Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.27 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Darba kārtībā:

  • 2 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 3 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku bojāšana Rīgā, Liepājas ielā 1A (56.grupa, 195.grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2013.;
līdz 22.07.2013. saņemt zemes īpašnieku Rīgā, Liepājas ielā 1A (56.grupa,
195.grunts) paskaidrojumus par 1 ozola ø 70 cm bojāšanu Rīgā, Liepājas ielā 1A
(56.grupa, 195.grunts);
pēc zemes īpašnieku Liepājas ielā 1A (56.grupa, 195.grunts) paskaidrojumu
saņemšanas par 1 ozola ø 70 cm bojāšanu jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koku ciršana Rīgā, Audupes ielā 19 (120.grupa, 2462.grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu Ilzei Finkenfūsei apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 oša ø 25 cm un 1 ievas ø 25/25 cm patvaļīgu nociršanu Rīgā, Audupes ielā 19 (120.grupa, 2462.grunts) Ls 192,00 (viens simts deviņdesmit divi lati nulle santīmu) apmērā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Dzīvojamo un biroju ēku kompleksu projektēšana Rīgā, Tallinas ielā 5/7 (26.grupa, 85.grunts)
Adresāts: SIA „Tallina nekustamie īpašumi”

Nolemj:
organizēt publisko apspriešanu no 09.07.2013. līdz 22.07.2013. par koku ciršanu publiskajos apstādījumos publiski pieejamā objektā „Dzīvojamo un biroju ēku kompleksu projektēšana”:

  • Rīgā, Tallinas ielā 5/7 (26.grupa, 85.grunts) par 9 liepu ø 41, 38, 38, 40, 36, 38, 40, 36, 33 cm, 2 melno papeļu ø 45, 66 cm, 3 balto robīniju ø 25, 54, 44 cm, 3 pensilvānijas ošu ø 30, 37, 36 cm, 1 bērza ø 30 cm, 2 kļavu ø 50, 50 cm, 2 zirgkastaņu ø 27, 63 cm;
  • Rīgā, pie Tallinas ielas 5/7 (ielas sarkanajās līnijās) par 3 liepu ø 48, 37, 51 cm;

koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.07.2013. Ne vēlāk kā līdz 08.07.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 08.07.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2013.

2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšanas projektēšana Rīgā, Katlakalnā
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2013.;
pēc Rīgas domes priekšsēdētāja lēmuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Veloceliņa projektēšana Rīgā, Vecāķu prospektā posmā no Kalngales ielas līdz Atlantijas ielai
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
atļaut cirst ārpus meža 7 bērzus ø 44, 44, 43, 43, 41, 38, 25 cm Rīgā, Vecāķu prospektā posmā no Kalngales ielas līdz Atlantijas ielai (ielas sarkano līniju robežās);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 726,00 (septiņi simti divdesmit seši lati nulle santīmu);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu ārpus meža.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Izmaiņas K.Ulmaņa gatves un lidostas „Rīga” pievadceļa šķērsojuma rekonstrukcijas projektēšanā Rīgā, K.Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās posmā no Lielirbes ielas līdz Gramzdas ielai
Adresāts: AS „Ceļuprojekts”

Nolemj:
atļaut cirst pievadceļa šķērsojuma rekonstrukcijai 2 papeles ø 28 – 78 cm, 14
vītolus ø 15 – 56 cm, 11 liepas ø 14 – 64 cm, 27 apses ø 14 -34 cm, 34 melnalkšņus
ø 19 – 37 cm, 41 bērzu ø 11 – 59 cm, 1 kļavu ø 59 Rīgā, K.Ulmaņa gatves
sarkanajās līnijās posmā no Lielirbes ielas līdz Gramzdas ielai;
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku
ciršanu sastāda Ls 15133,80 (piecpadsmit tūkstoši simtu trīsdesmit trīs lati
astoņdesmitsantīmu);
līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējum atlīdzību
par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. „Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas” A korpusa jaunbūves, 1.kārtas, 1.etapa komunikāciju izbūve Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56.grupa, 115.grunts)
Adresāts: SIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 31 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56.grupa, 115.grunts), jo koks traucē izbūvēt komunikācijas;
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 186,00 (viens simts astoņdesmit seši lati nulle santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Transporta pieslēgšanas izbūve pie teritorijas „Daudzfunkcionālais centrs Akropole” Rīgā, Maskavas ielā 257
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:
līdz 05.07.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par sudrabkļavu Nr.887a - valsts nozīmes svešzemju sugas aizsargājamu koku;
pēc minētā dokumenta saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.08.2013.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, pie Kuldīgas ielas 49/51 (ielas sarkano līniju robežās), Kurzemes prospektā 156 (117.grupa 2062.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 66 cm Rīgā, pie Kuldīgas ielas 49/51 (ielas sarkano līniju robežās);
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 71 cm Kurzemes prospektā 156 (117.grupa 2062.grunts), jo nav saņemts zemes īpašnieka rakstisks iesniegums.

