Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.19 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 6 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 3 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, posmā no Jaunciema gatves 240 līdz Rīgas pilsētas - Garkalnes pagasta robežai
Adresāts: SIA „Zviedrijas mežu fondi”

Nolemj:
Uzlikt par pienākumu SIA „Zviedrijas mežu fondi” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par iznīcināto 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, posmā no Jaunciema gatves 240 līdz Rīgas pilsētas – Garkalnes pagasta robežai Ls 48,00 (četrdesmit astoņi lati nulle santīmu) apmērā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšana Rīgā, Stendes ielā 5 (76.grupa, 243.grunts)
Adresāts: SIA „YIT Celtniecība”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2013.;
Organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšana Rīgā, Stendes ielā 5 (76.grupa, 243.grunts)”;
Pēc Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukuma un Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti sēdē.

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšana Rīgā, Ģipša ielā 4 (62.grupa, 2128.grunts)
Adresāts: SIA „Draudzība plus”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 kļavas ø 17, 18 cm, 1 gobu ø 15 cm (celma ø 21 cm), 2 divstumbru gobas ø 8/15 cm (celma ø 25 cm), 22/24 cm, 1 bīstamu kļavu ø 60 cm Rīgā, Ģipša ielā 4 (62.grupa, 2128.grunts) un 1 bīstamu ošlapu kļavu ø 22 cm Rīgā, Zvejnieku ielas malā;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 714,00 (septiņi simti četrpadsmit lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Veloceliņa projektēšana Rīgā, Vecāķu prospektā posmā no Kalngales ielas līdz Atlantijas ielai
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
Par 7 bērzu ø 44, 44, 43, 43, 41, 38, 25 cm ciršanu ārpus meža, publiski pieejamā objektā „Veloceliņa projektēšana” Rīgā, Vecāķu prospektā, ielas sarkanajās līnijās, organizēt publisko apspriešanu no 04.06.2013. līdz 17.06.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 28.05.2013. Ne vēlāk kā līdz 03.06.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, Vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 03.06.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2013.

4. Savrupmājas projektēšana Rīgā, Annas Sakses ielā 10/12 (84.grupa, 2113.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 22 priedes ø 36, 41, 44, 35, 38, 38, 42, 40, 34, 45, 46, 40, 40, 35, 41, 39, 32, 32, 35, 32, 40, 39 (nokaltusi) cm, 2 ozolus ø 28, 34 cm, 4 kļavas ø 51, 32, 18, 29 cm, 1 liepu ø 28 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 10/12 (84.grupa, 2113.grunts);
Atteikt atļaut cirst 4 priedes ø 50, 50, 60, 40 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 10/12 (84.grupa, 2113.grunts);
Savrupmāju projektēt ne tuvāk kā 3 m attālumā no2 priedēm ø 50, 60 cm;
Automašīnu novietni projektēt ne tuvāk kā 2 m attālumā no2 priedēm ø 50, 40 cm;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 6132,00 (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit divi lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

5. Biroju ēkas projektēšana Rīgā, Katrīnas dambī b/n (12.grupa, 2043.grunts)
Adresāts: SIA „Catri”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 vīksnu ø 36 cm, 1 osi ø 62 cm, 4 liepas ø 43, 44, 42, 36 cm, 2 papeles ø 23, 33 cm, 2 trīsstumbru ievas ø 22/12/37, 18/18/18 cm, 1 bērzu ø 46 cm un 1 zirgkastaņu ø 21/19 cm Rīgā, Katrīnas dambī b/n (12.grupa, 2043.grunts);
Paredzēt stādīt jaunu koku dižstādus savā teritorijā, stādīšanas vietu, dižstādu sugu un skaitu saskaņot ar Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galveno ainavu arhitektu un Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāju;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 6073,50 (seši tūkstoši septiņdesmit trīs lati piecdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

6. Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu māju rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Balasta dambī 42 un 44 (62.grupa, 68., 69., 2007.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm, 1 kļavu ø 15 cm (celma ø 21 cm), 1 bērzu ø 45 cm, Rīgā, Balasta dambī 44 (62.grupa, 68., 69.grunts), 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Balasta dambī 42 (62.grupa, 2007.grunts).;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 396,00 (trīs simti deviņdesmit seši lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Transporta pieslēgšanas izbūve pie teritorijas „Daudzfunkcionālais centrs Akropole” Rīgā, Maskavas ielā 257
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:
Līdz 12.06.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par sudrabkļavu Nr.887a - valsts nozīmes svešzemju sugas aizsargājamu koku;
Pēc minētā dokumenta saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2013.

