Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.30 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L.Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 2 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

ĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Čuguna ielā 28D (82.grupa, 315.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2013.;
Līdz 14.08.2013. zemes īpašniekiem Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt rakstveida viedokli par Rīgā, Čuguna ielā 28D (82.grupa, 315.grunts) apsekošanas laikā konstatēto;
Pēc rakstveida viedokļa iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Sējas ielā 35 (106.grupa, 801.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2013.;
Līdz 14.08.2013. saņemt zemes īpašnieces Rīgā, Sējas ielā 35 (106.grupa, 801.grunts)  paskaidrojumu par 1 tūjas ø 34 cm nozāģēšanu Rīgā, Sējas ielā 35 (106.grupa, 801.grunts);
Pēc zemes īpašnieces Rīgā, Sējas ielā 35 (106.grupa, 801.grunts) paskaidrojuma saņemšanas par 1 tūjas ø 34 cm nozāģēšanu jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Savrupmājas un saimniecības ēkas projektēšana Rīgā, Dzelmes ielā 20 (108.grupa, 2067.grunts)
Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 5 priedes Rīgā, Dzelmes ielā 20 (108.grupa, 2067.grunts), jo līdz 16.07.2013. Būvvaldē netika iesniegta ģenerālplāna skice uznesta uz topogrāfiskā plāna ar uzrādītām meža robežām.

2. Dienesta viesnīcas projektēšanas izmaiņas Rīgā, Dārzciema ielā 64 (121.grupa, 2489.grunts)
Adresāts: Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Valsts tehnikums

Nolemj:
Atļaut papildus cirst 7 apses ø 20 cm,  7 papeles ø 18, 18, 20, 20, 22, 24, 30, 3 divstumbru papeles ø 20/18, 22/12, 24/17, 1 trīsstumbru papeles ø 20/20/12 cm, 2 daudzstumbru papeles ø 20/12/12/12, 20/18/18/18/18/18/18/14/14 cm, 2 divstumbru bērzus ø 40/40, 25/18 cm, 1 trīsstumbru blīgznu ø 18/18/15 cm, 1 daudzstumbru kļavu ø 15/14/12 cm, izbūvējot objektus saistībā ar dienesta viesnīcu Rīgā, Dārzciema ielā 64 (121.grupa, 2489.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par papildus koku ciršanu Ls 2343,00 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs lati nulle santīmu), kopējais zaudējumu atlīdzības apmērs būs Ls 3474,60;
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Ielas projektēšana Sužos starp Jaunciema gatvi un Ķīšezeru Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 2076.grunts)
Adresāts: AS „Sužu pussala”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2013.;
Līdz 12.08.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē ielas ģenerālplāna skici ar uzrādītām meža robežām, kas izstrādāts uz topogrāfiskā plāna M 1:500;
Pēc ģenerālplāna skices ar uzrādītām meža robežām iesniegšanas un apstādījumu apskates akta sagatavošanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Dārza ielā 27 (64.grunts, 46.grupa)
Adresāts: Rīgas 215.pirmskolas izglītības iestāde

Nolemj:
Atļaut cirst 1 gobu ø 31 cm, 1 liepu ø 40 cm, 1 kļavu ø 33 cm Rīgā, Dārza ielā 27 (64.grunts, 46.grupa);
Atteikt atļaut cirst 1 divstumbru vītolu ø 53/51 cm Rīgā, Dārza ielā 27 (64.grunts, 46.grupa), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koku ciršana Rīgā, Lielirbes ielā 29 (75.grupa, 2005.grunts)
Adresāts: SIA „Tirdzniecības centrs Pleskodāle”

Nolemj:
Atļaut cirst 9 bērzus ø 45-73 cm Rīgā, Lielirbes ielā 29 (75.grupa, 2005.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 944,00 (deviņi simti četrdesmit četri lati nulle santīmu);
Par 1 bērza ø 60 cm Rīgā, Lielirbes ielā 29 (75.grupa, 2005.grunts) ciršanu pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, pie Padures ielas 15 (119.grunts, 71.grupa)
Adresāts: SIA „REMUS ELEKTRO”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 trīsstumbru ozolu ø 12/13/8 cm Rīgā, pie Padures ielas 15 (119.grunts, 71.grupa);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 105,60 (viens simts pieci lati sešdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Koka ciršana Rīgā, A.Briāna ielā 10 (23.grupa, 2001.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2013.;
Līdz 12.07.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt zemes Rīgā, A.Briāna ielā 10 (23.grupa, 76.grunts) otras līdzīpašnieces rakstisku saskaņojumu par koka ciršanu;
Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma un zemes Rīgā, A.Briāna ielā 10 (23.grupa, 76.grunts) līdzīpašnieces rakstiska saskaņojuma par koka ciršanu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Koka ciršana Rīgā, Avotu ielā 71 (34.grupa, 163.grunts)
Adresāts: Biedrība „AĪS”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 osi ø 43 cm Rīgā, Avotu ielā 71 (34.grupa, 163.grunts), jo nav iesniegts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par 1 oša ø 43 cm ciršanu.

6. Koka ciršana Rīgā, Avotu ielā 36 (32.grupa, 55.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 divstumbru bērzu ø 29/23 cm Rīgā, Avotu ielā 36 (32.grupa, 55.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 26,00 (divdesmit seši lati nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koka ciršana Rīgā, Bērzaunes ielā 4 (70.grupa, 7.grunts)
Adresāts: Kristiešu draudze „Prieka Vēsts”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 27 cm Rīgā, Bērzaunes ielā 4 (70.grupa, 7.grunts), jo neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām.

8. Koka ciršana Rīgā, Mārkalnes ielā,  Pakalniešu ielā b/n (91.grupa, 2001.grunts)
Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 78 cm Rīgā, Mārkalnes ielā, Pakalniešu ielā b/n (91.grupa, 2001.grunts), jo neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Rekomendējam veikt ozolam ø 78 cm vainaga kopšanu. Darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam;
Atļaut cirst 1 nokalušu ozolu ø 54 cm Rīgā, Mārkalnes ielā, Pakalniešu ielā b/n (91.grupa, 2001.grunts);
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koku ciršana Rīgā, pret Apogu ielu 8
Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 39 un 84 cm Rīgā, pret Apogu ielu 8, jo neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Rekomendējam veikt vainagu kopšanu. Darbus saskaņot ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldi. Koku vainagu kopšanu veikt profesionālam koku kopējam – arboristam.

10. Koka ciršana Rīgā, Miera ielā 22 (23.grupa, 69.grunts)
Adresāts: A/S „Laima”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2013.;
Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

11. Koka ciršana Rīgā, Meža prospektā 74 (94.grupa, 205.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 priedi ø 64 cm Rīgā, Rīgā, Meža prospektā 74 (94.grupa, 205.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 204,80 (divi simti četri lati astoņdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

12. Koka ciršana Rīgā, Ganību dambī 32 (14.grupa, 114.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas satiksme”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 vītolu 61 cm Rīgā, Ganību dambī 32 (14.grupa, 114.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 78,08 (septiņdesmit astoņi lati astoņi santīmi);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.