Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.31 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

 • 8 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
 • 16 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Rīgas 1.slimnīcas 23.korpusa – bērnu poliklīnikas rekonstrukcija Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23.grupa, 110.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departaments
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 kļavu ø 25 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23.grupa, 110.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 375,00 (trīs simti septiņdesmit pieci lati nulle santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Piebraucamo ceļu projektēšana Rīgā, Ganību dambī 21A un Ganību dambī 21
Adresāts: SIA „JSA Production”
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.12.2012;
  Pēc dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā.

3. Dzelzceļa parka „Kundziņsala” izvilkšanas ceļa Nr. 412 izbūves projektēšana
Rīgā, Kundziņsalas 2.līnijā b/n (96.grupa, 119., 2006., 2013., 2014., 2042.grunts)
Adresāts: Rīgas brīvostas pārvalde
Nolemj:

  Sagatavot Rīgas domes priekšsēdētāja lēmuma projektu par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu līdz 14.06.2013.;
  Pēc dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Savrupmājas jaunbūves projektēšana Rīgā, Lipaiķu ielā 8 (99.grupa, 2267.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm un 1 astoņstumbru vītolu ø 16/21/24/24/24/25/25/25 cm Rīgā, Lipaiķu ielā 8 (99.grupa, 2267.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 597,60 (pieci simti deviņdesmit septiņi lati sešdesmit santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

5. Siltumtīkla maģistrāles M-6 rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, no K-6-34 līdz K-6-43, līdz K-6-35-1, līdz Juglas ielai 16 uz K-6-40A pusi un līdz K-6-41-2
Adresāts: AS „Rīgas siltums”
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.01.2013.;
  Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Autostāvvietas projektēšana Rīgā, Maskavas ielā 257A (72.grupa, 2107.grunts)
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2013.;
  Līdz 07.01.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā ģenerālplāna skici uznestu uz topogrāfiskā plāna (M 1:500);
  Pēc minētā dokumenta iesniegšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Noliktavas ēkas lit.001 rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Katlakalna ielā 6 (121.grupa, 792.grunts)
Adresāts: OU Imperial Investments
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 49 cm Rīgā, Katlakalna ielā 6 (121.grupa, 792.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 117,60 (viens simts septiņpadsmit lati sešdesmit santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

8. Autostāvvietas - teritorijas labiekārtošanas projektēšana Rīgā, Jasmuižas ielā 16A (121.grupa, 549.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst bīstamības novēršanai 1 osi ø 20 cm Rīgā, Jasmuižas ielā 16A (121.grupa, 549.grunts);
  Atteikt atļaut cirst 2 ošus ø 22, 36 cm Rīgā, Jasmuižas ielā 16A (121.grupa, 549.grunts);
  Ap saglabājamiem kokiem veidot apdobi ne tuvāk par 2 m no koka stumbra (nebojājot koku sakņu sistēmu).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Lielvārdes ielā 4 (115.grupa, 154.grunts)
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 63 cm Rīgā, Lielvārdes ielā 4 (115.grupa, 154.grunts), koks būtiski nebojā ēkas pamatus.

2. Koku ciršana Rīgā, Stirnu ielā 71 k-1 (89.grupa, 293.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Jugla”
Nolemj:

  Atļaut cirst 3 papeles ø 90, 76, 115 cm Rīgā, Stirnu ielā 71 k-1 (89.grupa, 293.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 89,92 (astoņdesmit deviņi lati deviņdesmit divi santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 47 (88.grupa, 99.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 kļavu ø 90 cm Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 47 (88.grupa, 99.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 288,00 (divi simti astoņdesmit astoņi lati nulle santīmu);
  Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Koka ciršana Rīgā, Līgatnes ielā 4 (84.grupa, 172.grunts)
Adresāts: SIA „Līgatnes Nams”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 kļavu ø 102 cm Rīgā, Līgatnes ielā 4 (84.grupa, 172.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 81,60 (astoņdesmit viens lats sešdesmit santīmu);
  Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 143 k-7 (24.grupa, 349.grunts)
Adresāts: Rīgas 74.pirmsskolas izglītības iestāde
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.12.2012.;
  Pēc Latvijas Republikas Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koku ciršana Rīgā, Zvejas ielā 36A (120.grupa, 1207.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 priedi ø 40 cm Rīgā, Zvejas ielā 36A (120.grupa, 1207.grunts);
  Atļaut cirst 1 priedi ø 31 cm Rīgā, Zvejas ielā 36A (120.grupa, 1207.grunts);
  Atļaut cirst kopšanas nolūkā 3 nokalušas priedes ø 21, 28, 32 cm, 1 liepu ø 20 cm un 1 kļavu ø 28 cm un 1 bērzu ar nolūzušu galotni ø 20 cm Rīgā, Zvejas ielā 36A (120.grupa, 1207.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 140,00 (viens simts četrdesmit latu nulle santīmu);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Biķernieku ielā 22 (89.grupa, 26.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 kalstošu Holandes liepu ø 54 cm, 1 kalstošu parasto liepu ø 54 cm Rīgā, Biķernieku ielā 22 (89.grupa, 26.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 86,40 (astoņdesmit seši lati četrdesmit santīmu);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Teritorijas kopšana Rīgā, Rododendru ielā 4 (64.grupa, 2097.grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Nolemj:

