Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.38 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J.Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L.Ozola

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 2 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 4 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 17 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Ražošanas korpusa rekonstrukcija Rīgā, Brīvības gatvē 214I (70.grupa, 2289.grunts)
Adresāts: SIA „STARJT”

Nolemj:
par 31 kļavu ø 20-60 cm, 3 zirgkastaņu ø 24-59 cm, 1 blīgznas ø 32 cm, 5 bērzu ø 26-43 cm ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 214I (70.grupa, 2289.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 17.10.2013. līdz 30.10.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam līdz 10.10.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes saskaņošanai. Ne vēlāk kā līdz 16.10.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 16.10.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu un pēc Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.11.2013.

2. Ielas projektēšana Sužos starp Jaunciema gatvi un Ķīšezeru Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 196.grunts)
Adresāts: AS „Sužu pussala”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2013.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Saimnieciskās kanalizācijas sistēmas remonts Rīgā, Granīta ielas sarkanajās līnijās (121.grupa, 9006.grunts) pie Granīta ielas 7
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”

Nolemj:
atļaut cirst 2 bērzus ø 18 cm (celma caurmērs 26 cm), 2 bērzus ø 20, 28 cm un 1 apsi ø 29 cm Rīgā, Granīta ielas sarkanajās līnijās (121.grupa, 9006.grunts) pie Granīta ielas 7;
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 21,44 (divdesmit viens lats četrdesmit četri santīmi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Rīgā, Stokholmas ielā 41 (84.grupa, 116.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 2 kļavas ø 24, 48 cm teritorijas kopšanas nolūkā un 2 priedes ø 30, 32 cm (piebraucamā ceļa organizēšanai) Rīgā, Stokholmas ielā 41 (84.grupa, 116.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 602,40 (seši simti divi lati četrdesmit santīmu);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu;
atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 18 (94.grupa, 10.grunts).

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība Rīgā, J.Endzelīna ielā 32 (76.grupa, 836.grunts)
Adresāts: SIA „District Z”

Nolemj:
atļaut cirst 2 kļavas ø 54, 77 cm Rīgā, J.Endzelīna ielā 32 (76.grupa, 836.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 786,00 (septiņi simti astoņdesmit seši lati nulle santīmu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 7.korpusa rekonstrukcija Rīgā, Vienības gatvē 45 (54.grupa, 101.grunts)
Adresāts: Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (54.grupa, 101.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 216,00 (divi simti sešpadsmit lati nulle santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Ģertrūdes ielā 76 (31.grupa, 74.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 ošus ø 46 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 76 (31.grupa, 74.grunts).

2. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Pērnavas ielā 58 (36.grupa, 107.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bīstamu kļavu ø 59 cm Rīgā, Pērnavas ielā 58 (36.grupa, 107.grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Merķeļa ielā 4 (5.grupa, 14.grunts)
Adresāts: VSIA „Rīgas Cirks”

Nolemj:
par 1 divstumbru bērza ø 36/24 cm ciršanu Rīgā, Merķeļa ielā 4 (5.grupa, 14.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 22.10.2013. līdz 04.11.2013.;
koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 15.10.2013. Ne vēlāk kā līdz 21.10.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 21.10.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie ēkas fasādes Merķeļa ielas pusē vai pie žoga Alfrēda Kalniņa ielas pusē;
līdz 04.11.2013. koka ciršanas ierosinātājam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par to, ka 1 divstumbru bērzs ø 36/24 cm Rīgā, Merķeļa ielā 4 (5.grupa, 14.grunts) bojā ēku un komunikācijas;
jautājums tiks skatīts atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koka ciršana dzīvokļu īpašnieku biedrības „Maskavas 53” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Maskavas ielā 53 (43.grupa, 2019.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Maskavas 53”

Nolemj:
atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 53 (43.grupa, 2019.grunts).

