Vakances

Versija drukāšanai

Rīgas pilsētas būvvalde

reģistrācijas Nr. 90002719440
aicina pieteikties amatam uz noteiktu laiku

Būvniecības kontroles pārvaldes Būvniecības tiesību izvērtēšanas nodaļas
GALVENAIS/-Ā JURISKONSULTS/-E, EKSPERTS/-E

Galvenie darba pienākumi:

 • izvērtēt būvniecības dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem lietu un saistību tiesību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un uzziņu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem par Būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • atbilstoši Būvvaldes pilnvarojumam pārstāvēt Būvvaldi tiesā;
 • piedalīties pašvaldības lēmumu, saistošo noteikumu un Būvvaldes iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā un sniegt ieteikumus par citu iestāžu sagatavoto ārējo normatīvo aktu projektiem, piedalīties darba grupās, kas izskata minētos jautājumus;
 • sniegt juridiskas konsultācijas Būvvaldes struktūrvienību darbiniekiem par Būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • bakalaura grāds tiesību zinātnēs;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • lietišķas saskarsmes spējas;
 • vēlama darba pieredze pašvaldības vai valsts pārvaldes institūcijā;
 • prasme sniegt apmeklētājiem, Būvvaldes darbiniekiem un citām personām pakalpojumu ērtā, pieklājīgā, iecietīgā un saprotamā veidā, respektējot ikviena likumiskās tiesības.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums galvenā juriskonsulta/-es amatam” līdz 2017. gada 14. martam sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai!

Rīgas pilsētas būvvalde
reģistrācijas Nr. 90002719440
aicina pieteikties amatam

Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcijas
GALVENAIS/-Ā BŪVINSPEKTORS/-E

Galvenie darba pienākumi:

 • kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • kontrolēt būvdarbu kontroli Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • kontrolēt ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu;
 • pieņemt būves ekspluatācijā, novērtējot būves gatavību ekspluatācijai, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam, sastādot aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
 • apsekot būvi dabā un izdot izziņu par būves neesību;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem” prasībām, tajā skaitā:
  - otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
  - patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras jomā arhitekta profesijā vai būvniecības jomā būvinženiera profesijā;
  - patstāvīgā prakse arhitektūras vai būvniecības jomā ne mazāk par pieciem gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas (minētajai praksei jābūt iegūtai pēdējo 10 gadu laikā);
  - lai noslēgtu darba līgumu, amata kandidātam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā;
 • zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā (arī intensīvos darba apstākļos).

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums galvenā    būvinspektora/-es amatam” līdz 2017. gada 14. martam sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai!

Rīgas pilsētas būvvalde
reģistrācijas Nr. 90002719440
aicina pieteikties amatam uz noteiktu laiku (6 mēneši)

Būvniecības kontroles pārvaldes Būvniecības tiesību izvērtēšanas nodaļas
GALVENAIS/-Ā  JURISKONSULTS/-E, EKSPERTS/-E

Galvenie darba pienākumi:

 • izvērtēt būvniecības dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem lietu un saistību tiesību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un uzziņu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem par Būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • atbilstoši Būvvaldes pilnvarojumam pārstāvēt Būvvaldi tiesā;
 • piedalīties pašvaldības lēmumu, saistošo noteikumu un Būvvaldes iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā un sniegt ieteikumus par citu iestāžu sagatavoto ārējo normatīvo aktu projektiem, piedalīties darba grupās, kas izskata minētos jautājumus;
 • sniegt juridiskas konsultācijas Būvvaldes struktūrvienību darbiniekiem par Būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • bakalaura grāds tiesību zinātnēs;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • lietišķas saskarsmes spējas;
 • vēlama darba pieredze pašvaldības vai valsts pārvaldes institūcijā;
 • prasme sniegt apmeklētājiem, Būvvaldes darbiniekiem un citām personām pakalpojumu ērtā, pieklājīgā, iecietīgā un saprotamā veidā, respektējot ikviena likumiskās tiesības.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums galvenā juriskonsulta/-es, eksperta/-es amatam” līdz 2017. gada 14. martam sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde [at] riga [dot] lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai!