Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.6 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” pārstāve

I.Pīrāga – Gremze

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenais speciālists

A. Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I.Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M.Punka

Darba kārtībā:

  • 1 attīstības priekšlikums – vietas izvēle;
  • 10 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 5 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS – VIETAS IZVĒLE

1. Tirdzniecības centra attīstības priekšlikums Rīgā, Kurzemes prospektā 3, 3B, 3C, 3D (80. grupa, 2325., 2326., 2327., 2328. grunts)

Adresāts: SIA „Imanta Retail Park”

Nolemj:
pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas, pasūtītājam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegumu un ģenerālplāna skici jautājuma atkārtotai izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Vienģimenes dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas projektēšana Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 16 (114. grupa, 52. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 kalstošu liepu ø 32 cm Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 16 (114. grupa, 52. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda EUR 54,64 (piecdesmit četri euro sešdesmit četri euro centi) LVL 38,40 (trīsdesmit astoņi lati, četrdesmit santīmu)
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšana Rīgā, Miera ielā 8 (23. grupa, 61. grunts)
Adresāts: SIA „Karolīne”

Nolemj:
par 1 bērza ø 43 cm ciršanu Rīgā, Miera ielā 8 (23. grupa, 61. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 11.03.2014. līdz 24.03.2014.;
koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.03.2014. Ne vēlāk kā līdz 10.04.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koka ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 10.03.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;

3. Mēbeļu salona jaunbūve, administratīvās ēkas rekonstrukcija Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 6/8 (87. grupa, 239. grunts)
Adresāts: SIA „M29”

Nolemj:
par 12 liepu ø 39, 45, 46, 47, 47, 47, 47, 48, 52, 52, 54, 55 cm, 3 ozolu ø 35, 43 un 47 cm ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 6/8 (87. grupa, 239. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 04.03.2014. līdz 17.03.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 25.02.2014. Ne vēlāk kā līdz 03.03.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 03.03.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē; pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.04.2014.

4. Varšavas ielas (43. grupa, 200., 196. grunts), Krasta ielas rekonstrukcija un Grebenščikova ielas (48. grupa, 176. grunts) izbūves projektēšana posmā no Krasta ielas līdz Mazajai Krasta ielai saistībā ar veikala projektēšanu Rīgā, Krasta ielā 36 (43. grunts, 2020. grupa)
Adresāts: SIA „Eirospektrs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.03.2014.;
līdz 25.02.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, Varšavas ielas sarkano līniju robežās (43. grupa, 200., 196. grunts) posmā no Lāčplēša ielas līdz Mazajai Krasta ielai un Grebenščikova ielas sarkano līniju robežās (48. grupa, 176. grunts) posmā no Krasta ielas līdz Mazajai Krasta ielai;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Sporta kompleksa jaunbūve Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts)
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.03.2014.;
pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts) saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām un pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Rīgā, Ganu ielā 3 (18. grupa, 77. grunts) un Ganu ielā b/n ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 2099. grunts)
Adresāts: SIA „Ziedu grupa”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.03.2014.;
līdz 14.03.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, Ganu ielā b/n (ielas sarkanajās līnijās, 18. grupa, 2099. grunts) un iesniegt dendrologa atzinumu par pazemes būves vai pazemes stāvu potenciālo ietekmi uz vidi un saglabājamiem kokiem, saņemt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu par koku ciršanu Rīgā, Ganu ielā 3 (18. grupa, 77. grunts) un Ganu ielā b/n ielas sarkanajās līnijā (18. grupa, 2099. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Siltumtīklu rekonstrukcija no K – 13 – 9 – 10 līdz K – 13 – 9 – 28 un līdz ēkai Hipokrāta ielā 2, Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2006. grunts), Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts), Hipokrāta ielā 4A (122. grupa, 2119. grunts), Hipokrāta ielā b/n (122. grupa, 2118. grunts)
A/S „Rīgas siltums”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst:
1 bērzu ø 30 cm, 1 kļavu ø 25 cm, 1 priedi ø 42 cm, 1 daudzstumbru kļavu ø 21/12/12 cm, 1 vītolu ø 57 cm, 1 bērzu ø 20 cm, Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts);
2 kļavas ø 30, 28 cm, 7 priedes ø 21, 28, 29, 23, 27, 20, 31 cm, 1 divstumbru kļavu ø 16/18 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2006. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 3677,84/LVL 2584,80 (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi euro astoņdesmit četri euro centi/divi tūkstoši pieci astoņdesmit četri lati astoņdesmit santīmi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

