Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.20 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte

L.Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 1 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 11 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšanas projektēšana Rīgā, Katlakalnā
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2013.;
Pēc ģenerālplāna skices ar uzrādītām meža robežām iesniegšanas un apstādījumu apskates akta sagatavošanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Satiksmes pārvada būvniecība pār dzelzceļu K.Ulmaņa gatvē
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
Atļaut cirst 1 apsi ø 20 cm satiksmes pārvada būvniecībai pār dzelzceļu K.Ulmaņa gatvē;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 52,80 (piecdesmit divi lati astoņdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, A.Čaka ielā 62 (33.grupa, 83.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 44 cm Rīgā, A.Čaka ielā 62 (33.grupa, 83.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 140,80 (viens simts četrdesmit lati astoņdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Brīvības ielā 116 (28.grupa, 11.grunts)
Nolemj:

Par 1 kļavas ø 25 cm ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 116 (28.grupa, 11.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 18.06.2013. līdz 02.07.2013.;
Koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.06.2013. Ne vēlāk kā līdz 17.06.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 17.06.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2013.

3. Koka ciršana Rīgā, Pērnavas ielā 7 (35.grupa, 6.grunts)
Adresāts: SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”

Nolemj:
Par 1 zirgkastaņas ø 42 cm ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 7 (35.grupa, 6.grunts) no 18.06.2013. līdz 02.07.2013. organizēt publisko apspriešanu;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.06.2013. .Ne vēlāk kā līdz 17.06.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34.;
Koka ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 17.06.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotā koka.

4. Koku ciršana Rīgā, Alīses ielā 19 (60.grupa, 206.grunts), Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes apsaimniekojamajā teritorijā
Adresāts: Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestāde

Nolemj:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei atļaut cirst 1 bīstamu kļavu ø 76 cm un 1 bīstamu bērzu ø 74 cm Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Alīses ielā 19 (60.grupa, 206.grunts);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koku ciršana Rīgā, Pērnavas ielā 62 (37.grupa, 183.grunts)
Adresāts: Nodibinājums „Krievu nama fonds”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.06.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam līdz 10.06.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieku rakstisku saskaņojumu par koku ciršanu;
Pēc minēto dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koka ciršana Rīgā, Avotu ielā 36B (32.grupa, 55.grunts)
Nolemj:

Par 1 divstumbra bērza ø 29/23 cm ciršanu Rīgā, Avotu ielā 36B (32.grupa, 55.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 27.06.2013. līdz 09.07.2013.;
Koka ciršanas ierosinātājam līdz 19.06.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka rakstisku saskaņojumu par koka ciršanu;
Koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.06.2013. Ne vēlāk kā līdz 26.06.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 26.06.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2013.

7. Teritorijas kopšana Rīgā, Ernestīnes ielā 22 (59.grupa, 233.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Ernestīnes ielā 22 (59.grupa, 233.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 86,40 (astoņdesmit seši lati četrdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Kurmenes ielā 2 (106.grupa, 181.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 vītolu ø 62 cm Rīgā, Kurmenes ielā 2 (106.grupa, 181.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 79,36 (septiņdesmit deviņi lati trīsdesmit seši santīmi);
Rekomendējam veikt vainagu kopšanu 2 vītoliem ø 96, 81 cm Rīgā, Kurmenes ielā 2 (106.grupa, 181.grunts). Darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam;
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koku ciršana Rīgā, Brīvības gatvē 214A (70.grupa, 1026.grunts)
Adresāts: SIA ZRA „Ellat”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 nokaltušas liepas ø 40, 42 cm Rīgā, Brīvības gatvē 214A (70.grupa, 1026.grunts);
Atļaut cirst 1 kalstošu liepu ø 44 cm Rīgā, Brīvības gatvē 214A (70.grupa, 1026.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 35,20 (trīsdesmit pieci lati divdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

10. Koka ciršana Rīgā, Miera ielā 6 (23.grupa, 60.grunts)
Adresāts: SIA Unir”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 liepu ø 53 cm Rīgā, Miera ielā 6 (23.grupa, 60.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 424,00 (četri simti divdesmit četri lati nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Koku ciršana Rīgā, Miera ielā posmā no Mēness ielas līdz Klusajai ielai (ielas sarkanajās līnijās)
Adresāts: RP SIA „Rīgas satiksme”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst liepu rindu Rīgā, Miera ielā posmā no Mēness ielas līdz Klusajai ielai (ielas sarkanajās līnijās), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Veikt regulāru vainagu kopšanu liepu rindai Rīgā, Miera ielā posmā no Mēness ielas līdz Klusajai ielai (ielas sarkanajās līnijās). Darbus veikt profesionāla koku kopēja – arborista uzraudzībā.