Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.41 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L.Ozola

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 5 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Koka ciršana dzīvojamās mājas projektēšanai Rīgā, Beverīnas ielā 5B (107.grupa, 2368.grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 65 cm Rīgā, Beverīnas ielā 5B (107.grupa, 2368.grunts).

2. Dzīvojamo māju kompleksa projektēšana Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 2031.grunts)
Adresāts: SIA „Auction Europe”

Nolemj:
atļaut cirst 40 bērzus ø 15-53 cm, 8 melnalkšņus ø 21-44 cm, Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 2031.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 4569,00 (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi lati nulle santīmu) /EUR 6501,10 (seši tūkstoši pieci simti viens eiro desmit eiro centu);
atteikt atļaut cirst 24 bērzus ø 24-49 cm, 27 melnalkšņus 21-47 ø cm, 1 osi ø 32 cm, 4 melnalkšņus 50-57 ø cm Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 2031.grunts);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Slimnīcas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, J.Asara ielā 3 (37.grupa, 5.grunts)
Adresāts: SIA „Medicīnas sabiedrība ARS”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2013.;
līdz 05.11.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka rakstisku saskaņojumu par 5 liepu ø 41 - 47 cm ciršanu Rīgā, Tallinas ielas sarkano līniju robežās (37.grupa, 8.grunts) pie J.Asara ielas 3;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Daudzfunkcionālas ēkas projektēšana Rīgā, K.Barona ielā 40A (30.grupa, 18.grunts)
Adresāts: SIA „Barona Īpašums”

Nolemj:
jautājums tiek noņemts no darba kārtības un netiek izskatīts.

5. Ātrās ēdināšanas restorāna „Hesburger” projektēšana Rīgā, Krasta ielā 85 (48.grupa, 2043.grunts)
Adresāts: SIA „BALT-1”

Nolemj:
par 2 bērzu ø 33, 32 cm un 2 divstumbru vītolu ø 96/61, 96/67 cm ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 22.10.2013. līdz 04.11.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam līdz 15.10.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes saskaņošanai. Ne vēlāk kā līdz 21.10.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 21.10.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie Krasta ielas cirst paredzētajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu un Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.11.2013.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība Rīgā, Klijānu ielā 2B (26.grupa, 2034.grunts)
Adresāts: SIA „KL2”

Nolemj:
atļaut cirst 2 papeles ø 43,74 cm Rīgā, Klijānu ielā 2B (26.grupa, 2034.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 702,00 (septiņi simti divi lati nulle santīmu)/EUR 998,86 (deviņi simti deviņdesmit astoņi eiro astoņdesmit seši eiro centi);
atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Klijānu ielā 2B (26.grupa, 2025.grunts, 2034.grunts);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Daugavgrīvas ielā b/n (61.grupa, 209.grunts)
Adresāts: SPI RE Holding S.a.r.l filiāle Latvijā

Nolemj:
atļaut cirst 1 bīstamu kļavu ø 86 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā b/n (61.grupa, 209.grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Lidoņu ielā 9 (77.grupa, 87.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departaments

Nolemj:
uzlikt par pienākumu cirst 1 bīstamu trīsstumbru ievu ø 21/23/24 cm Rīgā, Lidoņu ielā 9 (77.grupa, 87.grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koku ciršana Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59.grupa, 67.grunts)
Adresāts: Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2013.;
līdz 30.10.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka rakstisku saskaņojumu par 2 kļavu ø 18 cm (pie celma ø 20 cm), ø 22 cm ciršanu Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59.grupa, 67.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koka ciršana Rīgā, Ogļu ielā 4 (62.grupa, 53.grunts)
Adresāts: SIA „PMT INVEST”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2013;
pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Koku ciršana Rīgā, Ogļu ielā 3 (62.grupa, 2127.grunts)
Adresāts: SIA „VILLA LENE”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2013;
pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koku ciršana Rīgā, Beberbeķu ielā b/n (82.grupa, 149.grunts)
Adresāts: SIA „Zviedri”

Nolemj:
atļaut cirst 6 bērzus ø 31, 38, 39, 41, 38, 29 cm, 1 divstumbru bērzu ø 43/40 cm, 1 apsi  ø 29 cm, 3 priedes ø 30, 40, 36 cm, 1 egli ø 18 cm (pie celma ø 23 cm) Rīgā, Beberbeķu ielā b/n (82.grupa, 149.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 1140,40 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit latu četrdesmit santīmu)/EUR 1622,64 (viens tūkstotis seši simti divdesmit divi eiro sešdesmit četri eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Tērvetes ielā 2 (73.grupa, 404.grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2013.;
līdz 30.10.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka rakstisku saskaņojumu par 2 ozolu ø 29, 44 cm ciršanu Rīgā, Tērvetes ielā 2 (73.grupa, 404.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koka ciršana Rīgā, Platones ielā 14B (82.grupa, 2102.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 liepu ø 53 cm Rīgā, Platones ielā 14B (82.grupa, 2102.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu LVL 169,60 (viens simts sešdesmit deviņi lati sešdesmit santīmu)/EUR 241,32 (divi simti četrdesmit viens eiro trīsdesmit divi eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par 1 ozola ø 34 cm ciršanu Rīgā, Platones ielā b/n (82.grupa, 9022.grunts).

9. Koka ciršana Rīgā, Valkas ielā 1 (11.grupa, 232.grunts)
Adresāts: SIA „Eva dārzam”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2013.;
līdz 23.10.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu, ka 1 melnalksnisø 70 cm bojā ēku Rīgā, Valkas ielā 1 (11.grupa, 232.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koku ciršana Rīgā, Susējas ielā 11 (124.grupa, 276.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 3 priedes ø 57, 45, 41 cm Rīgā, Susējas ielā 11 (124.grupa, 276.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 57,20 (piecdesmit septiņi lati divdesmit santīmu)/EUR 81,39 (astoņdesmit viens eiro trīsdesmit deviņi eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Koka ciršana Rīgā, Miera ielā 60 (26.grupa, 234.grunts)
Adresāts: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija

Nolemj:
par 1 bērza ø 37 cm ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 12.11.2013. līdz 26.11.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam līdz 05.11.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes saskaņošanai. Ne vēlāk kā līdz 11.11.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 11.11.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie ēkas fasādes Miera ielas pusē;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija atzinuma saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.12.2013.

12. Koku ciršana Rīgā, Maskavas ielā 127 (44.grupa, 111.grunts)
Adresāts: SIA „Baltline Globe”

Nolemj:
atļaut cirst 1 liepu ø 47 cm un 2 kļavas ø 20 un 32 cm Rīgā, Maskavas ielā 127 (44.grupa, 111.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 316,80 (trīs simti sešpadsmit lati astoņdesmit santīmu)/EUR 450,77(četri simti piecdesmit eiro septiņdesmit septiņi eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

13. Koku ciršana Rīgā, Hanzas ielā 14 C (18.grupa, 65., 71.grunts )
Adresāts: SIA „NEW HANZA CITY”

Nolemj:
par 2 bērzu ø 16, 35 cm, 5 papeļu ø 30, 101, 68, 88, 34 cm ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14C (18.grupa, 65., 71. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 14.10.2013. līdz 25.10.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.10.2013. Ne vēlāk kā līdz 11.10.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 11.10.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2013.

14. Koka ciršana Rīgā, Merķeļa ielā 4 (5.grupa, 14.grunts)
Adresāts: VSIA „Rīgas Cirks”

Nolemj:
atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā,  Merķeļa ielā 4 (5.grupa, 14.grunts) teritorijā.