8. Savrupmājas jaunbūves projektēšana Rīgā, Annas Sakses ielā 10/12 (84. grupa, 2113. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.02.2014.;
līdz 12.02.2014. nodrošināt piekļuvi zemesgabalam Rīgā, Annas Sakses ielā 10/12 (84.grupa, 2113.grunts);
pēc objekta apsekošanas dabā, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Rīgas Tehniskās universitātes laboratoriju korpusa jaunbūves projektēšana Rīgā, Āzenes ielā b/n (62. grupa, 2003. grunts)
Adresāts: Rīgas Tehniskā universitāte

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 11 bērzus ø 32, 32, 44, 43, 22, 31, 30, 22, 26, 30, 31 cm un 3 ozolus ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 32 cm Rīgā, Āzenes ielā b/n (62. grupa, 2003. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 5090,34 (pieci tūkstoši deviņdesmit euro trīsdesmit četri euro centi)/LVL 3577,51 (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi lati piecdesmit viens santīms;
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

10. Siltumtīklu rekonstrukcija no K-1-14-19A līdz K-1-14-25 un līdz ēkām Rīgā, Mārupes ielā 10 (56. grupa, 312. grunts), Rīgā, Liepājas ielā 4 (56. grupa, 301. grunts)
AS „RĪGAS SILTUMS”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst:
1 ozolu ø 56 cm, 4 liepas ø 20, 22/22, 28, 35 cm Rīgā, Liepājas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 2087. grunts);
2 kļavas ø 23/24/17, 32 cm Rīgā, Liepājas ielā 4 (56. grupa, 301. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu EUR 1835,49 (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit pieci euro četrdesmit deviņi euro centi)/LVL 1289,99 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit deviņi lati deviņdesmit deviņi santīmi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Puškina ielā 18 (41. grupa, 50. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 papeles ø 107 un 112 cm Rīgā, Puškina ielā 18 (41. grupa, 50. grunts).

2. Koku ciršana Rīgā, Lizuma ielā 5F (91. grupa, 2225. grunts)
Adresāts: SIA „Baltik Gaisma”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.03.2014.;
līdz 07.03.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 2 bērzu ø 58 un 61 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Lizuma ielā 5F (91. grupa, 2225. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koka ciršana Rīgā, Talsu ielā 32 (57. grupa, 197. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „T32”

Nolemj:
atļaut cirst 1 gobu ø 37 cm Rīgā, Talsu ielā 32 (57. grupa, 197. grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda EUR 21,06 (divdesmit viens euro seši euro centi)/LVL 14,80 (četrpadsmit lati astoņdesmit santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Koku ciršana Rīgā, Tekstilnieku ielā b/n (110. grupa, 69. grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 12 papeles ø 23, 19 (celma caurmērs 29 cm), 22, 25, 25, 40/27, 44/52, 24, 18 (celma caurmērs 23 cm) cm, 19 (celma caurmērs 25 cm), 26, 30 cm Tekstilnieka parka teritorijā Rīgā, Tekstilnieku ielā b/n (110. grupa, 69. grunts).

5. Koka ciršana Rīgā, Vadakstes ielā 14 (74. grupa, 352. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 102 cm Rīgā, Vadakstes ielā 14 (74. grupa, 352. grunts).