Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.39 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

K. Cimermane

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 10 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Upeņu ielā 1 (71. grupa, 102. grunts)
Adresāts: SIA „CIMPA”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.11.2014.;
līdz 24.10.2014. koku ciršanas ierosinātājam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Upeņu ielā 1 (71. grupa, 102. grunts) un gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām projektēšana Rīgā, K. Barona ielā 89/91 (28. grupa, 23. grunts)
Adresāts: SIA „Ektornet Commercial Latvia”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 osi ø 59 cm Rīgā, K. Barona ielā 89/91 (28. grupa, 23. grunts);
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 2 bērzus ø 46, 47 cm, 1 osi ø 59 cm (ar nokaltušiem zariem vainagā) Rīgā, K. Barona ielā 89/91 (28. grupa, 23. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 2251,69 EUR (divi tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro, sešdesmit deviņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

3. Par publiskās apspriešanas organizēšanu par koku ciršanu Latvijas etnogrāfiskās brīvdabas muzeja ieejas mezgla jaunbūves projektēšanai Rīgā, Brīvības gatvē 440 (127. grupa, 528. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, SIA „5. iela”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.10.2014.;
par 11 bērzu ø 24, 29, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 60, 64 cm, 1 kļavas ø 35 cm, 1 oša ø 32 cm, 1 ozola ø 11/11 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 priedes ø 29 cm, 1 tūjas ø 19 cm (celma caurmērs 29 cm) Rīgā, Brīvības gatvē 440 (127. grupa, 528. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 23.09.2014. līdz 06.10.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 22.09.2014. Ne vēlāk kā līdz 22.09.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 22.09.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatību projektēšana Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts)
Adresāts: SIA „Nortes”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 5 liepas ø 27, 32, 38, 42, 45 cm Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 3927,13 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi euro, trīspadsmit centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

5. Par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu par koku ciršanu viesnīcas projektēšanai Rīgā, Raiņa bulvārī 5 (9. grupa, 13. grunts), Raiņa bulvārī 6 (9. grupa, 14. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: SIA „6. dimensija”, SIA „Sarma & Norde Arhitekti”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.11.2014.;
par 1 egles ø 20 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 5 (9. grupa, 13. grunts) un 2 egļu ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 6 (9. grupa, 14. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 21.10.2014. līdz 03.11.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.10.2014. Ne vēlāk kā līdz 20.10.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 20.10.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu par koku ciršanu biroju ēkas un noliktavas jaunbūves projektēšanai, ēku nojaukšanai Rīgā, Piedrujas ielā 7A (121. grupa, 2487. grunts) un Piedrujas ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 2488. grunts), pie Piedrujas ielas 7A un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: SIA „Baltijas Industriālais Parks”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.11.2014.;
par 1 ozola ø 24 cm, 4 liepu ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 23, 24, 34 cm, 2 priežu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 26 cm, 2 kļavu ø 20, 32 cm, 2 pīlādžu ø 12/12 (celma caurmērs 23 cm), 12/17 cm (celma caurmērs 25 cm), 2 ievu ø 20, 25 cm, 1 vītola ø 25/32/32/32/39/41 cm, 5 apšu ø 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 25 bērzu ø 16, 16, (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 22, 22, 22, 23, 23, 28, 30, 32, 32, 33, 33, 33, 37, 39, 40/40, 42, 42, 46, 50, 52, 52 cm, 57 papeļu ø 12/12, (celma caurmērs 25 cm), 12/12 (celma caurmērs 26 cm), 12/12/12 (celma caurmērs 32 cm), 17/17, 17/17 (celma caurmērs 32 cm), 17, 17 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21/ 21, 14/15/17/22, 22, 22, 22, 23, 23, 22/24, 24, 24, 24, 26, 26, 26/39, 28, 29, 29, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 36, 36, 36/41/41, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 42, 44, 44, 45, 45, 46, 49, 49 cm Rīgā, Piedrujas ielā 7A (121. grupa, 2487. grunts) un 5 papeļu ø 28, 32, 46, 47, 49 cm Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 2488. grunts), pie Piedrujas ielas 7A (121. grupa, 2487. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 21.10.2014. līdz 03.11.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.10.2014. Ne vēlāk kā līdz 20.10.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 20.10.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Administratīvā un dzīvojamā kompleksa jaunbūve Rīgā, Ropažu ielā 8 (86. grupa, 72. grunts)
Adresāts: SIA „Europa biznesa centrs”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 14 liepas ø 31, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 36, 36, 36, 36 cm Rīgā, Ropažu ielā 8 (86. grupa, 72. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 4029,57 EUR (četri tūkstoši divdesmit deviņi euro, piecdesmit septiņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