5. Koka ciršana Rīgā, K.Valdemāra ielā 35 (19.grupa, 2009.grunts)
Adresāts: Biedrība „Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 64 cm Rīgā, K.Valdemāra ielā 35 (19.grupa, 2009.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 64,00 (sešdesmit četri lati nulle santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, K.Valdemāra ielā 35 (19.grupa, 2009.grunts)
Adresāts: Biedrība „Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Nolemj:
atļaut cirst 2 egles ø 32, 34 cm Rīgā, K.Valdemāra ielā 35 (19.grupa, 2009.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 528,00 (pieci simti divdesmit astoņi lati nulle santīmu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Sarkandaugava” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Sarkandaugavas ielā 5/7 (16.grupa, 2009.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Sarkandaugava”
Nolemj:
atļaut cirst 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Sarkandaugavas ielā 5/7 (16.grupa, 2009.grunts) SIA „Rīgas namu pārvaldnieka” iecirkņa „Sarkandaugava” apsaimniekojamajā teritorijā;
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 112,00 (viens simts divpadsmit latu nulle santīmu);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Sarkandaugava” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Duntes ielā 26 k-2 (17.grupa, 149.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Sarkandaugava”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2013.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Koka ciršana Rīgā, Jaunciema 8.šķērslīnijā 10, Jaunciema kapsētas teritorijā (114.grupa, 685.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 52 cm Rīgā, Jaunciema kapsētas teritorijā 8.šķērslīnijā 10 (114.grupa, 685.grunts) pie 22A.sektora 47.rindas kapavietas robežas.

10. Koku ciršana Rīgā, Susējas ielā 11 (124.grupa, 276.grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.11.2013.;
līdz 16.10.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par to, ka 3 priedes ø 57, 45, 41 cm bojā ēku pamatus, jumtu un balkonu Rīgā, Susējas ielā 11 (124.grupa, 276.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

11. Koka ciršana Rīgā, Draudzības ielā 12 (113.grupa, 2096.grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 59 cm Rīgā, Draudzības ielā 12 (113.grupa, 2096.grunts).

12. Koka ciršana Rīgā, Gaujas ielā 30 (85.grupa, 99.grunts)

Nolemj:
atļaut cirst 1 papeli ø 43cm Rīgā, Gaujas ielā 30 (85.grupa, 99.grunts) apstādījumu kopšanas nolūkā;
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 55,04 (piecdesmit pieci lati četri santīmi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

13. Koka ciršana Rīgā, Viestura prospektā 81 (95.grupa, 2121.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 44/26 cm Rīgā, Viestura prospektā 81 (95.grupa, 2121.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 11,20 (vienpadsmit latu divdesmit santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

14. Koku ciršana Rīgā, Slimnīcas ielā (ielas sarkano līniju robežās) gar Daugavgrīvas vidusskolas žogu.
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.10.2013.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

15. Koku ciršana Rīgā, Platā iela 12 (110.grupa, 90.grunts)
Adresāts: GĪKS „ĀTRUMS”

Nolemj:
atļaut cirst 2 papeles ø 77, 49 cm Rīgā, Platā ielā 12 (110.grupa, 90.grunts);
atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par 1 papeles ø 55 cm ciršanu Rīgā, Platā ielā b/n (110.grupa, 22.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 161,28 (simtu sešdesmit viens lats divdesmit astoņi santīmi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

16. Koku ciršana Rīgā, Jūrmalas gatvē 70 (93.grupa, 2141.grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2013.;
līdz 08.10.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par to, ka 1 osis ø 98 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 70 (93.grupa, 2141.grunts) bojā ēku;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

17. Koku ciršana Rīgā, Mežotnes ielā 57A (75.grupa, 899.grunts)
Adresāts: SIA „LEINOD Technics”

Nolemj:
par 1 oša ø 58 cm ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 57A (75.grupa, 899.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 22.10.2013. līdz 04.11.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 15.10.2013. Ne vēlāk kā līdz 21.10.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, E.Smiļģu ielā 46;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 21.10.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.11.2013.