  Atļaut cirst kā bīstamus kokus 3 baltās apses ø 32, 40, 70 cm, 3 ievas ø 22, 14/17, 25/32 cm, 2 kļavas ø 40, 50 cm Rīgā, Rododendru ielā 4 (64.grupa, 2097.grunts);
  Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koku ciršana Rīgā, Kristapa ielā b/n un Āgenskalna ielā b/n (60.grupa, 2060.grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 41 cm un 1 bērzu ø 14/21 cm Rīgā, Kristapa ielā b/n un Āgenskalna ielā b/n (60.grupa, 2060.grunts), jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13. punkta prasībām;
  Sakopt vainagu 1 priedei ø 52 cm un 1 liepai ø 36 cm Rīgā, Kristapa ielā b/n un Āgenskalna ielā b/n (60.grupa, 2060.grunts);
  Rekomendējam, nogāzē gar piebraucamo ceļu pie dzīvojamās mājas Rīgā, Kristapa ielā 12, nostiprināt auglīgo augsni pie koku saknēm un atjaunot zālienu Rīgā, Kristapa ielā b/n un Āgenskalna ielā b/n (60.grupa, 2060.grunts).

10. Koku ciršana Rīgā, Maskavas ielā 257B (72.grupa, 2019.grunts)
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”
Nolemj:

  Atļaut cirst 2 papeles ø 59, 94 cm Rīgā, Maskavas ielā 257B (72.grupa, 2019.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 195,84 (viens simts deviņdesmit pieci lati astoņdesmit četri santīmi);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Teritorijas kopšana Rīgā, pie Terēzes iela 1 (ielas sarkanajās līnijās)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 1 pelēko apsi ø 79 cm Rīgā, pie Terēzes iela 1 (ielas sarkanajās līnijās);
  Veikt pelēkai apsei vainaga sakopšanas pasākumus, piesaistot profesionālu koku kopēju – arboristu.

12. Koku ciršana Rīgā, Skuju ielā 21A (111.grupa, 4.grunts) un Skuju ielā b/n (111.grupa, 2115.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst bīstamības novēršanai 4 liepas ø 20, 20, 19, 24 cm Rīgā, Skuju ielā b/n (111.grupa, 2115.grunts);
  Atļaut cirst 3 kalstošas kļavas ø 19, 25, 28 cm un 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Skuju ielā b/n (111.grupa, 2115.grunts);
  Rekomendējam zemes gabalos Rīgā, Skuju ielā 21A (111.grupa, 4.grunts) un Rīgā, Skuju ielā b/n (111.grupa, 2115.grunts) kokiem veikt vainagu kopšanas pasākumus, pieaicinot profesionālu koku kopēju – arboristu;
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 153,60 (viens simts piecdesmit trīs lati sešdesmit santīmu);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

13. Teritorijas kopšana Rīgā, Maskavas ielā 446 (125.grupa, 2029., 2037.grunts)
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Maskavas ielā 446 (125.grupa, 2029.grunts);
  Atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, pie ēkas Maskavas ielā 446 (125.grupa, 2037.grunts).

14. Koka ciršana Rīgā, Čiekurkalna 5.škērslīnija 9 (88.grupa, 122.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 44 cm Rīgā, Čiekurkalna 5.šķērslīnijā 9 (88.grupa, 122.grunts). Koka ciršanu saskaņot ar zemes līdzīpašnieku;
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 140,80 (viens simts četrdesmit latu astoņdesmit santīmu);
  Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

15. Teritorijas kopšana Rīgā, Burtnieku ielā 32A (89.grupa, 2139.grunts)
Adresāts: SIA „URAN”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 ievu ø 50 cm Rīgā, Burtnieku ielā 32A (89.grupa, 2139.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 80,00 (astoņdesmit latu nulle santīmu);
  Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

16. Par koka ciršanu Rīgā, Klusajā ielā 7 (25.grupa, 85.grunts)
Adresāts: SIA „Graši 1”
Nolemj:

  Saglabāt 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Klusajā ielā 7 (25.grupa, 85.grunts). Atkārtoti izvērtēt koka stāvokli nākošajā veģetācijas periodā.