Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.30 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

 • 7 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
 • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Īslaicīgas lietošanas piebraucamā ceļa, uz zemes gabalu ar kadastra Nr.0100 114 0718, projektēšana Rīgā, posmā no Jaunciema gatves 240 līdz Rīgas pilsētas Garkalnes pagasta robežai
Adresāts: SIA „Zviedrijas mežu fondi”
Nolemj:

  Atļaut cirst 10 priedes ø 28, 28, 32, 24, 38, 35, 27, 22, 19, 44 cm Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (114.grupa, 293.grunts);
  Atļaut cirst 1 priedi ø 34 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 240D (114.grupa, 289.grunts);
  Atļaut cirst 1 nokaltušu priedi ø 16 cm, 2 priedes ø 38, 22 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 240B (114.grupa, 291.grunts);
  Atļaut cirst 1 priedi ø 41 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 240E (114.grupa, 288.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2592,00 (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi lati nulle santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Vasarnīcas rekonstrukcijas projektēšana par savrupmāju Rīgā, Kūduma ielā 26 (120.grupa, 503.grunts)
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.01.2013.;
  Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Krišjāņa Valdemāra ielas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, posmā no Zirņu ielas līdz Upes ielai
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments
Nolemj:

  Atļaut cirst bīstamības novēršanai 1 liepu ø 20 cm Rīgā, pie Krišjāņa Valdemāra ielas 112 (ielas sarkanajās līnijās) pie pieturvietas „Ierēdņu iela”;
  Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Rīgas Dzemdību nama autostāvvietu un ietvju izbūves-teritorijas labiekārtošanas projektēšana Rīgā, Miera ielā 45 (24.grupa, 2070.grunts)
Adresāts: Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību nams”
Nolemj:

  Par koku ciršanu publiskajos apstādījumos objektam Rīgas Dzemdību nama autostāvvietu un ietvju izbūves-teritorijas labiekārtošanas projektēšanai Rīgā, Miera ielā 45 (24.grupa, 2070.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 09.10.2012. līdz 22.10.2012.;
  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.01.2013.

5. Dzīvojamās mājas un lapenes jaunbūves projektēšana Rīgā, Puikules ielā 3 (120.grupa, 34.grunts daļa „B”)
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2013.;
  Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšana Rīgā, Ūnijas ielā 78A (70.grupa, 52.grunts)
Adresāts: SIA „Maltas nami”
Nolemj:

  Atļaut cirst 9 zirgkastaņas ø 19, 24, 28, 31, 33, 33, 35, 35, 43 cm, 1 osi ø 23 cm, 1 kļavas ø 17, 1 liepa ø 31 cm Rīgā, Ūnijas ielā 78A (70.grupa, 52.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2112,00 (divi tūkstoši viens simts divpadsmit lati nulle santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

7. Siltumtrases rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Bauskas ielā 209 (77.grupa, 25.grunts)
Adresāts: AS „Rīgas siltums”
Nolemj:

  Atļaut cirst 2 priedes ø 24, 25 cm Rīgā, Bauskas ielā 209 (77.grupa, 25.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 294,00 (divi simti deviņdesmit četri lati nulle santīmu);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Gāršas ielā 7 (120.grupa, 523.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 nokaltušu priedi ø 48 cm un 1 priedi ø 30 cm Rīgā, Gāršas ielā 7 (120.grupa, 523.grunts);
  Atļaut cirst būvniecības nolūkos 1 priedi ø 35 cm traucē izbraukšanai no garāžas Rīgā, Gāršas ielā 7 (120.grupa, 523.grunts);
  Atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 41 cm Rīgā, Gāršas ielā 7 (120.grupa, 523.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 306,00 (trīs simti seši lati nulle santīmu);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Murjāņu ielā 24 (124.grupa, 138.grunts)
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.01.2013.;
  Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas un būveksperta slēdziena saņemšanas, par koka negatīvo ietekmi uz ēkas pamatiem, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koka ciršana Rīgā, Bajāru ielā 42 (116.grupa, 239.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Bajāru ielā 42 (116.grupa, 239.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 40,00 (četrdesmit latu nulle santīmu);
  Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Teritorijas kopšana Rīgā, Pāles ielā 12 (92.grupa, 39.grunts)
Adresāts: Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 116 cm Rīgā, Pāles ielā 12 (92.grupa, 39.grunts);
  Veikt vainaga kopšanu, darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam, pamatojoties uz Latvijas Republikas Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes 24.09.2012. atzinumā Nr.3.11/172/2012-N norādītajiem ieteikumiem.

5. Teritorijas kopšana Rīgā, Duntes ielā 28 (17.grupa, 44.grunts)
Adresāts: SIA „Namu apsaimniekošana”
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 5 ozolus ø 120, 123, 114, 120, 118 cm Rīgā, Duntes ielā 28 (17.grupa, 44.grunts);
  Veikt vainaga kopšanu, darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam, pamatojoties uz Latvijas Republikas Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes 24.09.2012. atzinumā Nr.3.11/173/2012-N norādītajiem ieteikumiem.

6. Teritorijas kopšana Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 26/28 (55.grupa, 19.grunts)
Adresāts: SIA „Mellupe”
Nolemj:

  Atļaut cirst 6 bērzus ø 18, 20, 23, 25, 34, 16/28 cm, 14 kļavas ø 15, 20, 21, 21, 26, 29, 30, 31, 32, 40, 17/23, 12/34, 13/14/20, 7/9/11/18 cm Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 26/28 (55.grupa, 19.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 180,40 (viens simts astoņdesmit latu četrdesmit santīmu);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Teritorijas kopšana Rīgā, Šauļu ielā 2C (67.grupa, 2142.grunts)
Adresāts: AS „Rīgas siltums”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Šauļu ielā 2C (67.grupa, 2142.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 16,00 (sešpadsmit lati nulle santīmu);
  Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Teritorijas kopšana Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē (93.grupa, 2045.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde
Nolemj:

  Atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 melnalkšņus ø 25, 12/20, 12/25/25 cm un 3 vītolus ø 10/20, 12/18/22, 16/25/28 cm Rīgā, Zentenes ielas sarkanajās līnijās pie mājas Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē (93.grupa, 2045.grunts), ierīkotas ūdens notekas aizsargjoslas teritorijā starp Kārļa Ulmaņa gatvi un zemes gabalu Rīgā, Gramzdas ielā 33 (93.grupa, 2045.grunts);
  Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Teritorijas kopšana Rīgā, Kalēju ielā 58 (3.grupa, 141.grunts)
Adresāts: SIA „Kalēju iela 56”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 pīlādzi ø 44 cm Rīgā, Kalēju ielā 58 (3.grupa, 141.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 220,00 (divi simti divdesmit latu nulle santīmu);
  Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;