Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.40 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 7 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 3 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 11 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1.Tirdzniecības lielveikala un traktortehnikas servisa projektēšana Rīgā, Maskavas ielā 447A, 451, 451B, 455 un Maskavas ielā b/n (126.grupa, 2087., 2041., 2077., 2017., 69.grunts)
Adresāts: AS „LYTAGRA”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.01.2013;
Rast iespēju koriģēt ģenerālplāna skici, lai saglabātu daļu vērtīgo koku Rīgā, Maskavas ielā 447A, 451, 451B, 455 un Maskavas ielā b/n (126.grupa, 2087., 2041., 2077., 2017., 69.grunts);
Līdz 02.01.2013. iesniegt minēto priekšlikumu Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā;
Pēc minētā dokumenta saņemšanas, jautājumu atkārtoti skatīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Gājēju pārejas projektēšana Rīgā, Stāmerienas ielā pie ēkas Nr.2
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst koku gājēju pārejas ierīkošanai Rīgā, Stāmerienas ielā pie ēkas Nr.2.

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu un biroja ēkas projektēšana Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā b/n (24.grupa, 2076.grunts)
Nolemj:

Atteikt atļaut cirst kokus atbilstoši iesniegtajai ģenerālplāna skicei objektam „Daudzstāvu daudzdzīvokļu un biroja ēkas projektēšana Rīgā, K.Valdemāra ielā b/n (24.grupa, 2076.grunts)”;
Informēt koku ciršanas ierosinātāju, ka pēc jauna attīstības priekšlikuma iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē, jautājums tiks skatīts Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Siltumtīkla maģistrāles M-6 rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, no K-6-34 līdz K-6-43, līdz K-6-35-1, līdz Juglas ielai 16 uz K-6-40A pusi un līdz K-6-41-2
Adresāts: AS „Rīgas siltums”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 egli ø 17 cm Rīgā, Juglas ielā b/n (92.grupa, 2249.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 102,00 (viens simts divi lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

5. Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves projektēšana Rīgā, Slokas ielā 86 (66.grupa, 162.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 kļavu ø 46 cm, Rīgā, Slokas ielā 86 (66.grupa, 162.grunts);
Atļaut cirst bīstamu kļavu ø 34 cm Rīgā, Slokas ielā 86 (66.grupa, 162.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 276,00 (divi simti septiņdesmit seši lati nulle santīmu);
Atteikt atļaut cirst 2 liepas 68, 86 cm Rīgā, Slokas ielā 86 (66.grupa, 162.grunts);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

6. Piebraucamā ceļa projektēšana Rīgā, Kuldīgas ielā 16 (61.grupa, 2012.grunts)
Nolemj:

Atteikt koka ciršanu piebraucamā ceļa projektēšanai Rīgā, Kuldīgas ielā 16 (61.grupa, 2012.grunts).

7. Viesnīcas ēkas rekonstrukcijas un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves projektēšana Rīgā, Slokas ielā 1 (49.grupa, 157.grunts; 58.grupa, 7., 157., 2014.grunts)
Adresāts: SIA „Hotels Management”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 osi ø 40 cm 2 kastaņas ø 27, 40 cm, 2 baltegles ø 21, 24 cm, 3 liepas ø 20, 33, 34 cm, 7 kļavas ø 16, 17, 17, 19, 30, 35, 40 cm, 7 bērzus ø 29, 32, 36, 38, 38, 40, 45, Rīgā, Slokas ielā 1 (49.grupa, 157.grunts; 58.grupa, 7., 157., 2014.grunts);
Atļaut cirst teritorijas kopšanai 1 bērzu ø 20 cm Rīgā, Slokas ielā 1 (49.grupa, 157.grunts; 58.grupa, 7., 157., 2014.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 3176,00 (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit seši lati nulle santīmu);
Atļaut cirst 6 nokaltušas baltegles ø 16,19, 19, 21, 23, 24 cm, 1 nokaltušu liepu ø 28 cm Rīgā, Slokas ielā 1 (49.grupa, 157.grunts; 58.grupa, 7., 157., 2014.grunts);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība pamatskolas „Rīdze” teritorijā Rīgā, K.Valdemāra ielā 2 (9.grupa, 27.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde

Nolemj:
Atļaut cirst 1 gobu ø 16 cm Rīgā, K.Valdemāra ielā 2 (9.grupa, 27.grunts);
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Multifunkcionālas ēkas (komercplatības un dzīvokļi) būvniecība Rīgā, Kungu ielā 8 (3.grupa, 69., 2013.grunts)
Adresāts: SIA „NN-Kungu”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 trīsstumbru gobu ø 25/20/18 cm un 1 sešstumbru gobu ø 19/18/15/14/13/12 cm Rīgā, Kungu ielā 8 (3.grupa, 69., 2013.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2310,00 (divi tūkstoši trīs simti desmit latu nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Caurtekas rekonstrukcija Rīgā, Ozolnieku ielas sarkanajās līnijās (75.grupa, 419.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
Atļaut cirst 2 bīstamus melnalkšņus ø 38, 68 cm Rīgā, Ozolnieku ielas sarkanajās līnijās, grāvja aizsargjoslā (75.grupa, 419.grunts);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņas „Centrs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Avotu ielā 35A (29.grupa, 2006.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Avotu ielā 35A (29.grupa, 2006.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 320,00 (trīs simti divdesmit latu nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;

2. Koka ciršana Rīgā, Lubānas ielā 100, Pļavnieku kapsētas teritorijā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:
Atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Lubānas ielā 100, Pļavnieku kapsētas teritorijā, kapavietā Nr.29-29-2;
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 20 (38.grupa, 24.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.01.2013.;
Līdz 07.01.2013. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Centrs” iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Par koku ciršanu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Valdemārs” apsaimniekojamajā teritorijā
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Valdemārs”

Nolemj:
Atļaut cirst 3 bērzus ø 28, 36, 38 cm Rīgā, Eksporta ielā 17 (12.grupa, 14.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 163,20 (viens simts sešdesmit trīs lati divdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 24 cm Rīgā, Katrīnas dambī 22E (12.grupa, 2039.grunts).

5. Koku ciršana Rīgā, Pils laukumā 3 (8.grupa, 6.grunts)
Adresāts: Valsts AS „Valsts nekustamie īpašumi”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm un 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Pils laukumā 3 (8.grupa, 6.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 776,00 (viens simts septiņdesmit seši lati nulle santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana Rīgā, Dzelzavas ielā 6A (70.grupa, 2116.grunts)
Adresāts: SIA „Mentona”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 20, 24 cm, 1 ošlapu kļavu ø 16 cm, 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 20/25 cm, 1 trīsstumbru ošlapu kļavu ø 20/40/28 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 6A (70.grupa, 2116.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 226,56 (divi simti divdesmit seši lati piecdesmit seši santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Gdaņskas ielā 14 (94.grupa, 246.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 64 cm Rīgā, Gdaņskas ielā 14 (94.grupa, 246.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 102,40 (viens simts divi lati četrdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Teritorijas kopšana Rīgā, Dammes ielā 19 (117.grupa, 2074.grunts)
Adresāts: DZĪKS „Zolitūde”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 kļavu ø 30/38 cm Rīgā, Dammes ielā 19 (117.grupa, 2074.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 217,60 Ls (divi simti septiņpadsmit lati sešdesmit santīmu);
Iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē zemes īpašnieku rakstisku saskaņojumu par koku ciršanu;
Iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu;
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Teritorijas kopšana Rīgā, Platajā ielā 1 (110.grupa, 162.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Kurzeme”

Nolemj:
Atļaut cirst 7 papeles ø 33, 38, 42, 47, 47, 72, 94 cm Rīgā, Platajā ielā 1 (110.grupa, 162.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 59,68 Ls (piecdesmit deviņi lati sešdesmit astoņi santīmi);
Iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu;
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Rekomendējam iestādīt zemes gabalā jaunus kokus

10. Koku ciršana Rīgā, Vērgales ielas sarkanajās līnijās (82.grupa, 312.grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Nolemj:
Atļaut cirst teritorijas kopšanas nolūkos 5 bērzus ø 20, 20, 24, 32, 42/44 cm, 2 kļavas ø 32, 36 cm, 1 daudzstumbru liepu ø 20/24/34/34, 4 melnalkšņus ø 20, 24, 26, 28, 1 bīstamu vītolu ø 110 cm Rīgā, Vērgales ielas sarkanajās līnijās (82.grupa, 312.grunts) 5 metru platā joslā;
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Teritorijas kopšana Rīgā, Ernestīnes ielā 8 k-1 (59.grupa, 2011.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm un 1 kļavu ø 10/22/22/28 cm, Rīgā, Ernestīnes ielā 8 k-1 (59.grupa, 2011.grunts);
Iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 220,80 (divi simti divdesmit latu astoņdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.