Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.51 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L.Ozola

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšana;
  • 1 attīstības priekšlikums – vietas izvēle;
  • 6 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Bērnudārza ēkas nojaukšana Rīgā, Admirāļu ielā 26 (110. grupa, 2121. grunts)
Adresāts: SIA „REĀLFONDS”

Nolemj:
uzlikt par pienākumu SIA „REĀLFONDS” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavu ø 28/28 cm ciršanu Rīgā, Admirāļu ielā 26 (110. grupa, 2121. grunts) LVL 224,00 (divi simti divdesmit četri lati nulle santīmu)/EUR 318,72 (trīs simti astoņpadsmit eiro septiņdesmit divi eiro centi).

ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS – VIETAS IZVĒLE

1. Tirdzniecības centra attīstības priekšlikums Rīgā, Kurzemes prospektā 3, 3B, 3C, 3D (80. grupa, 2325., 2326., 2327., 2328. grunts)
Adresāts: SIA „Imanta Retail Park”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.02.2014.;
līdz 23.01.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par to, vai:
1)Iesniedzējs vēlas, lai Komisija izskata jautājumu par koku ciršanu, tad Iesniedzējam jāiesniedz ģenerālplāns ar plānoto inženierkomunikāciju izvietošanu gruntsgabalā pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas, lai Komisija varētu lemt par koku ciršanu konkrētajā situācijā;
2)Iesniedzējs vēlas noskaidrot iestādes viedokli par to, vai vispār pastāv iespēja koku ciršanai šajā teritorijā, līdz ar ko neuzturot lūgumu par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 3, 3B, 3C, 3D (80. grupa, 2325., 2326., 2327., 2328. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Kvartāla starp Juglas, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes centru un Juglas ezeru projektēšana Rīgā (92. grupa, 9005., 9999., 2427., 52., 9014., 46. grunts, 123. grupa, 48. grunts)
Adresāts: SIA „Projekts 3”

Nolemj:
par 21 baltalkšņa ø 20, 20, 21, 21, 21, 24, 24, 28, 28, 28, 28, 28, 32, 38, 38, 44 cm, tajā skaitā, 5 baltalkšņu ø 16 cm (celma caurmērs 20 cm), 13 melnalkšņu ø 21, 29, 30, 33, 33, 25, 36, 37, 38, 50, 57 cm, tajā skaitā, 1 divstumbru melnalkšņa ø 26/31 cm, 1 ozolu ø 20 cm, 1 vītola ø 28 cm, 5 bērzu ø 32, 39, 40, 41, 53 cm, 21 papeles ø 20, 20, 20, 20, 24, 25, 25, 28, 28, 30, 30, 35, 35, 38, 40, 40, 42, 45, 50, 60 cm, tajā skaitā, 1 papeles daudzstumbru ø 15/16/16/ (celma caurmērs 33 cm), 22 kļavu 20, 20, 22, 22, 24, 25, 25, 26, 27, 30, 30, 36 cm, tajā skaitā, 1 daudzstumbru kļavas ø 20/17/17 cm (celma caurmērs 36 cm), 1 divstumbru kļavas ø 23/16 cm (celma caurmērs 34 cm), 1 divstumbru kļavas ø 22/14 cm (celma caurmērs 36 cm), 1 divstumbru kļavas ø 30/27 cm (celma caurmērs 43 cm), 1 divstumbru kļavas ø 18/24 cm (celma caurmērs 33 cm), 1 daudzstumbru kļavas ø 43/18/20 cm (celma caurmērs 50 cm), 1 kļavas ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 kļavas ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm), 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 ošlapu kļavas ø 30 cm ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 21.01.2014. līdz 03.02.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam līdz 14.01.2014. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes saskaņošanai. Ne vēlāk kā līdz 20.01.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 20.01.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot Rīgā, pie Murjāņu ielas;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.03.2014.

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkas projektēšana Rīgā, Biķernieku ielā 16 (89. grupa, 145. grunts)
Adresāts: SIA „YIT Celtniecība”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2014.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa projektēšana Rīgā, Bezdelīgu ielā 5 (61. grupa, 237., 2030. grunts) un Rīgā, Bezdelīgu ielā b/n (61. grupa, 2073. grunts)
Adresāts: SIA „O.M.Development”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2014.;
līdz 10.01.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 2 melnalkšņu ø 28, 59 cm ciršanu Rīgā, Bezdelīgu ielā 9 (61. grupa, 220. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Dzīvojamo ēku projektēšana Rīgā, Kalnciema ielā b/n (61. grupa, 2007. grunts)
Adresāts: SIA „Kalnciema rezidence”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.01.2014.;
pēc grozījumiem plānošanas un arhitektūras uzdevumā jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Administratīvās ēkas rekonstrukcijas par noliktavu projektēšana Rīgā, Bukultu ielā 1C (14. grupa, 22. grunts)
Adresāts: SIA „Laudorts”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2014.;
pēc objekta apsekošanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšana Rīgā, Eiženijas ielā 17 (64. grupa, 20. grunts)
Adresāts: SIA „YIT CELTNIECĪBA”