2. Teritorijas kopšana Rīgā, Jūrmalas gatvē 144 (82.grupa, 2522.grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Nolemj:
atļaut cirst divstumbru vītolu ø 60/65 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 144 (82.grupa, 2522.grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 160,00 (viens simts sešdesmit latu nulle santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Cieceres ielā 9 (56.grupa, 288.grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2013.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Teritorijas kopšana Rīgā, Vienības gatvē 87 (74.grupa, 2092.grunts)
Adresāts: SIA „Kļavserviss”

Nolemj:
atļaut cirst nokaltušu 1 kļavu ø 33 cm, 1 priedi ø 35 cm, 1 melnalksni ø 39 cm, 1 egli ø 48 cm, 1 bērzu ø 58 cm, 1 ozolu ø 82 cm kopšanas nolūkos Rīgā, Vienības gatvē 87 (74.grupa, 2092.grunts);
atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Rīgā, Vienības gatvē 87 (74.grupa, 2092.grunts), jo neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta nosacījumiem.

5. Koka ciršana Rīgā, Ķengaraga ielā b/n (72.rupa, 104.grunts)
Adresāts: AS „LIDO”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Ķengaraga ielā b/n (72.rupa, 104.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 192,00 (viens simts deviņdesmit divi lati nulle santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Krasta ielā 80 (72.rupa, 2070.grunts)
Adresāts: AS „LIDO”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 9 papeles ø 31/39, 32, 32, 35, 35, 38, 38, 39, 44 cm Rīgā, Krasta ielā 80 (72.rupa, 2070.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam;
par 2 papeļu ø 66 un 100 cm ciršanu Rīgā, Krasta ielā 80 (72.rupa, 2070.grunts) pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2013.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Koka ciršana Rīgā, Lubānas ielā 100, Pļavnieku kapsētas teritorijā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 17 cm Rīgā, Lubānas ielā 100, Pļavnieku kapsētas teritorijā, 1.sektorā Nr.1.-2.-13., jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam.

8. Koka ciršana Rīgā, Juglas ielā 14 (92.rupa, 2248.grunts)
Adresāts: Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Nolemj:
atļaut cirst 1 papeli ø 62 cm Rīgā, Juglas ielā 14 (92.rupa, 2248.grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koku ciršana Rīgā, Raunas ielā 36 (89.grupa, 154.grunts)
Adresāts: SIA „Kastrānes namu pārvalde”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Raunas ielā 36 (89.grupa, 154.grunts), saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 9.1.apakšpunkta prasībām;
pēc zemes īpašnieku rakstisku iesnieguma saņemšanas Rīgas pilsētas Būvvaldē, jautājums tiks atkārtoti izskatīts Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā.

10. Koku ciršana Rīgā, Ganību dambī 24A (14.rupa, 120.grunts)
Adresāts: AS „Dambis”

Nolemj:
atļaut cirst 5 papeles ø 94, 92, 91, 91, 86 cm Rīgā, Ganību dambī 24A (14.rupa, 120.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 581,12 (pieci simti astoņdesmit viens lats divpadsmit santīmi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Koku ciršana Rīgā, Bukultu ielā starp Bukultu ielu 5 un 5C (ielas sarkano līniju robežās)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst 6 papeles ø 60, 51, 49, 46, 43, 40 cm Rīgā, Bukultu ielā starp Bukultu ielu 5 un 5C (ielas sarkano līniju robežās);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

12. Koka ciršana Rīgā, Sudraba Edžus ielā 5 (84.grupa, 19.grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.08.2013.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

13. Koku ciršana Rīgā, Veiksmes ielā 4C (120.grupa, 2391.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 19/17 cm Rīgā, Veiksmes ielā 4C (120.grupa, 2391.grunts);
atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 20 un 48 cm Veiksmes ielā 4C (120.grupa, 2391.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 14,40 (četrpadsmit lati četrdesmit santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

14. Koku ciršana Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas apsaimniekojamajā teritorijā
Adresāts: Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

Nolemj:
atļaut cirst 1 nokaltušu liepu ø 40 cm un 1 nolūzušu kļavu ø 36 cm Rīgā, Ropažu ielā 44/46 (86.grupa, 2055.grunts);
atļaut cirst 1 apsi ø 40 cm Rīgā, Džohara Dudajeva gatvē 7 (71.grupa, 2560.grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 7 (87.grupa, 198.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
veikt vainaga sakopšanu 1 kļavai ø 50 cm Rīgā, Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 7 (87.grupa, 198.grunts). Darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam;
rekomendējam saņemt dendrologa – eksperta slēdzienu par 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 7 (87.grupa, 198.grunts).