04 | 11 | 2019
A+
A-

Vadītāja biroja METODIKAS EKSPERTA/-ES

Rīgas pilsētas būvvalde

(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360)

aicina pieteikties amatam

Vadītāja biroja metodikas eksperta/-es amatam

Galvenie darba pienākumi:

 • Izvērtēt, atlasīt un kārtot dokumentus informatīvā atbalsta nodrošināšanai dažādos dokumentu pārvaldības posmos;
 • Pārzināt lietvedību un koordinēt organizatoriskos darbus;
 • Pārbaudīt sagatavoto dokumentu kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām, veikt iesniegto dokumentu rediģēšanu un labošanu, ievērojot latviešu literārās  valodas stilistikas un gramatikas prasības, kā arī ar Būvvaldes darbību saistītu jautājumu profesionālo specifiku;
 • Sagatavot dažāda rakstura informāciju par iestādi un sniegtajiem pakalpojumiem, t.sk. veikt pakalpojumu procedūru aktualizāciju atbilstoši izmaiņām darba organizācijā un normatīvajos aktos;
 • Pārraudzīt ienākošās un izejošās korespondences plūsmas, veikt to koordinēšanu un organizēt to pilnveidošanu;
 • Regulāri veikt korespondences termiņu kontroli, informēt par termiņu neievērošanu, sagatavot priekšlikumus uzdevumu izpildes nodrošināšanai;
 • Konsultēt struktūrvienību speciālistus par lietvedības prasībām un dokumentu apriti;
 • Protokolēt sanāksmes.

Prasības:

 • vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • datorprasmes: MS Office, Outlook, interneta pārlūkprogrammas lietotāja līmenī;
 • lietišķas saskarsmes spējas.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • atalgojumu līdz 1150,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

 

Pretendentus/-es CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Vadītāja biroja metodikas eksperta/-es” lūdzam sūtīt Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļas e-pastu: personalsbuvvalde@riga.lv vai Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 līdz 2019.gada 22.novembrim.

Uzziņas pa tālr.: 67026186, 67037368 fakss: 67012805; e-pasts: personalsbuvvalde@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personalsbuvvalde@riga.lv