Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbi

Versija drukāšanai

Iepirkuma priekšmets: Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbi

Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD RPB 2014/1

Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 11759,00 EUR

Tālrunis informācijai, kontaktpersona: 67105671, Valdis Dombrovskis, 67105450, Vaiva Vecvagare

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 07.03.2014. plkst.11.00 Amatu ielā 4, 421.kabinetā

Iepirkumu nodaļas tālr. 67037381

Nolikums - 24.02.2014.

Pieteikums dalībai iepirkumā - 24.02.2014.

Informācija par pieņemto lēmumu - 11.03.2014.

Līgums - 02.04.2014.