Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.29 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p. i.

E. Biseniece

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 12 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Īslaicīgas lietošanas būves-autostāvvietas projektēšana Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts)
Adresāts: SIA „MKEE”, SIA „MERKS”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.08.2014.
līdz 23.07.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici objektam Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts), norādot tajā saglabājamos un vērtīgos kokus, kā arī lietus ūdens atvades tehniskos risinājumus;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Autostāvvietas projektēšana Rīgā, Volguntes ielā b/n (76. grupa, 2152. grunts)
Adresāts: SIA „InHaus”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 53, 35 cm Rīgā, Volguntes ielā b/n (76. grupa, 2152. grunts);
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm Rīgā, Volguntes ielā b/n (76. grupa, 2152. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 426,86 EUR (četri simti divdesmit seši euro, astoņdesmit seši centi);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Siltumtīklu rekonstrukcijas projektēšana no K-6-36-4 līdz ēkām Rīgā, Lilastes ielā 1, 3, 5
Adresāts: AS „RĪGAS SILTUMS”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Lilastes ielā 3 (124. grupa, 2028. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 162,21 EUR (viens simts sešdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. Viesnīcas projektēšana Rīgā, Mārstaļu ielā 32 (3. grupa, 2054. grunts), Minsterejas ielā b/n (3. grupa, 60. grunts), 11. novembra krastmalā 33 (3. grupa, 39. grunts) un Trauksmes ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 61., 2055. grunts)
Adresāts: SIA „MV Hotels”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 2 krasta kļavas ø 13/15/18/18 (celma caurmērs 52 cm), 23 cm, 2 bērzus ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 26 cm Rīgā, Mārstaļu ielā 32 (3. grupa, 2054. grunts);
1 bērzu ø 24 cm, 1 krasta kļavu ø 12/12/13 cm (celma caurmērs 33 cm) Rīgā, Minsterejas ielā b/n (3. grupa, 60. grunts);
1 zirgkastaņu ø 13/17 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Trauksmes ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 2055. grunts);
1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Trauksmes ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 61. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 4407,35 (četri tūkstoši četri simti septiņi euro, trīsdesmit pieci centi); līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

5. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves (pie ielas), dzīvojamās ēkas lit. 001 rekonstrukcijas (pagalmā) projektēšana Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Stabu 80”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.08.2014.;
līdz 04.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts) un apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā.);
organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve un ēkas lit. 001 rekonstrukcija Rīgā, Veru ielā 4 (11. grupa, 24. grunts)
Adresāts: SIA „Bauskas 166”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 5 papeles ø 80, 70, 80, 80, 80 cm Rīgā, Veru ielā 4 (11. grupa, 24. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 3329,53 EUR (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro, piecdesmit trīs centi);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatību projektēšana Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts)
Adresāts: SIA „Nortes”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.10.2014.;
par 5 liepu ø 27, 32, 38, 42, 45 cm Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 26.08.2014. līdz 08.09.2014.;
organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts);
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.08.2014. Ne vēlāk kā līdz 25.08.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 25.08.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 25.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts) gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Saieta nama projektēšana Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts)
Adresāts: Nodibinājums „COP Latvia”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 papeli ø 73 cm, 1 divstumbru bērzu ø 16/25 cm, 1 kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 ošlapu kļavu ø 22 cm, 5 liepas ø 50, 38, 29, 37, 37 cm, 1 zirgkastaņu ø 43 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 6627,02 EUR(seši tūkstoši seši simti divdesmit septiņi euro, divi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

9. Pašapkalpošanās automazgātavas projektēšana Rīgā, Maskavas ielā b/n (125. grupa, 6665. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.08.2014.;
līdz 08.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 6 liepu ø 20, 22, 30, 40, 11/13/14 (celma caurmērs 32 cm), 22/22/20 cm, 1 priedes ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 bērza ø 43 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā b/n (125. grupa, 6665. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Kazarmu ēkas rekonstrukcija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgā, Jaunciema gatvē 79A (128. grupa, 2076. grunts), Jaunciema gatvē (128. grupa, 2046. grunts)
Adresāts: AS „Sužu pussala”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 5 bērzus ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 21, 31, 32, 46 cm un 5 egles ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 22, 22 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 79A (128. grupa, 2076. grunts);
2 bērzus ø 34, 34 cm Rīgā, Jaunciema gatvē (128. grupa, 2046. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1801,37 (viens tūkstotis astoņi simti viens euro, trīsdesmit septiņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

11. Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” projektēšana Rīgā, Meža prospektā 1, Ezermalas ielā 44A (94. grupa, 267. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2014.;
par 6 priežu ø 35, 38, 50, 58, 67, 69 cm, 1 sarkanā ozola ø 21/21 cm, 2 melnalkšņu ø 17/16, 21 cm, 2 kļavu ø 20, 61 cm ciršanu Rīgā, Meža prospektā 1, Ezermalas ielā 44A (94. grupa, 267. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 05.08.2014. līdz 18.08.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 29.07.2014. Ne vēlāk kā līdz 04.08.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 04.08.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

12. Savrupmājas jaunbūve Rīgā, Mazsalacas ielā b/n (120. grupa, 2387. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 kalstošu priedi ø 40 cm un 1 priedi ø 50 cm Rīgā, Mazsalacas ielā b/n (120. grupa, 2387. grunts) gruntsgabala „A” daļā;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 495,16 EUR (četri simti deviņdesmit pieci euro, sešpadsmit centi);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Ēku kompleksa rekonstrukcija Rīgā, Daugavgrīvas ielā 9 (61. grupa, 80. grunts)
Adresāts: A/S „Towers Construction Management”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.08.2014.;
līdz 06.08.2014.
iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 bērza ø 31 cm ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijas (61. grupa, 3. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Piebraucamā ceļa pie pirts būvniecība Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 25 (114. grupa, 2305. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.09.2014.;
līdz 08.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā arhitekta izstrādātu ģenerālplānu vai citus dokumentus, kas ilustrē projektējamā piebraucamā ceļa risinājumu Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 25 (114. grupa, 2305. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Grīvas ielā 11 (67. grupa, 364. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 ievas ø 18/23, 22/24 cm, 1 nokaltušu bērzu ø 27 cm, 1 kalstošu liepu ø 44 cm Rīgā, Grīvas ielā 11 (67. grupa, 364. grunts), Rīgas 81. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas kopšanas nolūkā;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Mērsraga ielā 11 (56. grupa, 256. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bīstamu robīniju ø 55 cm Rīgā, Mērsraga ielā 11 (56. grupa, 256. grunts);
Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Koku ciršana Rīgā, Padures ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 26. grunts), pie gruntsgabala Rīgā, Padures ielā 2A (119. grupa, 2131. grunts) un pret gruntsgabalu Rīgā, Padures ielā 3 (119. grupa, 343. grunts)
Adresāts: AS „Latvijas Gāze”

Nolemj:
atļaut cirst:
3 priedes ø 27, 41, 32 cm Rīgā, Padures ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 26. grunts), pie gruntsgabala Rīgā, Padures ielā 2A (119. grupa, 2131. grunts);
2 priedes ø 22, 19 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Padures ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 26. grunts), pret gruntsgabalu Rīgā, Padures ielā 3 (119. grupa, 343. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 642,00 EUR (seši simti četrdesmit divi euro, nulle centu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Koka ciršana Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9999. grunts), pie ēkas Nr. 48
Adresāts: SIA „MIRASTYLE”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.08.2014.;
līdz 19.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 vītola ø 96/112 cm ciršanu Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9999. grunts), pie ēkas Nr. 48;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Koka ciršana Rīgā, Hamburgas ielā 27 (84. grupa, 41. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.08.2014.;
līdz 19.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 priedes ø 37 cm ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 27 (84. grupa, 41. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koka ciršana Rīgā, Mārkalnes ielā 10 (91. grupa, 74. grunts)
Adresāts: SIA „Uzņēmumu pakalpojumu aģentūra”

Nolemj:
atļaut cirst 1 papeli ø 80 cm Rīgā, Mārkalnes ielā 10 (91. grupa, 74. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 18,21 EUR (astoņpadsmit euro, divdesmit viens cents);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Maskavas ielā 101 (44. grupa, 56. grunts) un Rīgā, Jersikas ielā 2 (44. grupa, 54. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.08.2014.;
līdz 12.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 2 bērzu ø 38, 46 cm Rīgā, Maskavas ielā 101 (44. grupa, 56. grunts) un 1 ozola ø 59 cm Rīgā, Jersikas ielā 2 (44. grupa, 54. grunts) ietekmi uz ēku Rīgā, Maskavas ielā 101 (44. grupa, 56. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koka ciršana Rīgā, Salnas ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 174. grunts), pret ēku Salnas ielā 12
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei cirst 1 papeli ø 87 cm Rīgā, Salnas ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 174. grunts), pret ēku Salnas ielā 12.

9. Koku ciršana Rīgā, Brīvības gatvē 433A, 433B, 433C(128. grupa, 2142., 2180., 2181. grunts)
Nolemj:

atteikt izdot Mihailam Uļmanam labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 433A, 433B, 433C (128. grupa, 2142., 2180., 2181. grunts).

10. Koku ciršana Rīgā, Brīvības ielā 100 (28. grupa, 2008. grunts)
Adresāts: SIA „AB Celtnieks”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.08.2014.;
pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.