Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.49 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 1 attīstības priekšlikums – vietas izvēle;
  • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Matīsa ielā 61 (34. grupa, 96. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Matīsa ielā 61 (34. grupa, 96. grunts) patvaļīgu nociršanu LVL 80,00 (astoņdesmit latu nulle santīmu)/EUR 113,83 (viens simts trīspadsmit eiro astoņdesmit trīs eiro centi) apmērā.

ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS – VIETAS IZVĒLE

1. Tirdzniecības centra attīstības priekšlikums Rīgā, Kurzemes prospektā 3, 3B, 3C, 3D (80. grupa, 2325., 2326., 2327., 2328. grunts)
Adresāts: SIA „Imanta Retail Park”

Jautājums tiek noņemts no darba kārtības.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Biroja ēkas ar automazgātavas bloku projektēšana Rīgā, Ziepniekkalna ielā 13 (73. grupa, 81. grunts)
Adresāts: SIA „HOLLIS”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 2 divstumbru kļavas ø 30/42, 30/18 cm un 1 kļavu ø 34 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 13 (73. grupa, 81. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 348,00 (trīs simti četrdesmit astoņi lati nulle santīmu)/EUR 495,16 (četri simti deviņdesmit pieci eiro sešpadsmit eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

2. Savrupmājas projektēšana Rīgā, Embūtes ielā 6 (66. grupa, 2064. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 gobu ø 57 cm savrupmājas projektēšanai Rīgā, Embūtes ielā 6 (66. grupa, 2064. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 342,00 (trīs simti četrdesmit divi lati nulle santīmu)/EUR 486,62 (četri simti astoņdesmit seši eiro sešdesmit divi eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Universālās noliktavas projektēšana Rīgā, Meldru ielā 3 (111. grupa, 194. grunts)
Adresāts: SIA „Port Mīlgrāvis”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 vītolu ø 101 cm, 1 bērzu ø 39 cm, 3 liepas ø 40, 40, 28 cm, 1 daudzstumbru ievu ø 20/20/25 cm, 1 daudzstumbru ošlapu kļavu ø 30/30/30/30/30 cm Rīgā, Meldru ielā 3 (111. grupa, 194. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu LVL 1562,40 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit divi lati četrdesmit santīmu)/EUR 2223,09 (divi tūkstoši divi simti divdesmit trīs eiro deviņi eiro centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība Rīgā, J. Endzelīna ielā 32 (76. grupa, 836. grunts)
Adresāts: SIA „District Z”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bērzu ø 23 cm Rīgā, J. Endzelīna ielā 32 (76. grupa, 836. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu LVL 69,00 (sešdesmit deviņi lati nulle santīmu)/EUR 98,18 (deviņdesmit astoņi eiro astoņpadsmit eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Tebras ielā 6A (124. grupa, 102. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei atļaut cirst 1 divstumbru zeltzaru vītolu ø 44/74 cm Rīgā, Tebras ielā 6A (124. grupa, 102. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Āraišu ielā 15 (116. grupa, 4. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.01.2014.;
līdz 06.01.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu ka 1 bērzs ø 45 cm bojā ēkas pamatus Rīgā, Āraišu ielā 15 (116. grupa, 4. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koku ciršana Rīgā, Ineša ielā 8 (124. grupa, 132. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 asās egles ø 60, 44 cm Rīgā, Inešu ielā 8 (124. grupa, 132. grunts).

4. Koku ciršana Rīgā, Maskavas ielā 254 k-6 (78. grupa, 323. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 47 un 32/29 cm Rīgā, Maskavas ielā 254 k-6 (78. grupa, 323. grunts);
atļaut cirst 1 bīstamu liepu ø 55 cm Rīgā, Maskavas ielā 254 (78. grupa, 323. grunts) pie Ķengaraga promenādes;
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, Pils ielā 16 (8. grupa, 43. grunts)
Adresāts: SIA „Eironams”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.02.2014.;
līdz 20.01.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu, ka koks bojā ēku Rīgā, Pils ielā 16 (8. grupa, 43. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koku ciršana Rīgā, Maskavas ielā b/n (43. grupa, 170. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 2 papeles ø 119, 114 cm Rīgā, Maskavas ielā b/n (43. grupa, 170. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 745,60 (septiņi simti četrdesmit pieci lati sešdesmit santīmu)/EUR 1060,89 (viens tūkstotis sešdesmit eiro astoņdesmit deviņi eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Katlakalna ielā 9 (121. grupa, 109. grunts)
Adresāts: SIA „BLRT Invest Latvia”

Nolemj:
atļaut cirst 3 papeles ø 70/70/52, 60/55, 52 cm Rīgā, Katlakalna ielā 9 (121. grupa, 109. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 459,52 (četri simti piecdesmit deviņi lati piecdesmit divi santīmi)/EUR 653,84 (seši simti piecdesmit trīs eiro astoņdesmit četri eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Ernestīnes ielā 8 k-1 (59. grupa, 2011. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kļavu ø 23 cm Rīgā, Ernestīnes ielā 8 k-1 (59. grupa, 2011. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 9,20 (deviņi lati divdesmit santīmu)/EUR 13,09 (trīspadsmit eiro deviņi eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koku ciršana Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 285., 2093., 82. grunts) un Rīgā, Kandavas ielā b/n (64. grupa, 2059., 216. grunts)
Adresāts: Latvijas Universitāte

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.01.2014.;
līdz 03.01.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 285., 2093.grunts), un Rīgā, Kandavas ielā b/n (64. grupa, 216. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koku ciršana Rīgā, Ogļu ielā 3 (62. grupa, 2127. grunts)
Adresāts: SIA „VILLA LENE”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 19 cm (celma caurmērs 26 cm) un ø 16 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Ogļu ielā 3 (62. grupa, 2127. grunts).

11. Koka ciršana Rīgā, Ogļu ielā 4 (62. grupa, 53. grunts)
Adresāts: SIA „PMT INVEST”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 75 cm Rīgā, Ogļu ielā 4 (62. grupa, 53. grunts).

12. Koku ciršana Rīgā, Vecumnieku ielā 5A (93. grupa, 83., 785., 686. grunts) un Kooperatīva ielā 8B (93. grupa, 2155. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Vides pārvaldei 1 trīsstumbru bērzu ø 38/32/57 cm, 3 bērzus ø 41, 35, 17 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 ievu ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Vecumnieku ielā 5A (93. grupa, 785. grunts), 1 trīsstumbru liepu ø 46/37/37 cm Rīgā, Vecumnieku ielā 5A (93. grupa, 83. grunts), 1 divstumbru pīlādzi ø 18/25 cm (celma caurmērs 30 cm), 1 divstumbru riekstkoku ø 54/51 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 8B (93. grupa, 2155. grunts) un 3 bērzus ø 45, 49, 29 cm, 2 divstumbru bērzus ø 52/45, 53/61 cm, 1 pīlādzi ø 23 cm Rīgā, Vecumnieku ielā 5A (93. grupa, 686. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.