Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.9 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītājas vietniece, transporta būvju galvenā speciāliste

I.Veļikanova

SIA „Rīgas meži” pārstāve

I.Pīrāga-Gremze

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Darba kārtībā:

  • 8 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 3 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Dzīvojamo ēku ar komercplatībām rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Miesnieku ielā 13, 15, 17 (8.grupa, 20., 21.,22.grunts) un teritorijas labiekārtošanas projektēšana Miesnieku ielā 11(8.grupa, 23.grunts)
Adresāts: SIA „Transit Tandem”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 blīgznu ø 33 cm teritorijas labiekārtošanai Rīgā, Miesnieku ielā 11 (8.grupa, 23.grunts). Koku ciršanu saskaņot ar zemes īpašnieku.
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 105,60 (viens simts pieci lati sešdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

2. Sporta multifunkcionāla laukuma projektēšana Rīgā, Lomonosova ielā 1 k-5 (46.grupa, 2033.grunts)
Adresāts: SIA „Ekonomikas un kultūras augstskola”

Nolemj:
Par 2 kļavu ø 29, 33 cm, 1 egles ø 23 cm ciršanu publiski pieejamā objektā „sporta multifunkcionāla laukuma Rīgā, Lomonosova ielā 1 k-5 (46.grupa, 2033.grunts)” projektēšanu organizēt publisko apspriešanu no 12.03.2013. līdz 25.03.2013.;
Publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektronisko versiju iesūtīt līdz 08.03.0.2013. saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē. 11.03.2013. divpusēja planšete jāizvieto Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2013.

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku kompleksa projektēšana Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 13 (30.grupa, 94.grunts)
Adresāts: SIA „Nāre”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2013.;
Līdz 18.03.2013. pasūtītājam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu;
Pazemes autostāvvietas rievsienas izbūvi Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 13 (30.grupa, 94.grunts) projektēt ne tuvāk kā 2 m attālumā no gruntsgabala robežas ar E.Birznieka-Upīša ielu 15 (30.grupa, 2004.grunts);
Par iesniegumā plānoto koku ciršanu, nepieciešams organizēt publisko apspriešanu;
Pēc minēto dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Pievedceļa projektēšana Rīgā, Kundziņsalā b/n (96.grupa, 2006.grunts) un Kundziņsalas 12.līnijas ielas sarkanajās līnijās (96.grupa, 2042.grunts)
Adresāts: Rīgas brīvostas pārvalde

Nolemj:
Organizēt publisko apspriešanu publiski pieejamā objektā „Pievedceļa projektēšana Rīgā, Kundziņsalā b/n (96.grupa, 2006.grunts) un Kundziņsalas 12.līnijā ielas sarkanajās līnijās (96.grupa, 2042.grunts)” no 12.03.2013. līdz 25.03.2013. par koku ciršanu publiskajos apstādījumos:

  • Par 2 baltalkšņu ø 20, 18 cm, 1 divstumbru vītolu ø 20/36 cm, 1 četrstumbru vītolu ø 56/38/42/38 cm, 3 bērzu ø 20, 18, 18 cm, 3 vītolu ø 20, 76, 40 (stumbrā trupe) cm, 1 gobu ø 18 cm, 1 sešstumbru vītolu ø 42/13/14/23/16/32 cm, 1 papeli ø 36 cm, 1 bērzu ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 bērzu ø 15 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 divstumbru bērzu ø 22/17 cm, 2 papeļu ø 62, 19 cm Rīgā, Kundziņsalā b/n (96.grupa, 2006.grunts);
  • Par 1 papeli ø 30 cm, 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Kundziņsalas 12.līnijā ielas sarkanajās līnijās (96.grupa, 2042.grunts);

Publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektronisko versiju iesūtīt līdz 08.03.2013. saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē. 11.03.2013. divpusēja planšete jāizvieto Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2013.

5. 10 kV sadales punkta FP-21 rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Abulas ielā b/n (87.grupa, 2110.grunts)
Adresāts: AS „Sadales tīkls”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 trīsstumbru ošlapu kļavu ø 11/11/12 cm (celma caurmērs 24 cm) un 1 divstumbru kļavu ø 13/13 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Abulas ielā b/n (87.grupa, 2110.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 237,60 (divi simti trīsdesmit septiņi lati sešdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

6. Biroja ēkas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (74.grupa, 98.grunts) un Vaiņodes ielā 1A (74.grupa, 2030.grunts)
Adresāts: SIA „Moduls – Rīga”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.03.2013.;
Organizēt Komisijas izbraukumu uz objektu „Biroja ēkas rekonstrukcija” Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (74.grupa, 98.grunts);
Pēc Komisijas izbraukuma jautājumu skatīt atkārtoti Komisijas sēdē.

7. Vienģimenes dzīvojamās mājas jaunbūves un garāžas nojaukšanas projektēšana Rīgā, Daibes ielā 10B (105.grupa, 347.grunts)

Nolemj:
Atļaut cirst 1 egli ø 49 cm Rīgā Daibes ielā 10B (105.grupa, 347.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 294,00 (divi simti deviņdesmit četri lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

8. Tirdzniecības kompleksa ar biroja telpām projektēšana Rīgā, Nometņu ielā 61 (57.grupa, 105.grunts)
Adresāts: SIA „K.E.S.1”

