30 | 09 | 2019
A+
A-

Inženierbūvju nodaļas GALVENĀ/-ĀS AINAVU ARHITEKTA/-ES


Rīgas pilsētas būvvalde

(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360) aicina pieteikties amatam

Inženierbūvju nodaļas

galvenā/-ās ainavu arhitekta/-es (uz noteiktu laiku)

 

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un uzziņu projektus;
 • izvērtēt būvniecības ieceres un detālplānojumus saskaņā ar tiesību aktu prasībām;
 • izvērtēt un saskaņot pieteikumus teritorijas labiekārtojuma elementu izveidošanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • sagatavot būvatļaujas projektus;
 • sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par kompetencē esošajiem jautājumiem un palīdzēt tos risināt.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība ainavu arhitektūrā, arhitektūrā vai būvniecībā ar specializāciju ainavu arhitektūrā;
 • atbilstoša profesionālā pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, AutoCad) un biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas (t.sk. ortogrāfijas, interpunkcijas, sintakses un morfoloģisko prasību ievērošana) augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • atalgojumu līdz 1350,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Inženierbūvju nodaļas galvenā/-ās ainavu arhitekta/-es amatam” līdz 2019. gada 31.oktobrim sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde@riga.lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personalsbuvvalde@riga.lv