Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.35 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J.Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i.

V.Kondrāte

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja vietniece, transporta būvju galvenā speciāliste

I.Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L.Ozola

SIA „Rīgas meži” pārstāve

I.Pīrāga-Gremze

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšana;
  • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 16 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku bojāšana teritorijā, kur tiek plānota daudzstāvu daudzdzīvokļu un biroja ēkas būvniecība Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā b/n (24.grupa, 2076.grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu  atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 pīlādža ø 18/16/14 cm bojāšanu Ls 240,00 (divi simti četrdesmit latu nulle santīmu) apmērā;
uzlikt par pienākumu nocirst 1 nokaltušu pīlādzi ø 18/16/14 cm Rīgā, K.Valdemāra ielā b/n (24.grupa, 2076.grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Autostāvvietas projektēšana Rīgā, Kalnciema ielā 94 (75.grupa, 2225.grunts)
Adresāts: SIA „Latvia Hotel Invest”

Nolemj:
atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā,  Kalnciema ielā 94 (75.grupa, 2225.grunts) teritorijā.

2. Dzīvojamās, tirdzniecības un pakalpojumu ēkas projektēšana Rīgā, K.Barona ielā 57 (28.grupa, 80.grunts)
Adresāts: SIA „BMS Tehnoloģija”

Nolemj:
atļaut nobrauktuves atbalsta sienu izbūvēt ne tuvāk kā 3 m attālumā no 2 liepām ø 45 un 47 cm Rīgā, K.Barona ielā 57 (28.grupa, 80.grunts);
koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā veicami šādā secībā:
-koku vainagu sakopšana
-koku sakņu aizsardzības zonas norobežošana;
-pagaidu laipu izlikšana;
-koku aizsardzības žoga izvietošana;
-koku sakņu atrakšana un rūpīga apgriešana;
-rievsienas izbūve;
lai pasargātu kokus no visa veida bojājumiem, pirms celtniecības darbu uzsākšanas jāveido blīvs koka pagaidu žogs (augstums 2m) ne mazāk kā 3-5m  attālumā no koku stumbriem. Nožogotajā teritorijā aizliegts braukt ar transportu, veikt rakšanas darbus, izbērt, izkraut būvmateriālus, veikt augsnes blietēšanu, izliet šķidrumus, veikt augsnes līmeņa paaugstināšanu un citas darbības, kas varētu kaitēt kokam;
ja tomēr jāveic rakšanas darbi koku aizsardzības zonā, tad vietās kur sakņu diametrs pārsniedz 1cm, rakšanas darbus veikt ar gaisa lāpstu (airspade). Atraktās saknes nozāģēt ar rokas zāģīti. Atraktās, apzāģētās saknes uzreiz piesegt. Karstā, sausā laikā atsegtās saknes mitrināt;
Būvniecības rezultātā var rasties mitruma režīma izmaiņas. Lai kompensētu gruntsūdens līmeņa izmaiņas, kokiem vasaras karstajos mēnešos nepieciešams paredzēt papildus laistīšanu;
pēc celtniecības darbu pabeigšanas veikt saglabājamo koku vainagu sakopšanu;
koku kopšanas, izpētes darbus un aizsardzības pasākumu realizēšanu/monitoringu būvniecības laikā uzticēt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem vai diplomētiem koku kopējiem – arboristiem;
atteikt atļaut dzīvojamās, tirdzniecības un pakalpojumu ēkas izbūvi 2,5 m un 3 m attālumā no 1 liepas ø 45 cm Rīgā, K.Barona ielā 57 (28.grupa, 80.grunts).

