25 | 11 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, A.Čaka ielā 42

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.09.2013. lēmumu Nr.39 1.5.7.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 papeles ø 75 cm ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai Rīgā, A.Čaka ielā 42 (29.grupa, 98.grunts).

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīga, A.Čaka iela 42 (29.grupa, 98.grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „DZ 6”.

Teritorijas kopšanas nolūkos SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, A.Čaka ielā 42 (29.grupa, 98.grunts) plānots cirst 1 papeli ø 75 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.11.2013. līdz 09.12.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 11.11.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Centrs” Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzines, kontakttālrunis 28376454.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete