Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.45 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L.Ozola

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšana;
  • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu māju rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Balasta dambī 42 un 44 (62.grupa, 68., 69., 2007.grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzības starpību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 48 cm Rīgā, Balasta dambī 42 (62.grupa, 154.grunts) un 1 kļavas ø 15 cm (celma caurmērs 21 cm), 2 bērzu ø 45, 39 cm Rīgā, Balasta dambī 44 (62.grupa, 68.grunts) nociršanu, LVL 414,00 (četri simti četrpadsmit lati nulle santīmu)/EUR 587,88 (pieci simti astoņdesmit septiņi eiro astoņdesmit astoņi eiro centi) apmērā, nesaņemot būvatļauju.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīriem-pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā (Sudrabkalniņa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts)
Adresāts: RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 4 zirgkastaņas ø 27, 34, 38, 38 cm un 2 parastās priedes ø 17/17 (celma caurmērs 30 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts).

2. Biroja ēkas ar automazgātavas bloku projektēšana Rīgā, Ziepniekkalna ielā 13 (73.grupa, 81.grunts)
Adresāts: SIA „HOLLIS”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.12.2013.;
līdz 27.11.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieku rakstisku saskaņojumu par 1 bērza ø 52 cm ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 13 (73.grupa, 81.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Biroju ēkas projektēšana Rīgā, Rūsiņa ielā 1 (40.grupa, 2004.grunts)
Adresāts: SIA „Pro Capital”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.11.2013.;
līdz 20.11.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā saskaņojumu ar Rīgas pilsētas pašvaldību par 1 papeles ø 78 cm un 1 kļavas ø 76 cm ciršanu ielas sarkanajās līnijās Rīgā, Rūsiņa ielā 1 (40.grupa, 2004.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Daudzstāvu dzīvojamās ēkas un tirdzniecības centra būvniecība Rīgā, Priedaines ielā 20 (99.grupa, 414.grunts)
Adresāts: SIA „Homburg Zolitude”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.12.2013.;
līdz 27.11.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā otra zemes īpašnieka rakstisku saskaņojumu par 1 divstumbra bērza ø 25/25 cm ciršanu Rīgā, Priedaines ielā 20 (99.grupa, 414.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Kvartāla apbūve Rīgā, starp Jāņa Daliņa ielu, Vesetas ielu, Jāņa Dikmaņa ielu un Grostonas ielu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās māju būvniecība Rīgā, Grostonas ielā 12 (24.grupa, 66.grunts)
Adresāts: SIA „MERKS”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.11.2013.;
līdz 20.11.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā saskaņojumu ar Rīgas pilsētas pašvaldību par 1 daudzstumbru vītola ø 20/23/32/30/20/21 cm, 1 divstumbru vītola ø 20/21 cm, 1 daudzstumbru vītola ø 20/23/26 cm, 1 vītola ø 20 cm, 1 vītola ø 24 cm, 1 daudzstumbru vītola ø 43/21/23 cm, 1 daudzstumbru vītola ø 23/25/25 cm, 5 vītolu ø 25, 24, 21, 25, 21 cm ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 12 (24.grupa, 66.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Tērvetes ielā 2 (73.grupa, 404.grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 44 cm Rīgā, Tērvetes ielā 2 (73.grupa, 404.grunts);
atļaut cirst 1 ozolu ø 29 cm Rīgā, Tērvetes ielā 2 (73.grupa, 404.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 92,80 (deviņdesmit divi lati astoņdesmit santīmu)/EUR 132,04 (viens simts trīsdesmit divi eiro četri eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koku ciršana Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59.grupa, 67.grunts)
Adresāts: Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

Nolemj:
atļaut cirst 2 kļavas ø 18 cm (celma caurmērs 20 cm), ø 22 cm Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59.grupa, 67.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 128,00 (viens simts divdesmit astoņi lati nulle santīmu)/EUR 182,13 (viens simts astoņdesmit divi eiro trīspadsmit eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koku ciršana Rīgā, Kalnciema ielā 9 (61.grupa, 53.grunts)
Adresāts: SIA „UPJU LĪNIJAS”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.12.2013.;
līdz 27.11.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieku rakstisku saskaņojumu par 2 kļavu ø 28, 46 cm, 1 bērza ø 30 cm ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 9 (61.grupa, 53.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koku ciršana Rīgā, Ventspils iela 48A (75.grupa, 2153.grunts)
Adresāts: SIA „CT noma”