3. Savrupmājas rekonstrukcijas par dvīņu māju projektēšana Rīgā, Airu ielā 40B (120.grupa, 2320.grunts)
Nolemj:

līdz 01.10.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegt savrupmājas rekonstrukcijas par dvīņu māju Rīgā, Airu ielā 40B (120.grupa, 2320.grunts) ģenerālplāna skici ar uzrādītām meža robežām;
pēc ģenerālplāna skices ar uzrādītām meža robežām iesniegšanas un apstādījumu apskates akta sagatavošanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.10.2013.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība Rīgā, J.Endzelīna ielā 32 (76.grupa, 836.grunts)
Adresāts: SIA „District Z”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.09.2013.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Transporta pieslēguma izbūve pie teritorijas „Daudzfunkcionālais centrs Akropole” Rīgā, Maskavas ielā 257
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:
atļaut cirst:
Salaspils ielas rekonstrukcijai posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 4C 22 zirgkastaņas ø 20-53 cm, vietā iestādot 31 sudrabkļavu dižstādus. Salaspils ielā, dzelzceļa pusē, 4 bērzus ø 25, 45, 46, 48 cm, 1 divstsumbru bērzu ø 42/34 cm, 1 trīsstumbru bērzu ø 38/37/31 cm;
7 zirgkastaņas ø 29-42 cm gājēju pāreju izbūvei Salaspils ielā pret Salaspils ielu 1;
3 liepas ar nozāģētām galotnēm ø 30, 27, 27 cm un 1 bīstamu papeli ø 53 cm, gājēju pāreju izbūvei Salaspils ielā pie Salaspils ielas 16;
piebraucamo ceļu izbūvei no Maskavas ielas 257 līdz Krasta ielai un estakādes izbūvei no Maskavas ielas 257 līdz esošajai estakādei Krasta ielā b/n (72.grupa, 171.grunts, pie Maskavas ielas 257) 4 sudrabkļavas ø 83, 83 (sasvērusies, bīstams koks), 64, 72 cm, 1 liepu ø 40 cm, pie Krasta ielas brauktuves 1 liepu ø 68 cm, Krasta ielas pretējā pusē, Krasta ielā b/n (72.grupa, 137.grunts) 2 zirgkastaņas ø 42 un 51 cm;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 10 530,00 (desmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit  latu nulle santīmu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
rodot projekta risinājumos kompromisu par labu kāda koka saglabāšanai, ievērot, ka koku ierobežot drīkst tikai tā vainaga projekcijas robežās.
būvdarbiem tuvu augošo koku aizsardzības pasākumi:
-koku sakņu aizsardzības zonas norobežošana;
-pagaidu laipu izlikšana;
-koku sakņu atrakšana un rūpīga apgriešana;
-teritorijas labiekārtošana;
koku kopšanas, izpētes darbus un aizsardzības pasākumu realizēšanu/monitoringu būvniecības laikā uzticēt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem vai diplomētiem koku kopējiem – arboristiem.
nodrošināt jauno koku stādījumu uzturēšanu un aizsardzību.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Dārza ielā 21 (64.grupa, 143.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 2  liepas  ø 27, 46 cm  Rīgā, Dārza ielā 21 (64.grupa, 143.grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 233,60 (divi simti trīsdesmit trīs lati sešdesmit santīmu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Kurzemes prospektā 156 (117.grupa 2062.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Zolitūde”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 71 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 156 (117.grupa 2062.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 28,40 (divdesmit astoņi lati četrdesmit santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koku ciršana Rīgā, Mencu ielā 5 (102.grupa, 77.grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.09.2013.;
pēc objekta apsekošanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koku ciršana Rīgā, Dammes ielā 6 (80.grupa, 2013.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst teritorijas kopšanas nolūkos 1 nokaltušu papeli ø 31 cm, 1 kalstošu papeli  ø 16 cm (pie celma ø 20 cm), 1 nolūzušu zirgkastaņu ø 16 cm (pie celma ø 20 cm), 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Dammes ielā 6  (80.grupa, 2013.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 139,52 (viens simts trīsdesmit deviņi lati piecdesmit divi santīmi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koku ciršana Rīgā, Astras ielā 11 (75.grupa, 482.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 2 nokaltušus bērzus ø 26, 34 cm Rīgā, Astras ielā 11 (75.grupa, 482.grunts);
atļaut cirst 2 bērzus ø 43, 32 cm Rīgā, Astras ielā 11 (75.grupa, 482.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 bērzu ø 43, 32 cm ciršanu sastāda Ls 59,80 (piecdesmit deviņi lati astoņdesmit santīmu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana Rīgā, Mežotnes ielā 57A (75.grupa, 899.grunts)
Adresāts: SIA „LEINOD Technics”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.09.2013.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Koku ciršana Rīgā, Jūrmalas gatvē 70  (93.grupa, 2141.grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.09.2013.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koka ciršana Rīgā, K.Valdemāra ielā 33 (19.grupa, 73.grunts)

Nolemj:
atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu teritorijā Rīgā, K.Valdemāra ielā 33 (19.grupa, 73.grunts).

