Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.52 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i.

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Katlakalna ielā 6D (121. grupa, 1109. grunts, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 1103), papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.01.2016. līdz 08.02.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 13 bērzu ø 15 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 27 cm), 20, 20/14, 25, 25, 25, 27, 29, 32, 37, 53/43/31, 57 cm, 3 vītolu ø 18/18/18/18/18/19/19/19/19/21/21/21/21/21/25/28, 53/53, 33/33/48/56/61 cm, 1 kļavas ø 18/30/60 cm, 2 ošu ø 21, 41 cm, 1 vīksnas ø 57 cm ciršanu Rīgā, Katlakalna ielā 6D (121. grupa, 1109. grunts, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 1103);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 25.01.2016. Ne vēlāk kā līdz 25.01.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.01.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Katlakalna ielas malā, pret cirst paredzētajiem kokiem);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2016.

2. Par koka ciršanu saistībā ar savrupmājas pārbūvi Rīgā, Skudru ielā 34 (121. grupa, 8. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 26 cm Rīgā, Skudru ielā 34 (121. grupa, 8. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 88,79 EUR (astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts), papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 19.01.2016. līdz 01.02.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto ārpus meža augošo 4 bērzu ø 15 (celma caurmērs 25 cm), 21, 24, 30 cm, 1 ozola ø 21 cm, 6 priežu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 19, 19, 19, 19, 19 (celma caurmērs 25 cm), 26 bērzu ø 10/10 (celma caurmērs 28 cm), 12/12 (celma caurmērs 30 cm) 14 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 28 cm) 16/16 (celma caurmērs 32 cm), 13/17 (celma caurmērs 38 cm), 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/15 (celma caurmērs 42 cm), 18/20 (celma caurmērs 44 cm), 12/12/15/15/18 (celma caurmērs 57 cm), 19, 19 (celma caurmērs 42 cm), 14,14/19 (celma caurmērs 52 cm), 20, 20/13, 20/23, 21, 21, 21/17, 25, 30/11, 31/12, 32 cm, 8 vītolu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/18/21/22, 22/39/18/22/24/25, 25/33/55, 19/23/33, 35/22/21/21/21/24/26/27/26, 21 cm, 2 papeļu ø 80, 20/23/23/49 cm, 3 ošlapu kļavu ø 16/18 (celma caurmērs 38 cm), 20/25, 35 cm ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 12.01.2016. Ne vēlāk kā līdz 18.01.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.01.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1, pie žoga);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 18.01.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts) zemesgabalā un apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.02.2016.

4. Par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu dzīvojamo māju jaunbūvi Rīgā, Gaiļezera ielā b/n, Līduma ielā b/n, Hipokrāta ielā b/n (122. grupa, 2007. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst ārpus meža augošos 45 baltalkšņus ø 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/16 (celma caurmērs 32 cm), 16/17 (celma caurmērs 33 cm), 17/15 (celma caurmērs 32 cm), 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 22, 22, 22, 22, 22/20/17, 21, 21, 21, 24, 24, 24, 24, 26, 26, 26, 26, 26, 28, 28, 28, 28, 29, 30, 35, 35 cm, 4 vītolus ø 31, 40, 40, 40 cm, 2 bērzus ø 30/30, 35 cm Rīgā, Gaiļezera ielā b/n, Līduma ielā b/n, Hipokrāta ielā b/n (122. grupa, 2007. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4609,26 EUR (četri tūkstoši seši simti deviņi euro, divdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecību Rīgā, Prūšu ielā b/n (78. grupa, 950. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 19 gobas ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15, 15 (celma caurmērs 22 cm), 15/13 (celma caurmērs 29 cm), 15/15 (celma caurmērs 32 cm), 15/15/12 (celma caurmērs 41 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 17/13 (celma caurmērs 30 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19, 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 23, 26 cm, 2 vītolus ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 cm (celma caurmērs 22 cm), 14 bērzus ø 14, 14 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 26, 28, 44/17, 45/45, 54, 56 cm, 8 kļavas ø 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 22 cm, 34 ošus ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/17 (celma caurmērs 31 cm), 15, 15, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16, 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 24 cm), 16/13 (celma caurmērs 30 cm), 17, 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 18/17/13 (celma caurmērs 48 cm), 20, 20, 20, 22, 22/15, 23, 24, 24/22/20/20, 26, 26, 28/20, 29, 39, 44 cm, 1 vīksnu ø 25 cm, 16 apses ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 22, 23, 23, 24, 26, 26, 26, 27, 27/25, 29, 30, 31, 33 cm, 3 papeles ø 21, 23/16, 34 cm, 3 blīgznas ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/14 (celma caurmērs 31 cm), 30 cm Rīgā, Prūšu ielā b/n (78. grupa, 950. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 16177,22 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit septiņi euro, divdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu saistībā ar privātmājas un piebraucamā ceļa būvniecību Rīgā, Āmu ielā 1A (120. grupa, 1266. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.02.2016.

7. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Upeņu ielā b/n, Stirnu ielā b/n (71. grupa, 202. grunts) un Rīgā, Stirnu ielā 38A (71. grupa, 2801. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Upeņu ielā b/n, Stirnu ielā b/n (71. grupa, 202. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 183,55 EUR (viens simts astoņdesmit trīs euro, piecdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. atļaut cirst:
   a. 1 apsi ø 35 cm, 8 bērzus ø 30/26, 33, 24, 30/22/21, 35, 45, 57, 60 cm un 1 ievu ø 24/21 cm Rīgā, Upeņu ielā b/n, Stirnu ielā b/n (71. grupa, 202. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
   b. 1 vītolu ø 67 cm Rīgā, Stirnu ielā 38A (71. grupa, 2801. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
 5. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1160,18 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit euro, astoņpadsmit centi);
 6. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas jaunbūvi Rīgā, Dāvida ielā 8 (67. grupa, 2093. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.02.2016.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar veikalu izbūvi Rīgā, Kooperatīva ielā 1 (93. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2016.

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Mazajā Loka ielā b/n (80. grupa, 2236. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.02.2016.

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pleskodāles ielā 17 (81. grupa, 391. grunts) un Pleskodāles ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 10. grunts), pie Pleskodāles ielas 17

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2016.