Nolemj:
atļaut cirst 2 papeles ø 54, 36 cm un 1 trīsstumbru papeli ø 51/31/32 cm Rīgā, Ventspils ielā 48A (75.grupa, 2153.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 254,05 (divi simti piecdesmit četri lati pieci santīmi)/EUR 361,48 (trīs simti sešdesmit viens eiro četrdesmit astoņi eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koku ciršana meliorācijas grāvja kopšanai Rīgā, K.Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās
(no Gramzdas ielas līdz Grenču ielai) (99.grupa, 9015.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst meliorācijas sistēmas kopšanas nolūkā 7 priedes ø 22, 18 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 32, 28, 18 (celma caurmērs 24 cm) cm; 16 bērzus ø 46, 38, 26, 21/22, 15 (celma caurmērs 21 cm), 28, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 30, 16 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 20 cm; 20 apses ø 32/18 (celma caurmērs 46 cm), 52, 62, 18 (celma caurmērs 24 cm), 38, 38, 38, 21, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 20, 20, 20, 20, 20, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 24, 28; 2 ozolus ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm) cm; 36 vītolus ø 22, 32/20, 28/18 (celma caurmērs 39 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 30, 30, 30, 16/16 (celma caurmērs 30 cm), 18/18/18 (celma caurmērs 48 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 14/14 (celma caurmērs 25 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 20, 12/13/12 (celma caurmērs 34 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 38, 30, 14/15/15/14/16 (celma caurmērs 58 cm), 30, 20, 26, 26, 20, 20, 20, 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 34, 34, 34, 34, 18 (celma caurmērs 24 cm) cm; 1 trīsstumbru ievu ø 10/10/10 (celma caurmērs 28 cm) cm; 9 melnalkšņus ø 20, 20, 20, 20, 22, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 36, 22 cm Rīgā, K.Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās ceļa posmā starp Gramzdas ielu un Priedaines ielu (99.grupa, 9015.grunts); 16 bērzus ø 24, 20, 32, 28, 28, 36/37, 20, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 18 (celma caurmērs 24 cm), 28, 22, 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 28, 26 cm; 9 liepas ø 16/16/16/16 (celma caurmērs 58 cm), 32, 10/12/12/14/16 (celma caurmērs 42 cm), 38, 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 24 cm; 10 melnalkšņus ø 20, 20, 32, 21, 22/22/22, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 18/18 (celma caurmērs 32 cm), 31 cm Rīgā, K.Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās ceļa posmā starp Priedaines ielu un Valtaiķu ielu (99.grupa, 9015.grunts); 5 bērzus ø 28, 22, 18 (celma caurmērs 24 cm), 30, 28 cm; 3 vītolus ø 20, 18 (celma caurmērs 24 cm), nokaltis, 20 cm, nokaltis; 16 melnalkšņus ø 18/20/22 (celma caurmērs 48 cm), 22 (pie dīķa, grāvja otrā pusē), 20/20, 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 22, 23, 24, 24, 24, 28, 20, 22, 25, 26 cm Rīgā, K.Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās ceļa posmā no Valtaiķu ielas līdz Grenču ielai (99.grupa, 9015.grunts);
atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 46 cm Rīgā, K.Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās pie Priedaines ielas (99.grupa, 9015.grunts) un 1 bērzu ø 26 cm pie Grenču ielas (99.grupa, 9015.grunts).
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana Rīgā, Aviācijas ielā 25 (78.grupa, 2061.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Aviācijas -25”

Nolemj:
atļaut cirst kopšanas nolūkā 3 piramidālās papeles ø 70, 44, 36 cm un 1 papele ø 80 cm Rīgā,Aviācijas ielā 25 (78.grupa, 2061.grunts);
atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 70 cm Rīgā, Aviācijas ielā b/n (78.grupa, 2222.grunts), jo tā atrodas dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Aviācijas-25” nepiederošā gruntsgabalā;
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 36,80 trīsdesmit seši lati astoņdesmit santīmu)/EUR 52,36 (piecdesmit divi eiro trīsdesmit seši eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Biķernieku ielā 95 (89.grupa, 208.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 3 papeles ø 96, 108, 124 cm Rīgā, Biķernieku ielā 95 (89.grupa, 208.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 419,84 (četri simti deviņpadsmit lati astoņdesmit četri santīmi) /EUR 597,38 (pieci simti deviņdesmit septiņi eiro trīsdesmit astoņi eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Bruņinieku ielā 115 (37.grupa, 70.grunts)

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2014.;
līdz 16.12.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu, ka koki bojā ēku korpusus Rīgā, Bruņinieku ielā 115 (37.grupa, 70.grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Koka ciršana Rīgā, Kurbada ielā 8 (31.grupa, 2009.grunts)
Adresāts: SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 3 asās egles Rīgā, Kurbada ielā 8 (31.grupa, 2009.grunts).

10. Rīgā, Raunas ielas un Burtnieku ielas krustojumā (89.grupa, 21.grunts)
Adresāts: AS „Rīgas siltums”

Nolemj:
atļaut cirst 1 liepu ø 30 cm un 1 zirgkastaņu ø 40 cm Rīgā, Raunas ielas un Burtnieku ielas krustojumā (89.grupa, 21.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 224,00 (divi simti divdesmit četri lati nulle santīmu)/EUR 318,72 (trīs simti astoņpadsmit eiro septiņdesmit divi eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Koka ciršana Rīgā, Stokholmas iela 43 ( 84.grupa, 117.grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2014.;
pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

12. Koka ciršana Rīgā, Stabu ielā 88 (32.grupa, 43.grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 102 cm Rīgā, Stabu ielā 88 (32.grupa, 43.grunts).

13. Koka ciršana Rīgā, Āliņģu ielā pie Nr.6 ielas sarkano līniju robežās (113.grupa, 9001.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Āliņģu ielā pie Nr.6 ielas sarkano līniju robežās (113.grupa, 9001.grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

14. Koka ciršana Rīgā, Stirnu ielā b/n (71.grupa, 65.grunts)
Adresāts: Rīgas Vasarsvētku draudze kristīgais centrs „Labā vēsts”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 daudzstumbru vītolu ø 61/44/59/46/41 cm Rīgā, Stirnu iela b/n (71.grupa, 65.grunts).