31 | 10 | 2019
A+
A-

Pilsētvides dizaina pārvaldes Valsts valodas un pilsētvides nodaļas GALVENAIS EKSPERTS/-E (uz noteiktu laiku)


Rīgas pilsētas būvvalde

(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360) aicina pieteikties amatam

Pilsētvides dizaina pārvaldes Valsts valodas un pilsētvides nodaļas

GALVENAIS EKSPERTS/-E (uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot atzinumus par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu atbilstību valsts valodas lietošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem Rīgas administratīvajā teritorijā;
 • saskaņot izkārtnes, reklāmas un citus informatīvos materiālus atbilstoši valsts valodas lietošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • sagatavot atbilžu projektus uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par valsts valodas lietošanas prasībām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība latviešu filoloģijas nozarē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • pieredze administratīvo aktu, vēstuļu u.c. veida dokumentu gatavošanā;
 • zināšanas par valsts valodas un reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • pieredze pašvaldības vai valsts pārvaldes institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas spējas;
 • spēja strādāt kolektīvā (arī intensīvos darba apstākļos).

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • atalgojumu līdz 1200,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums galvenā eksperta/-es amatam” līdz 2019. gada 24.novembrim sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde@riga.lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

 Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personalsbuvvalde@riga.lv