9. Koku ciršana Rīgā, Atlantijas ielā 12 (111.grupa, 2150.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Vecmīlgrāvis”

Nolemj:
atļaut cirst kopšanas nolūkā 3 kļavas ø 29, 31, 50 cm Rīgā, Atlantijas ielā 12 (111.grupa, 2150.grunts);
atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 29, 62 cm Rīgā, Atlantijas ielā 12 (111.grupa, 2150.grunts);
rekomendējam koku kopējam- arboristam sakopt vainagu 2 kļavām ø 29, 62 cm Rīgā, Atlantijas ielā 12 (111.grupa, 2150.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 451,20 (četri simti piecdesmit viens lats divdesmit santīmu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

10. Koku ciršana Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23.grupa, 110.grunts)
Adresāts: SIA „VP CONSTRUCTION”

Nolemj:
atļaut cirst kopšanas nolūkā 2 liepas ø 27, 48 cm, 2 kļavas ø 16 cm (pie sakņu kakla ø 20 cm), 22 cm un 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23.grupa, 110.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 397,00 (trīs simti deviņdesmit septiņi lati nulle santīmu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Koka ciršana Rīgā, Bajāru iela 36 (116.grupa, 197.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Bajāru ielā 36 (116.grupa, 197. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 88,00 (astoņdesmit astoņi lati nulle santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

12. Koku ciršana Rīgā, Klusajā ielā 1/3 (25.grupa, 88., 89.grunts)
Adresāts: SUMMER HOLDING LLC”

Nolemj:
par 1 liepas ø 42 cm ciršanu Rīgā, Klusajā  ielā 1/3 (25.grupa, 89.grunts) un 1 ozola ø 85 cm ciršanu Rīgā, Klusā ielā 1/3 (25.grupa, 88.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 24.09.2013. līdz 07.10.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.09.2013. Ne vēlāk kā līdz 23.09.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 23.09.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.10.2013.

13. Koku ciršana Rīgā, Grostonas ielā 3 (24.grupa, 339.grunts), Rīgas 59.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
Adresāts: Rīgas 59.pirmsskolas izglītības iestāde

Nolemj:
par 1 liepas ø 35 cm ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 3 (24.grupa, 339.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 24.09.2013. līdz 07.10.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.09.2013. Ne vēlāk kā līdz 23.09.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 23.09.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.10.2013.

14. Koka ciršana Rīgā, Dzirnavu ielā 6, (18.grupa, 44.grunts)
Adresāts: SIA „DZ 6”

Nolemj:
par 1 bērza ø 40 cm ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 6 (18.grupa, 44.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 24.09.2013. līdz 07.10.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.09.2013. Ne vēlāk kā līdz 23.09.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 23.09.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.10.2013.

15. Koku ciršana Rīgā, Hanzas ielā 14 C (18.grupa, 65., 71.grunts )
Adresāts: SIA „NEW HANZA CITY”

Nolemj:
par 2 bērzu ø 16, 35 cm, 5 papeļu ø 30, 101, 68, 88, 34 cm, ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14C (18.grupa, 65., 71. grunts)  organizēt publisko apspriešanu no 24.09.2013. līdz 07.10.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.09.2013. Ne vēlāk kā līdz 23.09.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 23.09.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma un Valsts kultūras un pieminekļu inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.10.2013.

16. Koku ciršana Rīgā, Ganību dambī 18C (18.grupa, 2077.grunts)
Adresāts: SIA „ŠARMS GD”

Nolemj:
atļaut cirst kopšanas nolūkā 6 papeles ar ø 74, 76, 94, 91, 60, 76 cm Rīgā, Ganību dambī 18C (18.grupa, 2077.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 75,36 (septiņdesmit pieci lati trīsdesmit seši santīmi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.