8. Par publiskās apspriešanas organizēšanu par koku ciršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšanai Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Adresāts: SIA „YIT CELTNIECĪBA” pilnvarotā persona Sergejs Sergejevs

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.11.2014.;
par 1 ozola ø 55 cm, 1 gobas ø 61 cm, 1 apses ø 23 cm, 1 vītola ø 26 cm, 1 oša ø 54 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts) un par 1 kļavas ø 21 cm, 1 oša ø 23 cm, 12 kalnu kļavu ø 20, 24, 26, 35, 37, 15/10 (celma caurmērs 26 cm), 17/10 (celma caurmērs 28 cm), 14/11 (celma caurmērs 23 cm), 12/12 (celma caurmērs 24 cm), 17/18 (celma caurmērs 34 cm), 21/10 (celma caurmērs 32 cm), 16/14/12/10 cm (celma caurmērs 38 cm), 5 vītolu ø 20, 25, 25, 27, 16/14/13/12 cm (celma caurmērs 48 cm), 1 ošlapu kļavas ø 21/18/12/10 cm Rīgā, Ķīpsalas ielas sarkanajās līnijās (62. grupa, 8. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 21.10.2014. līdz 03.11.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.10.2014. Ne vēlāk kā līdz 20.10.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 20.10.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Flotes ielā 6/8 (103. grupa, 155. grunts)
Adresāts: Rīgas brīvostas pārvalde

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.10.2014.;
pēc objekta apsekošanas dabā jautājumu skatīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Administratīvās ēkas demontāža Rīgā, Flotes ielā 11 (103. grupa, 2082. grunts)
Adresāts: Rīgas brīvostas pārvalde, SIA „Strasa Konsultanti”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 5 papeles ø 30, 37/33, 30, 30/42/32, 40/26 cm un 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Flotes ielā 11 (103. grupa, 2082. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1161,08 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit viens euro, astoņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu spiedkanalizācijas rekonstrukcijai Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 248. grunts), no Bauskas ielas 205 līdz Jāņa Čakstes gatvei
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.11.2014.;
līdz 28.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamajiem īpašumiem zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā par 2 bērzu ø 30, 35 cm, 3 papeļu ø 30, 57, 62 cm, 1 priedes ø 45 cm Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 248. grunts) un 1 papeles ø 48 cm, 1 priedes ø 24 cm Rīgā, Bauskas ielā 191 (119. grupa, 287. grunts) ciršanu;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Stendera ielā 5 (94. grupa, 136. grunts)
Adresāts: SIA „EU Development”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 39 cm Rīgā, Stendera ielā 5 (94. grupa, 136. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 29 (114. grupa, 33. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 kalstošu egli ø 52 cm Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 29 (114. grupa, 33. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 47,35 EUR (četrdesmit septiņi euro, trīsdesmit pieci centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielas sarkanajās līnijās (32. grupa, 9001. grunts), pie Bruņinieku ielas 94/96 un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu
Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.11.2014.;
par 1 kļavas ø 49 cm ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielas sarkanajās līnijās (32. grupa, 9001. grunts), pie Bruņinieku ielas 94/96 organizēt publisko apspriešanu no 14.10.2014. līdz 27.10.2014.;
koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 07.10.2014. Ne vēlāk kā līdz 13.10.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koka ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 13.10.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koka ciršana Rīgā, Krustpils ielā 129B (121. grupa, 2941. grunts)
Adresāts: SIA „Siltumsistēmu automātika”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Krustpils ielā 129B (121. grupa, 2941. grunts).

5. Koku ciršana Rīgā, Codes ielā 3 (106. grupa, 707. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 2 kļavas ø 22, 19 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Codes ielā 3 (106. grupa, 707. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Abavas ielā 5 (55. grupa, 146. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 egli ø 29 cm Rīgā, Abavas ielā 5 (55. grupa, 146. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Poruka ielā 15 (94. grupa, 128. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.10.2014.;
pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.