Nolemj:
nepieciešams rīkot publisko apspriešanu plānoto koku ciršanai būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūras ietvaros par 13 kļavu ø 22, 30, 20, 38, 31, 25, 37, 21, 22, 19 (celma caurmērs 24 cm), 30, 18/15 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, 5 gobu ø 28, 30, 19 (celma caurmērs 24 cm), 49, 18/14 (celma caurmērs 24 cm) cm, 8 vītolu ø 41, 33, 18 (celma caurmērs 22 cm), 25, 26, 28, 30, 26 cm, 3. pūpolvītolu ø 39, 24, 33/25 cm, 5 bērzu ø 45, 40, 43, 45, 47 cm, 1 liepas ø 43 cm, 3 apšu ø 46, 61, 23 cm ciršanu Rīgā, Eiženijas ielā 17 (64. grupa, 20. grunts);
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu un pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas, pasūtītājam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegumu un ģenerālplāna skici jautājuma atkārtotai izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, A. Čaka ielā 42 (29. grupa, 98. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
atļaut cirst 1 papeli ø 75 cm Rīgā, A. Čaka ielā 42 (29. grupa, 98. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 240,00 (divi simti četrdesmit latu nulle santīmu)/EUR 341,49 (trīs simti četrdesmit viens eiro četrdesmit deviņi eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koku ciršana Rīgā, Lubānas ielā 51 (121. grupa, 2204. grunts)
Adresāts: SIA „OLDI & Co”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 39 cm Rīgā, Lubānas ielā 51 (121. grupa, 1204. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda LVL 12,48 (divpadsmit lati četrdesmit astoņi santīmi)/EUR 17,76 (septiņpadsmit eiro septiņdesmit seši eiro centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Avotu ielā 71 (34. grupa, 163. grunts)
Adresāts: Biedrība „AĪS”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bīstamu osi ø 43 cm Rīgā, Avotu ielā 71 (34. grupa, 163. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Koka ciršana Rīgā, Čaka ielā 47 (29. grupa, 100. grunts)
Adresāts: SIA „RDA nami”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.01.2014.;
līdz 15.01.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieku rakstisku saskaņojumu par 1 liepas ø 79 cm Rīgā, Čaka ielā 47 (29. grupa, 100. grunts) ciršanu;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Koka ciršana Rīgā, Stokholmas iela 43 (84. grupa, 117. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 divstumbru kļavu ø 64/26 cm un 1 divstumbru egli ø 20/19 cm Rīgā, Stokholmas iela 43 (84. grupa, 117. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 182,40 (viens simts astoņdesmit divi lati četrdesmit santīmu)/EUR 259,53 (divi simti piecdesmit deviņi eiro piecdesmit trīs eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, pie Upes ielas 2 (25. grupa, 31. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 trīsstumbru kļavu ø 15/15/12 cm (celma caurmērs 38 cm) Rīgā, Upes ielā 2 (25. grupa, 31. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 134,40 (viens simts trīsdesmit četri lati četrdesmit santīmu)/EUR 191,23 (viens simts deviņdesmit viens eiro divdesmit trīs eiro centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Āgenskalna ielā b/n (60. grupa, 2067. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 papeles ø 116, 150 cm Rīgā, Āgenskalna ielā b/n (60. grupa, 2067. grunts).

8. Koku ciršana Rīgā, Kandavas ielā 16 (76. grupa, 330. grunts)
Adresāts: AS „RĪGAS SILTUMS”

Nolemj:
atļaut cirst 5 kļavas ø 39, 21, 32, 36, 37 cm Rīgā, Kandavas ielā 16 (76. grupa, 330. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda LVL 66,00 (sešdesmit seši lati nulle santīmu)/EUR 93,91 (deviņdesmit trīs eiro deviņdesmit viens eiro cents);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koku ciršana Rīgā, Rododendru ielā 7 (64. grupa, 2090. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 37, 45 cm Rīgā, Rododendru ielā 7 (64. grupa, 2090. grunts).

10. Koka ciršana Rīgā, Stērstu ielā 11 (73. grupa, 44. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.01.2014.;
organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu Rīgā, Stērstu ielā 11 (73. grupa, 44. grunts);
pēc izbraukuma jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

11. Koku ciršana Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (74. grupa, 98. grunts)
Adresāts: SIA „Vaiņodes krasti”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 58 cm un 1 liepu ø 56 cm Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (74. grupa, 98. grunts).