Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.44 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J.Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L.Ozola

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīriem-pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā (Sudrabkalniņa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts)
Adresāts: RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra”

Nolemj:
noteikt Iesniedzējam termiņu līdz 08.11.2013., lai iesniegtu informāciju Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā, kas apliecina par kādiem līdzekļiem tiks finansēta pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīriem-pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā (Sudrabkalniņa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. 110/10 kV apakšstacijas Nr.133 „Bolderāja 1” 110 kV sadalnes ietaises rekonstrukcija
Rīgā, pie Silikātu ielas 24 ielas sarkanajās līnijās (110.grupa, 24.grunts)
Adresāts: AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.12.2013.;
līdz 20.11.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka rakstisku saskaņojumu par 1 priedes ø 43 cm ciršanu Rīgā, pie Silikātu ielas 24 ielas sarkanajās līnijās (110.grupa, 24.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Īres nama rekonstrukcija par savrupmāju Rīgā, Stendera ielā 5 (94.grupa,136.grunts)
Adresāts: SIA „Mežaparka īpašumi”

Nolemj:
atļaut cirst 1 daudzstumbru tūju ø 19/20/21/16 cm (celma caurmērs 52 cm), 1 daudzstumbru tūju ø 8/19/21/28/16 cm (celma caurmērs 70 cm), 1 daudzstumbru tūju ø 12/1519/22 cm (celma caurmērs 40 cm), 1 daudzstumbru tūju ø 19/26/16/19/20 cm (celma caurmērs 54 cm), 1 ozolu ø 22cm Rīgā, Stendera ielā 5 (94.grupa, 136.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 2148,00 (divi tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi lati nulle santīmu)/EUR 3056,33 (trīs tūkstoši piecdesmit seši eiro trīsdesmit trīs eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

Ēka ar smagās bruņu tehnikas boksiem nojaukšana Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 2046.grunts)
Adresāts: AS „Sužu pussala”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 24 cm, 1 divstumbru kļavu ø 19/15 cm (celma caurmērs 32 cm), 1 daudzstumbru skābardi ø 13/10/13/14/11/14 cm (celma caurmērs 28 cm), 1 divstumbru kļavu ø 14/10 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 2046.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 942,00 (deviņi simti četrdesmit divi lati nulle santīmu) /EUR 1340,35 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit eiro trīsdesmit pieci eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Ražošanas korpusa rekonstrukcija Rīgā, Tallinas ielā 74 (34.grupa, 16.grunts)
Adresāts: AS „Staburadze”

Nolemj:
atļaut cirst 1 blīgznu ø 25 cm, Rīgā, Tallinas ielā 74 (34.grupa, 16.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu LVL 150,00 (viens simts piecdesmit lati nulle santīmu) /EUR 213,67 (divi simti trīspadsmit eiro sešdesmit septiņi eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Lielvārdes ielā 121 (71.grupa, 2351.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Bāka-2”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.01.2014.;
līdz 05.12.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku rakstisku saskaņojumu 1 papeles ø 32 cm ciršanai Rīgā, Lielvārdes ielā 121 (71.grupa, 2351.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koku ciršana Rīgā, Duntes ielā 44/46 (17.grupa, 22.grunts)
Adresāts: SIA „D44”

Nolemj:
atļaut cirst 1 liepu ø 69 cm, 1 ozolu ø 100 cm, 1 liepu ø 68 cm, 1 osi ø 27 cm, 1 bērzu ø 44 cm, 1 daudzstumbru liepu ø 27/33/39 cm Rīgā, Duntes ielā 44/46 (17.grupa, 22.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 817,60 (astoņi simti septiņpadsmit lati sešdesmit santīmu) /EUR 1164,67 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit četri eiro sešdesmit septiņi eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koka ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, pie Ilūkstes ielas 25 (ielas sarkano līniju robežās)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 130 cm Rīgā, pie Ilūkstes ielas 25 (ielas sarkano līniju robežās).

4. Koka ciršana Rīgā, Valkas ielā 1 (11.grupa, 232.grunts)
Adresāts: SIA „Eva dārzam”

Nolemj:
atļaut cirst 1 melnalksni ø 70 cm Rīgā, Valkas ielā 1 (11.grupa, 232.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu LVL 70,00 (septiņdesmit latu nulle santīmu) /EUR 99,60 (deviņdesmit deviņi eiro sešdesmit eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koku ciršana Rīgā, Slokas ielā 41A (60.grupa, 2053.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm un 1 kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 31 cm) Rīgā, Slokas ielā 41A (60.grupa, 2053.grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Tēriņu ielā 38 (83.grupa, 221.grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 34 cm Rīgā, Tēriņu ielā 38 (83.grupa, 221.grunts).

7. Koka ciršana Rīgā, Vaiņodes ielā 6 (74.grupa, 207.grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Vaiņodes ielā 6 (74.grupa, 207.grunts).

8. Koka ciršana Rīgā, Ernestīnes ielā 8 k-1 (59.grupa, 2011.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.12.2013.;
līdz 20.11.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par to, ka Rīgā, Ernestīnes ielā 8 k-1 (59.grupa, 2011.grunts) 1 kļava ø 23 cm bojā ēkas pamatus;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Koku ciršana Rīgā, Ogļu ielā 3 (62.grupa, 2127.grunts)
Adresāts: SIA „VILLA LENE”

Nolemj:
par 2 kļavu ø 19 cm (celma caurmērs 26 cm) un ø 16 cm (celma caurmērs 24 cm) ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 3 (62.grupa, 2127.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 26.11.2013. līdz 09.12.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.11.2013. Ne vēlāk kā līdz 25.11.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, E.Smiļģu ielā 46;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 25.11.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2013.

10. Koka ciršana Rīgā, Ogļu ielā 4 (62.grupa, 53.grunts)
Adresāts: SIA „PMT INVEST”

Nolemj:
par 1 kļavas ø 75 cm ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 4 (62.grupa, 53.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 26.11.2013. līdz 09.12.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.11.2013. Ne vēlāk kā līdz 25.11.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, E.Smiļģu ielā 46;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 25.11.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2013.

11. Koka ciršana Rīgā, Graudu ielā 44 (107.grupa, 73.grunts)
Nolemj:

Jautājums tiek noņemts no dienas kārtības.

12. Siltumtrases kopšana Rīgā, Admirāļu ielā 26 (110.grupa, 2121.grunts)
Adresāts: AS „Rīgas siltums”

Nolemj:

  1. atļaut cirst 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 19/17 cm (celma caurmērs 30 cm), 1 trīsstumbru ošlapu kļavu ø 23/22/27 cm, 1 papeli ø 110 cm Rīgā, Admirāļu ielā 26 (110.grupa, 2121.grunts);
  2. zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 279,04 (divi simti septiņdesmit deviņi lati četri santīmi)/EUR 396,24 (trīs simti deviņdesmit seši eiro divdesmit četri eiro centu);
  3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.