11.04.2016.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.15 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

N. Millersone

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana
 • 6 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.03.2015. lēmuma (protokols Nr. 12, 1.1.1. §) “Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Aurenieku ielā 3 (83. grupa, 61. grunts)” pārskatīšanu

Nolemj:

atļaut [..] pagarināt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.03.2015. lēmumu (protokols Nr. 12, 1.1.1. §) “Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Aurenieku ielā 3 (83. grupa, 61. grunts)” noteikto zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu apmaksas termiņu, sadalot zaudējumu atlīdzības samaksu 865,10 EUR(astoņi simti sešdesmit pieci euro, desmit centi) vairākos maksājumos, laika periodā no 2016. gada aprīļa līdz 2017. gada martam.

Maksājuma numurs EUR Laika
periods
Maksājamā
summa
1. 2. 3.
1. 2016. g. aprīlis 72.10
2. 2016.g. maijs 72.10
3. 2016. g. jūnijs 72.10
4. 2016. g. jūlijs 72.10
5. 2016. g. augusts 72.10
6. 2016. g. septembris 72.10
7. 2016. g. oktobris 72.10
8. 2016. g. novembris 72.10
9. 2016. g. decembris 72.10
10. 2017. g. janvāris 72.10
11. 2017. g. februāris 72.10
12. 2017. g. marts 72.00

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 1 k-2 (61. grupa, 86. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 061 2038, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 09.05.2016. līdz 20.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 10 liepu ø 37, 48, 36, 30, 30, 35, 40, 39, 15/20/30, 44 cm, 2 bērzu ø 35, 26 cm, 1 apses ø 25/38/53/76 cm, 2 kļavu ø 28, 20 cm, 2 Pensilvānijas ošu ø 20, 40 cm Rīgā, Balasta dambī 1 k-2 (61. grupa, 86. grunts) un 13 liepu ø 33, 33, 28, 20, 20, 20, 20, 24, 24, 24, 23, 25, 26 cm, 5 bērzu ø 23, 18 (celma caurmērs ø 23 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs ø 22 cm), 26 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 061 2038, pie Balasta dambja 1 k-2 ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 28.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 06.05.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.05.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie žoga, kas atrodas Balasta dambja pusē);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 20.05.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Balasta dambī 1 k-2 (61. grupa, 86. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 061 2038, pie Balasta dambja 1 k-2 un apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 1. šķērslīnijā 14 (114. grupa, 296. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2016.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar projektējamo siltumtrasi saistībā ar projektu “Koģenerācijas stacijas jaunbūve un esošo angāru demontāža Rīgā, Vestienas ielā 2”, Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts)

Nolemj:

 1. no 26.04.2016. līdz 10.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 9 papeļu ø 102, 11/5, 13 (celma caurmērs 27 cm), 12 (celma caurmērs 26 cm), 8/9/11/12, 11 (celma caurmērs 22 cm), 13 (celma caurmērs 38 cm), 18/12, 20 cm, 1 vilkābeles ø 14/22 cm, 1 blīgznas ø 15/11/12/12/11/16/14/12 cm, 2 gobu ø 50, 37/20 cm, 1 kļavas ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 1 vīksnas ø 49/9/10 cm ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 25.04.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.04.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie ieejas stadionā “Daugava”.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar plānoto piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Visbijas prospekta sarkanajās līnijās (94. grupa, 61. grunts), pie Visbijas prospekta 11

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2016.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 112 (25. grupa, 19. grunts), Krišjāņa Valdemāra ielas sarkanajās līnijās (25. grupa, 9001. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2016.

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 5 (24. grupa, 323. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 19.04.2016. līdz 02.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 zirgkastaņas ø 34/36 cm, 1 ozola ø 39 cm, 1 ošlapu kļavas ø 31/25 cm ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 5 (24. grupa, 323. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 12.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 18.04.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.04.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Grostonas ielā, pie iebrauktuves zemesgabalā Grostonas ielā 5);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Daibes ielā 6 (105. grupa, 2107. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 64 cm Rīgā, Daibes ielā 6 (105. grupa, 2107. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 58,28 EUR (piecdesmit astoņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 12 (99. grupa, 2150. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2016.

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Daugavgrīvas ielā 36 (61. grupa, 144. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 39 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 36 (61. grupa, 144. grunts).

4. Par koku ciršanu Rīgā, Džūkstes ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 119 0045), Ceraukstes ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 2099), Ceraukstes ielā bez numura (73. grupa, 38. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0113)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.2. 3 egles ø 30, 24, 17 (celma caurmērs 26 cm) cm Rīgā, Džūkstes ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 119 0045);
  1.3. 3 bērzus ø 40, 37, 31 cm Rīgā, Ceraukstes ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 2099);
  1.3. 1 bērzu ø 40/33/35 cm Rīgā, Ceraukstes ielā bez numura (73. grupa, 38. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0113);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 815,01 EUR (astoņi simti piecpadsmit euro, viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 46 (71. grupa, 2328. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2016.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 24 (124. grupa, 138. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Murjāņu ielā 24 (124. grupa, 138. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,77 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 1A (113. grupa, 2519. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2016.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Āraišu ielā 31 (89. grupa, 304. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 31 cm Rīgā, Āraišu ielā 31 (89. grupa, 304. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 70,57 EUR (septiņdesmit euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maija ielas sarkanajās līnijās (86. grupa, 9013. grunts), pie Palmu ielas 3

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Maija ielas sarkanajās līnijās (86. grupa, 9013. grunts), pie Palmu ielas 3.

10. Par koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 176. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 64 papeles ø 20–63 cm, 10 papeles ø 30/28/25/24/17, 22/18/17, 33/22/13, 26/18, 41/27, 31/26, 46/38, 26/25, 25/20/19, 26/24/24 cm, 5 bērzus ø 22-54 cm, 14 vītolus ø 20–40 cm, 11 vītolus ø 24/17, 24/20/18, 21/20/19, 24/16/16/15/14/11, 21/21, 29/29/23, 66/64, 35/30/29/24, 34/21, 34/31/30/20, 20/16 cm, 24 baltalkšņus ø 20–35 cm, 6 kļavas ø 20–33 cm, 5 kļavas ø 35/26, 26/23, 22/17, 29/25, 20/20/13 cm, 2 ievas ø 25, 26 cm un 2 ošlapu kļavas ø 27/25/20/15, 28/19 cm Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 176. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.