Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.30 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 15 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Katlakalna ielā 9 (121. grupa, 111. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [...] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 kļavu ø 25, 45 cm Rīgā, Katlakalna ielā 9 (121. grupa, 111. grunts) patvaļīgu ciršanu 398,41 EUR (trīs simti deviņdesmit astoņi euro, četrdesmit viens cents).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu saistībā ar ugunsdzēsēju ūdens ņemšanas laukuma izbūvi Rīgā, Daugavmalas ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 275. grunts), Daugavmalas ielā b/n (125. grupa, 330. grunts), pie Taisnās ielas

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
   1.1. 1 zirgkastaņu ø 38 cm Rīgā, Daugavmalas ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 275. grunts), pie Taisnās ielas;
   1.2. 1 liepu ø 37/40 cm Rīgā, Daugavmalas ielā b/n (125. grupa, 330. grunts), pie Taisnās ielas;
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 17/23 cm Rīgā, Daugavmalas ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 275. grunts), pie Taisnās ielas pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

2. Par koku ciršanu saistībā ar biroju ēkas pārbūvi, teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Katlakalna ielā 9 (121. grupa, 111. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 liepas ø 30, 32/34, 36, 36, 37 cm, 1 papeli ø 63 cm, 4 egles ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 22, 26 cm, 1 duglāziju ø 18 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Katlakalna ielā 9 (121. grupa, 111. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2784,86 EUR (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri euro, astoņdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību.

3. Par koku ciršanu saistībā ar Rīgas jahtu kluba „Andrejosta” teritorijas apbūves projekta izstrādi Rīgā, Eksporta ielā b/n (11. grupa, 216. grunts), Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007. grunts), Andrejostas ielā 6 (11. grupa, 135. grunts), Eksporta ielā 1D (10. grupa, 72. grunts), Eksporta ielā 1A (10. grupa, 73. grunts), Eksporta ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 2042. grunts), pie Eksporta ielas 1A

Nolemj:

 1. atļaut cirst saistībā ar Rīgas jahtu kluba „Andrejosta” teritorijas apbūves projekta izstrādi:
  1.1 2 kļavas ø 30, 33 cm Rīgā, Eksporta ielā b/n (11. grupa, 216. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1.2 1 ošlapu kļavu ø 46 cm un 1 blīgznu ø 41 cm Rīgā, Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1.3 14 ošlapu kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 25 cm), 21, 30, 30/36, 17 (celma caurmērs 26 cm), 32, 25, 15 (celma caurmērs 28 cm), 22, 15 (celma caurmērs 21 cm), 30, 29, 45 cm, 1 bērza ø 41 cm un 5 zirgkastaņas ø 48, 30, 45, 35, 43 cm Rīgā, Andrejostas ielā 6 (11. grupa, 135. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1.4 7 bērzus ø 29/25, 18 (celma caurmērs 22 cm), 36, 49, 43, 38, 49 cm, 1 ošlapu kļavu ø 61 cm un 6 liepas ø 40, 39, 37, 41, 42, 49 cm Rīga, Eksporta ielā 1D (10. grupa, 72. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1.5 4 bērzus ø 21, 28, 22, 36 cm, 4 ošlapu kļavas ø 63, 22, 20, 35/39 cm, 1 papeli ø 92 cm un 4 ošus ø 29, 32/49, 53/37, 58 cm Rīgā, Eksporta ielā 1A (10. grupa, 73. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 27556,05 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro, pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 4. atļaut cirst saistībā ar teritorijas kopšanu 2 liepas ø 16/10/14 (celma caurmērs 25 cm), 40 cm Rīgā, Eksporta ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 2042. grunts), pie Eksporta ielas 1A;
 5. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 910,64 EUR (deviņi simti desmit euro, sešdesmit četri centi);
 6. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas pārbūvi Rīgā, Cēsu ielā 27 (26. grupa, 38. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 72 cm Rīgā, Cēsu ielā 27 (26. grupa, 38. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1536,70 EUR (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit seši euro, septiņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koka ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa pārbūvi Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 35

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 28 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 35 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 597,61 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu saistībā ar 10/0,4 kV transformatora apakšstacijas izbūvi Rīgā, Kurzemes prospektā 3 k-1 (80. grupa, 2265. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 46 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 3 k-1 (80. grupa, 2265. grunts);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 9/11 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 3 k-1 (80. grupa, 2265. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 209,15 EUR (divi simti deviņi euro, piecpadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zilajā ielā b/n (97. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 01.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā ģenerālplāna skici ar norādītiem cirst paredzētajiem kokiem Rīgā, Zilajā ielā b/n (97. grupa, 133. grunts).