2. Noliktavas kompleksa un piestātnes būvniecība Rīgā, Kundziņsalā 1 (96.grupa, 237.grunts)
Adresāts: SIA „FRIGO TERMINAL”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 četrstumbru vītolu ø 20/20/25/25 cm Rīgā, Kundziņsalā 1 (96.grupa, 237.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 216,00 (divi simti sešpadsmit latu nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

3. Savrupmājas jaunbūve Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 18A (84.grupa, 2063.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 ievu ø 20 cm Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 18A (84.grupa, 2063.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 60,00 (sešdesmit latu nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Dāliju ielā 4B (105.grupa, 104.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 4 kļavas ø 33, 31, 29, 18/13 cm Rīgā, Dāliju ielā 4B (105.grupa, 104.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 396,80 (trīs simti deviņdesmit seši lati astņdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Pēc koku nociršanas, vietā iestādīt jaunus kokus.

2. Koku ciršana Rīgā, Labraga ielā 39 (99.grupa, 524.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koku ciršana Rīgā, Kurzemes prospektā 1A (93.grupa, 327.grunts)
Adresāts: SIA „Plesko Real Estate”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 22, 28, 28 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 1A (93.grupa, 327.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Rekomendējam ēkas pamatus izolēt ar pret sakņu izolācijas materiāliem.

4. Koku ciršana Rīgā, Raņķa dambī 3, Rīgas 11.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
Adresāts: Rīgas 11.pirmsskolas izglītības iestāde

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.06.2013.;
Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Koku ciršana Rīgā, Slokas ielā 207, Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
Adresāts: Rīgas 207.pirmsskolas izglītības iestāde

Nolemj:
Atļaut cirst 1 aso egli ø 20 cm, 1 divstumbru robīniju ø 25/25 cm, Rīgā, Slokas ielā 207;
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (122.grupa, 2117.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (122.grupa, 2117.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 44,80 (četrdesmit četri lati astoņdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, iepretim Traleru ielai 17, pret Traleru ielu 22, Albatrosu ielā pret Ovīšu ielu 10, pie Kanāla ielas 1, pie Madonas ielas 26 (ielu sarkanajās līnijās)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Atļaut cirst 1 slīpu papeli ø 34 cm Rīgā, iepretim Traleru ielai 17 (ielas sarkanajās līnijās);
Atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 55 cm Rīgā, pret Traleru ielu 22 (ielas sarkanajās līnijās);
Atļaut cirst 2 papeles ø 46, 44 cm Rīgā, Albatrosu ielā pret Ovīšu ielu 10 (ielas sarkanajās līnijās);
Atļaut cirst 2 slīpas papeles ø 70, 30 cm Rīgā, pie Kanāla ielas 1 (ielas sarkanajās līnijās);
Atļaut cirst 1 kalstošu liepu ø 20 cm Rīgā, pie Madonas ielas 26 (ielas sarkanajās līnijās);
Atteikt atļauts cirst 3 papeles ø 82, 66, 62 cm Rīgā, Ovīšu ielā 10 (120.grupa, 353.grunts);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, pie Bajāru ielas 5 (ielas sarkanajās līnijās)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Atļaut cirst 1 liepu ø 60 cm Rīgā, pie Bajāru ielas 5 (ielas sarkanajās līnijās);
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koka ciršana Rīgā, Baznīcas ielā 26 (20.grupa, 37.grunts)
Adresāts: SIA „EL Operator”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 42 cm Rīgā, Baznīcas ielā 26 (20.grupa, 37.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 336,00 (trīs simti trīsdesmit seši lati nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

10. Koku ciršana Rīgā, Stokholmas ielā 43 (84.grupa, 117.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst bīstamības novēršanai 1 liepu ø 40 cm Rīgā, Stokholmas ielā 43 (84.grupa, 117.grunts);
Atļaut cirst 2 tūjas ø 28, 26 cm un 2 kļavas ø 60, 52 cm Rīgā, Stokholmas ielā 43 (84.grupa, 117.grunts);
Atteikt atļaut cirst 1 egli ø 19/21 cm Rīgā, Stokholmas ielā 43 (84.grupa, 117.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 75/27, 58, 75 cm Rīgā, Stokholmas ielā 43 (84.grupa, 117.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Veikt vainaga kopšanu 3 kļavām ø 75/27, 58, 75 cm Rīgā, Stokholmas ielā 43 (84.grupa, 117.grunts). Darbus veikt profesionāla koku kopēja – arborista uzraudzībā;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 283,52 (divi simti astoņdesmit trīs lati piecdesmit divi santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.