Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.2 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J.Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i.

E.Biseniece

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L.Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I.Veļikanova

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Rīgā, J. Asara ielā 3 (37. grupa, 5. grunts)
Adresāts: SIA „Medicīnas sabiedrība ARS”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst:
2 liepas ø 48 un 49 cm Rīgā, J. Asara ielā 3 (37. grupa, 5. grunts);
5 liepas ø 41, 43, 45, 47, 47 cm pie J. Asara ielas 3 (37. grupa, 8. grunts) Tallinas ielas sarkano līniju robežās;
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda EUR 6829,78 (seši tūkstoši astoņi simti divdesmit deviņi euro septiņdesmit astoņi euro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 17A (11. grupa, 2027. grunts)
Adresāts: SIA „PB17A”

Nolemj:
par 3 bērziem ø 21, 44, 46 cm, 4 liepām ø 26, 33, 35, 37 cm, 1 sarkano ozolu ø 31 cm objektā „Ēkas lit. 001 rekonstrukcijas par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ar komercplatībām projektēšanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 17A (11. grupa, 2027. grunts)” organizēt publisko apspriešanu no 21.01.2014. līdz 03.02.2014.;
koka ciršanas ierosinātājam līdz 13.01.2014. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes saskaņošanai. Ne vēlāk kā līdz 20.01.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
līdz 20.01.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 17A (11. grupa, 2027. grunts) un apkārtējā teritorijā, kā arī paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 20.01.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie ēkas fasādes Pulkveža Brieža ielā 17A;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.02.2014.

3. Rīgā, Āzenes ielā b/n (62. grupa, 2003. grunts)
Adresāts: Rīgas Tehniskā universitāte

Nolemj:
par 11 bērzu ø 32, 32, 44, 43, 22, 31, 30, 22, 26, 30, 31 cm un 3 ozolu ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 32 cm ciršanu Rīgā, Āzenes ielā b/n (62. grupa, 2003. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 14.01.2014. līdz 27.01.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.01.2014. Ne vēlāk kā līdz 13.01.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, E. Smiļģa ielā 46;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 13.01.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.02.2014.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Rīgā, Kristapa ielā 12 līdz ēkām Rūgā, Dreiliņu ielā 18 un 20 (2.TR)
Adresāts: AS „Rīgas siltums”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bērzu ø 20 cm Rīgā, Kristapa ielā 12 (60. grupa, 2018. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu EUR 85,37 (astoņdesmit pieci euro trīsdesmit septiņi euro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.)

2. Divģimeņu savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība Rīgā, Bātas ielā 13 (107. grupa, 92. grunts)

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 4 ozolus ø 13 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 25 cm) un 16 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Bātas ielā 13 (107. grupa, 92. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 495,16 (četri simti deviņdesmit pieci euro sešpadsmit euro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Maskavas ielā 279 k-3 (72. grupa, 2013. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Temps”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 91 cm, Rīgā, Maskavas ielā 279 k-3 (72. grupa, 2013. grunts).

2. Koku ciršana Rīgā, Pildas ielā 50 (121. grupa, 590. grunts)

Nolemj:
atļaut cirst 3 tūjas ø 20, 22, 18/21 (celma caurmērs 34 cm) Rīgā, Pildas ielā 50 (121. grupa, 590. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda EUR 147,53 (viens simts četrdesmit septiņi euro piecdesmit trīs euro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Ezermalas ielā 59 (84. grupa, 222. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 zirgkastaņu ø 50 cm Rīgā, Ezermalas ielā 59 (84. grupa, 222. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda EUR 227,66 (divi simti divdesmit septiņi euro sešdesmit seši euro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Koku ciršana Rīgā, Poruka ielā 10 (94. grupa, 116. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst kopšanas nolūkā 3 priedes ø 39, 42, 36 cm Rīgā, Poruka ielā 10 (94. grupa, 116. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda EUR 532,72 (pieci simti trīsdesmit divi euro septiņdesmit divi euro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, Vaidavas ielā 15 k-1 (70. grupa, 1040. grunts)
Adresāts: Biedrība „Vaidava 15/1”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 divstumbru papeli ø 25/25 cm Rīgā, Vaidavas ielā 15 k-1 (70. grupa, 1040. grunts).

6. Koka ciršana Rīgā, Rendas ielā 2 (53. grupa, 186. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Rendas ielā 2 (53. grupa, 186. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda EUR 75,13 (septiņdesmit pieci euro trīspadsmit euro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Dzintara ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 9005. grunts; 109. grupa, 58. grunts)
Adresāts: SIA „REMUS ELEKTRO”

Nolemj:
atļaut cirst:
1 priedi ø 38 cm Rīgā, Dzintara ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 9005. grunts);
1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Dzintara ielas sarkanajās līnijās (109. grupa, 58. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 36,71 (trīsdesmit seši euro septiņdesmit viens euro cents);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Baložu ielā 23 (60. grupa, 284. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 90 cm Rīgā, Baložu ielā 23 (60. grupa, 284. grunts).