Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.47 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 18 (94. grupa, 10. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā saistībā ar dzīvojamās mājas pārbūvi Rīgā, Stokholmas ielā 41 (84. grupa, 116. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 45 cm Rīgā, Visbijas prospektā 18 (94. grupa, 10. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību.

2. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas izbūvi Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 8 (54. grupa, 33. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 71 cm Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 8 (54. grupa, 33. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 606,14 EUR (seši simti seši euro, četrpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 5 (49. grupa, 7. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bīstamus saldos ķiršus ø 44, 42 cm Rīgā, Trijādības ielā 5 (49. grupa, 7. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Avotu ielā 36 (32. grupa, 55. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Avotu ielā 36 (32. grupa, 55. grunts).

3. Par koka ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 83 (28. grupa, 27. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 79 cm Rīgā, K. Barona ielā 83 (28. grupa, 27. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 899,25 EUR (astoņi simti deviņdesmit deviņi euro, divdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Jēkaba ielā b/n, Noliktavas ielā b/n (9. grupa, 51. grunts), Jēkaba laukuma teritorijā, pie K. Valdemāra ielas

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2016.

5. Par atkārtotu papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 385 (78. grupa, 2050. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2016.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Kazarmu ielā 1 (25. grupa, 112. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Kazarmu ielā 1 (25. grupa, 112. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 6/8 (92. grupa, 315. grunts) un Juglas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 9010. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.02.2016.

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6A, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6 k-2, Čiekurkalna 2. šķērslīnijā 6 k-1 (87. grupa, 2087. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.01.2016.

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maiznīcas ielā 10 (23. grupa, 89. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Maiznīcas ielā 10 (23. grupa, 89. grunts).

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzegužu ielā 20A (66. grupa, 370. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2016.

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 161 (82. grupa, 635. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2016.

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 11 (54. grupa, 167. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2016.