Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.32 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

K. Cimermane

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšana;
  • 1 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 18 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Ziepniekkalna ielā 66A (119. grupa, 2087. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 4 priežu ar celma caurmēriem 31, 29, 25, 33 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 66A (119. grupa, 2087. grunts) patvaļīgu nociršanu 546,39 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit deviņi centi).

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Multifunkcionāla centra projektēšana Rīgā, A. Briāna ielā 5 (24. grupa, 268. grunts)
Adresāts: SIA „Zīda Fabrika”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.10.2014.
par 4 tūju ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 22, 28, 25 cm, 1 vilkābeles ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 kļavas ø 32 cm Rīgā, A. Briāna ielā 5 (24. grupa, 268. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 09.09.2014. līdz 22.09.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.09.2014. Ne vēlāk kā līdz 08.09.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 08.09.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 08.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, A. Briāna ielā 5 (24. grupa, 268. grunts) gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, dendrologa atzinuma par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Ēku kompleksa rekonstrukcija Rīgā, Daugavgrīvas ielā 9 (61. grupa, 80. grunts)
Adresāts: A/S „Towers Construction Management”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 3. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 132,33 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, trīsdesmit trīs centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Pīkola ielā 38 (116. grupa, 223. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 41 cm Rīgā, Pīkola ielā 38 (116. grupa, 223. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 93,34 EUR (deviņdesmit trīs euro, trīsdesmit četri centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koku ciršana Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23. grupa, 110. grunts):
12 kļavas ø 13/26 (celma caurmērs 22 cm), 22, 15 (celma caurmērs 22 cm), 20, 16/18 (celma caurmērs 34 cm), 10/15/18 (celma caurmērs 44 cm), 20, 22, 25, 28, 22/24, 25 cm gar Krišjāņa Valdemāra ielu, posmā no Bruņinieku ielas līdz Aristīda Briāna ielai;
2 kļavas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm un 1 trīsstumbru ošlapu kļavu 14/16/18 cm (celma caurmērs 30 cm) pagalmā starp 5. un 6. korpusu;
4 bērzus ø 32, 42, 45, 34 cm pagalmā starp 3. un 4. korpusu;
1 divstumbru kļavu ø 22/22 cm, 1 daudzstumbru kļavu ø 30/32/42 cm pie 17. korpusa ēkas;
1 ošlapu kļavu ø 34 cm, 1 vītolu ø 107 cm pie 15. korpusa;
1 gobu ø 46 cm, 1 kļavu ø 25/26 cm, 1 divstumbru kļavu ø 31/36 cm gar Šarlotes ielu;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koku ciršana AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-2 (85. grupa, 2036. grunts)
Adresāts: AS „Rīgas namu apsaimniekotājs”

Nolemj:
atteikt izdot AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” labvēlīgu administratīvo aktu par 3 papeļu ø 65, 69, 94 cm ciršanu Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-2 (85. grupa, 2036. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

4. Koku ciršana AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-4 (85. grupa, 84. grunts)
Adresāts: AS „Rīgas namu apsaimniekotājs”

Nolemj:
atteikt izdot AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” labvēlīgu administratīvo aktu par 4 papeļu ø 56, 61, 100, 118 cm ciršanu Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-4 (85. grupa, 84. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

5. Koka ciršana AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Eksporta ielā 8 k-1 (11. grupa, 2024. grunts)
Adresāts: AS „Rīgas namu apsaimniekotājs”

Nolemj:
atteikt izdot AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” labvēlīgu administratīvo aktu par 1 liepas ø 82 cm ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 8 k-1 (11. grupa, 2024. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

6. Koku ciršana AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, A. Čaka ielā 41 (30. grupa, 9. grunts)
Adresāts: AS „Rīgas namu apsaimniekotājs”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 55 cm Rīgā, A. Čaka ielā 41 (30. grupa, 9. grunts);
atļaut cirst 1 gobu ø 45 cm Rīgā, A. Čaka ielā 41 (30. grupa, 9. grunts);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Ropažu ielā 28 (86. grupa, 2036. grunts)
Adresāts: SIA ”RBSSKALS Serviss”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „RBSSKALS Serviss” labvēlīgu administratīvo aktu par 2 papeļu ø 42, 60 cm ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 28 (86. grupa, 2036. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

8. Koka ciršana Rīgā, Jaunciema 8. šķērslīnijā 10 (114. grupa, 685. grunts), Jaunciema kapsētas teritorijā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 30 cm Rīgā, Jaunciema 8. šķērslīnijā 10 (114. grupa, 685. grunts), Jaunciema kapsētas teritorijā, kapavietā Nr. 9 III – 24.-11.