Nolemj:
Atļaut cirst 3 liepas ø 60, 48, 42 cm, 1 kļavu ø 38 cm Rīgā, Nometņu ielā 61 (57.grupa, 105.grunts)”; koku ciršanu rakstiski saskaņot ar otru zemes īpašnieku;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1128,00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit astoņi lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu;
Atteikt atļaut cirst zirgkastaņu ø 44 cm, izvietojot tirdzniecības kompleksa ar biroja telpām ēku 7 m attālumā no zirgkastaņas stumbra ārējās malas;
Teritorijā paredzēt dzīvojamai funkcijai atbilstošu labiekārtojumu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 34 (120.grupa, 1509.grunts)
Adresāts: Katrīna Mitrofānova

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.03.2013.;
Jautājumu par koka ciršanu rakstiski saskaņot ar zemes Rīgā, Atlantijas ielā 34 (120.grupa, 1509.grunts) līdzīpašnieku;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas, jautājumu atkārtoti skatīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība Rīgā, Turaidas ielā 4 (70.grupa, 26.grunts)
Adresāts: SIA „Turaidas 4”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 vīksnas ø 32, 47 cm, 3 bērzus ø 13/11 (celma caurmērs 21 cm), 32/32, 17/14 cm, 2 vīksnas ø 16, 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 bērzu ø 20 cm, 1 gobu ø 28 cm, 6 papeles ø 26, 24, 26, 20, 23, 28 cm Rīgā, Turaidas ielā 4 (70.grupa, 26.grunts);
Atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, pret Turaidas ielu 4 (70.grupa, 2550.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1771,80 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit viens lats astoņdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Koka ciršana ūdensvada un kanalizācijas tīkla pievada remontam savrupmājai Rīgā, Ventspils ielā 19 Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 liepu ø 53 cm Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās pie savrupmājas Rīgā, Ventspils ielā 19;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 251,40 (divi simti piecdesmit viens lats četrdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, A.Čaka ielā 62 (33.grupa, 83.grunts)
Adresāts: Andris Dzenis

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.03.2013.;
Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koku ciršana Rīgā, Pūces ielā 31B (71.grupa, 2033.grunts)
Adresāts: Revazs Tvauri

Nolemj:
Atļaut cirst 2 kļavas ø 54, 42 cm Rīgā, Pūces ielā 31B (71.grupa, 2033.grunts);
Atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 54 cm Rīgā, Pūces ielā 31B (71.grupa, 2033.grunts). Rekomendējam veikt vainaga sakopšanu profesionālam koku kopējam-arboristam;
Atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 46 cm Rīgā, Pūces ielā 31A (71.grupa, 1072.grunts), jo koks aug citai personai piederošajā zemes gabalā;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 156,00 (viens simts piecdesmit seši lati nulle santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Miera ielā 6 (23.grupa, 60.grunts)
Adresāts: SIA “Unir”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2013.;
Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koku ciršana Raiņa kapsētas teritorijā Rīgā, Aizsaules ielā 1A (90.grupa, 2000.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Nolemj:
Par 44 bērzu ø 44, 44, 44, 54, 54, 54, 53, 53, 55, 55, 55, 52, 52, 52, 51, 57, 57, 57, 57, 42, 42, 42, 41, 41, 47, 28, 48, 61, 61, 39, 46, 46, 46, 46, 60, 25, 58, 30, 38, 31, 40, 62, 50, 16 cm ciršanu publiskajos apstādījumos Rīgā, Aizsaules ielā 1A (90.grupa, 2000.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 06.03.2013. līdz 19.03.2013.; Publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektronisko versiju iesūtīt līdz 04.03.2013. saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē. 05.03.2013. divpusēja planšete jāizvieto Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21; Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.04.2013.

5. Koku ciršana, teritorijas kopšana 110 kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā
Adresāts: AS „Latvijas elektriskie tīkli”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 bērzu ø 64 cm Rīgā, Mārkalnes ielā b/n; Pakalniešu ielā b/n (91.grupa, 2001.grunts). Koku ciršanu saskaņot ar zemes īpašniekiem;
Atļaut cirst Liepupes ielā b/n (85.grupa, 2157.grunts) aug 1 vītols ø 73 cm (agrāk vainagots);
Atļaut cirst 1 ozolu ø 32 cm Rīgā, Lielvārdes ielā b/n (71.grupa, 2511.grunts). Koks neaug iesniegumā norādītajā adresē Rīgā, Ķeguma ielā b/n;
Atļaut cirst 1 liepu ø 64 cm Rīgā, pie Stienes ielas 12 (88.grupa, 9003.grunts) aug. Koks neaug iesniegumā norādītajā adresē Rīgā, Stienes ielā 10 (85.grupa, 43.grunts);
Atļaut cirst 4 liepas ø 46, 52, 36, 65 cm Rīgā, Ezermalas un Viskaļu ielas stūrī (85.grupa, 27.grunts);
Atļaut cirst 1 divstumbru kļavu ø 46/46 cm Rīgā, pie Meiju ielas 3 (Rezerves zemes fonds) (91grupa, 159.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 1152,64 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit divi lati sešdesmit četri santīmi);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt zemes īpašnieku rakstisku saskaņojumu par koku ciršanu, samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Teritorijas kopšana Rīgā, Kalnciema ielā 207A (99.grupa, 2067.grunts)
Adresāts: SIA „ENRI HOLDING”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 blīgznu ø 32 cm, 1 ievu ø 24 cm, 1 papeli ø 56/60 cm Rīgā, Kalnciema ielā 207A (99.grupa, 2067.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 195,07 (viens simts deviņdesmit pieci lati septiņi santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Teritorijas kopšana Rīgā, Sējas ielā b/n (106.grupa, 2224.grunts)
Adresāts: Jānis Brošs

Nolemj:
Atļaut cirst 1 melnalksni 30 cm ø Rīgā, Sējas ielā b/n (106.grupa, 2224.grunts); Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 24,00 (divdesmit četri lati nulle santīmu); Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.