07 | 06 | 2019
A+
A-

Pilsētvides dizaina pārvaldes Adresācijas nodaļas EKSPERTS/-E


Rīgas pilsētas būvvalde

(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360)

aicina pieteikties amatam

Pilsētvides dizaina pārvaldes Adresācijas nodaļas
EKSPERTS/-E
(uz noteiktu laiku)

 

Galvenie darba pienākumi:

 • izvērtēt pilsētas apbūves adresāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām un gatavot ar adresācijas veidošanu saistītus lēmumus;
 • sagatavot kartogrāfiskos materiālus saistībā ar adrešu piešķiršanu un ielu nosaukumu maiņu;
 • aktualizēt piešķirto ielu nosaukumu un adrešu slāni Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmā;
 • izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus adrešu piešķiršanai, maiņai, precizēšanai vai likvidēšanai un sagatavot atbilžu projektus;
 • organizēt pašvaldības zemes nomas procesu;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par nodaļas kompetences jautājumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • akadēmiskā bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams zemes ierīcībā, ģeodēzijā, ģeogrāfijā, kartogrāfijā vai kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm);
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vēlama pieredze administratīvo aktu, vēstuļu u.c. veida dokumentu gatavošanā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (Qgis Valmiera, ArcMap, Microstation, MS Office) un biroja tehniku;
 • augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas spējas;
 • spēja strādāt kolektīvā (arī intensīvos darba apstākļos).

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • atalgojumu līdz 1100,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums eksperta/-es amatam” līdz 2019. gada 21.jūnijam sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde@riga.lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka:

 

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personalsbuvvalde@riga.lv