78 EUR (septiņi simti divdesmit pieci euro, septiņdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (128. grupa, 2047. grunts), pie Mežāres ielas 1

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 lapegli ø 38 cm Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (128. grupa, 2047. grunts), pie Mežāres ielas 1.

5. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Pie Gaujas kanāla (128. grupa, 2012. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Pie Gaujas kanāla (128. grupa, 2012. grunts).

6. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 13 (88. grupa, 41. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 25, 48 cm, 1 zirgkastaņu ø 35 cm Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 13 (88. grupa, 41. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 491,74 EUR (četri simti deviņdesmit viens euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 16. līnijā 24A (96. grupa, 35. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielā, Mākoņu ielā, Madaru ielā, Rožu ielā, Baložu prospektā un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā, Mangaļu prospektā un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dzegužu ielā 2 (66. grupa, 111. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 69 cm Rīgā, Dzegužu ielā 2 (66. grupa, 111. grunts).