9. Koka ciršana Rīgā, Juglas ielā 29 (124. grupa, 2045. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Austrums–1”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.09.2014.;
līdz 08.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamiem īpašumiem zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā un dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 1 daudzstumbru ievas ø 22/20/23 cm Rīgā, Juglas ielā 29 (124. grupa, 2045. grunts) ciršanu;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koku ciršana Rīgā, Apuzes ielā 37 (81. grupa, 52. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.09.2014.;
līdz 09.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 2 ozolu ø 32, 32 cm un 4 kļavu ø 28, 19 (celma caurmērs 23 cm), 26, 24 cm ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 37 (81. grupa, 52. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

11. Koka ciršana Rīgā, Kalvenes ielā b/n (106. grupa, 2010. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 kalstošu zirgkastaņu ø 63 cm Rīgā, Kalvenes ielā b/n (106. grupa, 2010. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 57,37 EUR (piecdesmit septiņi euro, trīsdesmit septiņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Koka ciršana Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē b/n (99. grupa, 2006. grunts)
Adresāts: SIA „Plus īpašums”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „Plus īpašums” labvēlīgu administratīvo aktu par 1 daudzstumbru liepas ø 30/28/21/22/19/23/17/25 cm ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē b/n (99. grupa, 2006. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

13. Koka ciršana Rīgā, Labraga ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 44. grunts), pie gruntsgabala Rīgā, Labraga ielā 22 (99. grupa, 465. grunts)
Adresāts: SIA „REMUS ELEKTRO”

Nolemj:
atļaut cirst 1 trīsstumbru liepu ø 18/17/17 cm (celma caurmērs 39 cm) Rīgā, Labraga ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 44. grunts), pie gruntsgabala Rīgā, Labraga ielā 22 (99. grupa, 465. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 236,77 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro, septiņdesmit septiņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Koka ciršana Rīgā, Lestenes ielas sarkanajās līnijās (109. grupa, 58. grunts), pret gruntsgabalu Rīgā, Lestenes ielā 8 (75. grupa, 379. grunts)
Adresāts: SIA „REMUS ELEKTRO”

Nolemj:
atļaut cirst 1 ošlapu kļava ø 21 cm Rīgā, Lestenes ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 103. grunts), pret gruntsgabalu Rīgā, Lestenes ielā 8 (75. grupa, 379. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 38,25 EUR (trīsdesmit astoņi euro, divdesmit pieci centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Koka ciršana Rīgā, Zebrenes ielā 12 (99. grupa, 2150. grunts)
Adresāts: SIA „REMUS ELEKTRO”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „REMUS ELEKTRO” labvēlīgu administratīvo aktu par 1 divstumbru vītola ø 50/50 cm ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 12 (99. grupa, 2150. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata;
atļaut cirst 1 vītolu ø 65 cm Rīgā, Zebrenes ielā 12 (99. grupa, 2150. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Koka ciršana Rīgā, Līves ielā 16 (105. grupa, 2113. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.08.2014.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

17. Koku ciršana Rīgā, Stabu ielā 8 (20. grupa, 40. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.09.2014.;
līdz 02.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 bērza ø 23 cm un 1 zirgkastaņas ø 35 cm ietekmi uz ēkām lit. 001 un lit. 002 Rīgā, Stabu ielā 8 (20. grupa, 40. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

18. Koku ciršana Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (121. grupa, 338. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Pļavnieki”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Pļavnieki” labvēlīgu administratīvo aktu par 1 liepas ø 24 cm un 3 robīniju ø 21, 19 (celma caurmērs 24 cm), 21 cm ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (121. grupa, 338. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.