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Vējdzirnavu ielā 32 (127. grupa, 102. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 25.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā aktuālu ģenerālplāna skici ar plānoto pieslēgšanās pilsētas kanalizācijas tīklam risinājumu Rīgā, Vējdzirnavu ielā 32 (127. grupa, 102. grunts) ar norādītajiem cirst nepieciešamajiem kokiem un pieslēguma vietu.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Aizkraukles ielā 23 (115. grupa, 2028. grunts) saistībā ar projekta „FP18/TP-898 rekonstrukcija Rīgā, Dzērbenes un Aizkraukles ielu rajonā” pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 20, 20, 35 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 23 (115. grupa, 2028. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 320,14 EUR (trīs simti divdesmit euro, četrpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par koku ciršanu saistībā ar tirdzniecības centra „Alfa” pārbūvi Rīgā, Brīvības gatvē 372 (92. grupa, 13. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.1 3 kļavas ø 15 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 60 cm, 6 asās egles ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 21, 23, 24, 27 cm, 1 bērzu ø 26 cm, 2 ozolus ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 68 cm Rīgā, Brīvības gatvē 372 (92. grupa, 13. grunts);
   1.2 1 ošlapu kļavu ø 40 cm Rīgā, Brīvības gatvē 382 (92. grupa, 2176. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2834,37 EUR (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar projektu „Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma (Rīgas Ziemeļu transporta koridora daļa no valsts autoceļa A2 (Rīga - Sigulda) pie Berģiem līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maģistrāle)) būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrāde” Rīgā, Ziemeļu rajonā, Vidzemes priekšpilsētā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.11.2015.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atkārtotu administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 88 (114. grupa, 798. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.09.2015.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Strautu ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9016. grunts), pie Strautu ielas 46

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītolu ø 120 cm Rīgā, Strautu ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9016. grunts), pie Strautu ielas 46;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 38 (38. grupa, 133. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.09.2015. līdz 21.09.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 papeļu ø 54, 64, 95 cm un 3 vītolu ø 56, 60, 67 cm ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 38 (38. grupa, 133. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.09.2015. Ne vēlāk kā līdz 07.09.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.09.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie žoga Vagona ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2015.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Tālavas gatvē 13 (82. grupa, 91. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.09.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 01.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieku piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Tālavas gatvē 13 (82. grupa, 91. grunts).

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dreiliņu ielā 2 (59. grupa, 290. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.08.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 19.08.2015. nodrošināt iespēju piekļūt zemesgabalam Rīgā, Dreiliņu ielā 2 (59. grupa, 290. grunts), lai konstatētu faktisko situāciju dabā.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanās līnijās (93. grupa, 9006. grunts), pie Zolitūdes ielas 51

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 melnalksni ø 69 cm Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9006. grunts), pie Zolitūdes ielas 51;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā 18 (107. grupa, 97. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2015.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 9003. grunts), posmā no Vīlipa ielas līdz Slokas ielai

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2015.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 156 (117. grupa, 2062. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 01.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt koku ciršanu Kurzemes prospektā 156 (117. grupa, 2062. grunts), kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 156 (117. grupa, 2062. grunts).

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā (124. grupa, 2077. grunts), pie Kvēles ielas 15 k-4 (124. grupa, 2011. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 25.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka piekrišanu 1 papeles ø 55 cm ciršanai Rīgā, zemesgabalā (124. grupa, 2077. grunts), pie Kvēles ielas 15 k-4 (124. grupa, 2011. grunts).

11. Par koku ciršanu Rīgā, Krapes ielas sarkanajās līnijās (68. grupa, 71. grunts), Krapes ielā 5 k-2 (68. grupa, 2065. grunts), Mores ielas sarkanajās līnijās (68. grupa, 9000. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
   1.1. 2 papeles ø 38/40, 32/48 cm Rīgā, Mores ielas sarkanajās līnijās (68. grupa, 9000. grunts);
   1.2. 4 papeles ø 30, 25, 70, 94 cm Rīgā, Krapes ielas sarkanajās līnijās (68. grupa, 71. grunts);
   1.3. 1 papeli ø 67 cm Rīgā, Krapes ielā 5 k-2 (68. grupa, 2065. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 22 (70. grupa, 926. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 25.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā plānu, uz kura atzīmēti cirst paredzētie koki, kā arī zemes īpašnieka piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Nīcgales ielā 22 (70. grupa, 926. grunts).

13. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Šalkones ielā 1 (120. grupa, 114. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Šalkones ielā 1 (120. grupa, 114. grunts).

14. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. šķērslīnija 6A (87. grupa, 2087. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 18.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6A, Rīgā, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6 k-2, Rīgā, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6 k-1 (87. grupa, 2087. grunts).

15. Par koku ciršanu Rīgā, Vēžu ielā 7 (12. grupa, 17. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 30, 20, 27/20 cm Rīgā, Vēžu ielā 7 (12. grupa, 17. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 176,67 EUR (viens simts septiņdesmit seši euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.